Pátek, 1 července, 2022

Tvoříte firemní etický kodex? Jak na to?

Proč je etika ve firmě tak důležitá a proč je etický kodex tak potřebný? Existuje celá řada důvodů, proč by každá společnost, a to myslím opravdu každá společnost, měla mít etický kodex, upravující vztahy mezi zaměstnanci, dodavateli, partnery apod. Je to určitá forma souhlasu s pravidly, kterými se budou všichni zaměstnanci organizace řídit.

Etický kodex

Dle mne by etický kodex by měl být především souhrn pravidel popisující chování, které organizace očekává od svých zaměstnanců.

- Reklama -Institut rodinných firem

Etický kodex určuje morálku zaměstnanců a pro jiné strany určuje normy, které je možné od organizace očekávat. Má cíl sloužit jako průvodce pro všechny zaměstnance. Zaobírá se principy a hlavními hodnotami organizace, a především je nástrojem na podporu diskuzí o etice v aktivitách podniku a na zlepšení a řešení etických problémů.

Etický kodex pokrývá

 • Řeší konfliktní a sporné situace.
 • Slouží jako nástroj na řízení a vedení lidí ve firmě.
 • Napomáhá při regulaci a ovlivňování chování zaměstnance nebo týmů v souladu s etickými normami.
 • Ulehčuje zaměstnancům se rozhodnout v situacích, kdy nevědí, co je správné a co ne.
 • Slouží jako prevence k chybnému chování.
Další článek:  Problémy rodinného podnikání. Studie rodinných firem

Etický kodex dopady

 • Podpora a pomoc při řešení etických problémů.
 • Postoj ke speciálním požadavkům zákazníků.
 • Pomoc při řešení krizových situací v oblasti HR a managementu
 • Podporuje a přispívá k vnímání, že zaměstnanci pracují v prostředí eticky jednající organizace.

Etický kodex přispívá

 • Definici politiky firmy v oblasti firemní kultury a hodnot.
 • K řešení etických přestupků týkajících se morálky, postojů a disciplíny svých zaměstnanců.
 • V řešení organizačních a strukturálních změn, včetně krizových situací.
 • K eliminaci korupce a podvodného a nekalého jednání.
 • Zvyšuje důvěru v podnikání v konkrétním oboru.
 • Podporuje a sleduje dodržování práva.

Když se firma rozhodne pro tvorbu etického kodexu, je to obvykle proto, že se potýká s různými vnitřními i vnějšími problémy. Od kodexu klienti očekávají, že by měl by formulovat pravidla pro zaměstnance v oblasti jejich chování, mělo by dojít ke zlepšení vnitřní firemní i mimo firemní komunikace a také by měl být nástrojem a pomůckou v komplikovaných situacích, kdy zaměstnanec neumí situaci vyhodnotit a hledá oporu pro svůj následný postup.

Při tvorbě vašeho kodexu dbejte na daná pravidla. Etický kodex by měl být lehce přenosný a neměl by být příliš dlouhý. Je nutné, aby měl atraktivní formu, a to jak obsahovou, tak grafickou. Měl by také obsahovat situace z praxe a každodenního života firmy, aby fungoval jako návod, doporučení, ale i jako prevence.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...