Tvoříte firemní etický kodex? Jak na to?

1718

Proč je etika ve firmě tak důležitá a proč je etický kodex tak potřebný? Existuje celá řada důvodů, proč by každá společnost, a to myslím opravdu každá společnost, měla mít etický kodex, upravující vztahy mezi zaměstnanci, dodavateli, partnery apod. Je to určitá forma souhlasu s pravidly, kterými se budou všichni zaměstnanci organizace řídit.

Etický kodex

Dle mne by etický kodex by měl být především souhrn pravidel popisující chování, které organizace očekává od svých zaměstnanců.

Institut rodinných firem

Etický kodex určuje morálku zaměstnanců a pro jiné strany určuje normy, které je možné od organizace očekávat. Má cíl sloužit jako průvodce pro všechny zaměstnance. Zaobírá se principy a hlavními hodnotami organizace, a především je nástrojem na podporu diskuzí o etice v aktivitách podniku a na zlepšení a řešení etických problémů.

Etický kodex pokrývá

 • Řeší konfliktní a sporné situace.
 • Slouží jako nástroj na řízení a vedení lidí ve firmě.
 • Napomáhá při regulaci a ovlivňování chování zaměstnance nebo týmů v souladu s etickými normami.
 • Ulehčuje zaměstnancům se rozhodnout v situacích, kdy nevědí, co je správné a co ne.
 • Slouží jako prevence k chybnému chování.
Další článek:  Neumíte to s lidmi? Neumíte komunikovat!

Etický kodex dopady

 • Podpora a pomoc při řešení etických problémů.
 • Postoj ke speciálním požadavkům zákazníků.
 • Pomoc při řešení krizových situací v oblasti HR a managementu
 • Podporuje a přispívá k vnímání, že zaměstnanci pracují v prostředí eticky jednající organizace.

Etický kodex přispívá

 • Definici politiky firmy v oblasti firemní kultury a hodnot.
 • K řešení etických přestupků týkajících se morálky, postojů a disciplíny svých zaměstnanců.
 • V řešení organizačních a strukturálních změn, včetně krizových situací.
 • K eliminaci korupce a podvodného a nekalého jednání.
 • Zvyšuje důvěru v podnikání v konkrétním oboru.
 • Podporuje a sleduje dodržování práva.

Když se firma rozhodne pro tvorbu etického kodexu, je to obvykle proto, že se potýká s různými vnitřními i vnějšími problémy. Od kodexu klienti očekávají, že by měl by formulovat pravidla pro zaměstnance v oblasti jejich chování, mělo by dojít ke zlepšení vnitřní firemní i mimo firemní komunikace a také by měl být nástrojem a pomůckou v komplikovaných situacích, kdy zaměstnanec neumí situaci vyhodnotit a hledá oporu pro svůj následný postup.

Při tvorbě vašeho kodexu dbejte na daná pravidla. Etický kodex by měl být lehce přenosný a neměl by být příliš dlouhý. Je nutné, aby měl atraktivní formu, a to jak obsahovou, tak grafickou. Měl by také obsahovat situace z praxe a každodenního života firmy, aby fungoval jako návod, doporučení, ale i jako prevence.

- Reklama -