DomůKariéra | CareerTvořivost v podnikání. Jak vytvořit kreativní firmu?

Tvořivost v podnikání. Jak vytvořit kreativní firmu?

Jaké jsou skutečné omezení a překážky firemní kreativity?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Možná jste se na tento článek dostali a očekáváte návod a možná odpovědi na to, jak nastavit nějaké kreativní postupy ve své organizaci a jak z lidí tzv. vymačkat potřebnou kreativitu, případně jak téma kreativity ve firmě podporovat.

Návod, jak na to, vlastně nenajdete nikde. Možná pár pouček o svobodě a otevřenosti o jiném přístupu apod. Já jsem se rozhodl jít na toto téma poněkud více do hloubky a opřít se o učení Krishnamurtiho. Vlastně vám s jeho přispěním vysvětlit omezení, která kreativitu ve firmě a organizacích vlastně nejvíce omezují.

„Ne napodobovat, ale objevovat, to je kreativní firma!“

Jestli nás má skutečně něco dostat ven z aktuálně a výhledově neklidného období našeho života a vlastně i celého světa, je nutné k tomu přistoupit tvořivým přístupem ke všemu. Je tomu stejně tak i v podnikání. Jediným omezením k tomuto nastavení je naše mysl a pak také autority, které nade vším tím toužícím tvořivým světem drží pevně svou ruku.

K porozumění rozpadající se společnosti je důležité zkoumat, zda ty a já, jedinci, můžeme být tvořiví? Je jasné, že tam kde je napodobování, tam také musí být rozpad, a kde je autorita, tam musí být kopírování. Jedním z prvních kroků na cestě ke kreativní firmě je pochopení principu omezujících autorit.

Napodobování – oproštění se od autorit

Možná na vás jdu zhurta, ale bohužel je tomu tak. Celý náš svět založen na autoritách, k dosažení naší tvořivosti je třeba zcela se oprostit od autorit. Máme totiž tendenci od autorit kopírovat a napodobovat je, a to již není tvořivost, to je cesta zpět. Kopírování je uctívání autorit. To autority nás omezují. Pokud chceme skutečně v něčem v životě nebo světě podnikání dosáhnout opravdového úspěchu, nebude to rozhodně tím, že budeme stále dokola napodobovat a omezíme tak průchod naší vlastní tvořivosti.

Dalším krokem tedy je pochopení našeho omezení z důvodu kopírování od autorit.

Imitace – zbavení se tradic

Další příčinou tuposti v podnikání je imitace, k níž nás vede nějaká tradice. Jste velice mladí nebo již v pokročilém věku a pokud vás ještě neotupila společnost, rodiče nebo okolnosti, máte stále čerstvou a zvědavou mysl. Chcete vědět vše o světě, který je kolem vás. Chcete vše poznat, všemu rozumět, možná i vše pochopit.

Nevšimli jste si, jak rychle je všechna ta tvořivost zničena strachem, tíhou tradice, pohrdavým gestem nebo výhružkou rodiče – mysl je otupena, tradice vyhrála. Vždy pečlivě studujte tradice, jestli vás nakonec vlastně v podnikání nebo životě neomezují. Podnikání na základě tradice může být někdy tím hlavním omezením tvořivosti. Tradice jsou sice náš bezpečný přístav, ale když se mysl cítí v bezpečí upadá.

Jednoduchost podnikání – zrušení vězení

Cílem našeho života a vlastně i podnikání by mělo být jeho zjednodušení. Jenže, jak žít jednoduše? To, jestli žijete jednoduše lze jen tehdy, když porozumíte překážkám, vazbám a omezením ve kterých jste držen. Nám se ale líbí být drženi lidmi, majetkem a myšlenkami. Máme rádi roli vězňů. Všichni jsme tak nějak vlastními vězni v našem vlastním vězení. Jsme vězni svých tužeb, svých ideálů, svých motivací. Svobodu lze dosáhnout dosažením životní jednoduchosti. Je to jako loď, jež je tažena větrem, kapitán pouze určuje směr, vše je tak jednoduché.

Společnost – nechce revolucionáře

Tvořivá mysl nezapadá do vzorců a norem a podnikatelská již vůbec ne. Celým systém vzdělávání nás nutí akceptovat normy, vzorce a nutí nás pouze napodobovat a imitovat. Tvořivost je zcela omezena, není po ní poptávka. Naše mysl se musí zbavit všeho, co do této doby nashromáždila – návyků, napodobenin, všechno so jí dalo pocit bezpečí, že to dělá správně. Jedině tehdy už není zachycena v síti vlastního myšlení. Život je něco jako řeka, pokračuje, hledá, tlačí, vylévá se a proniká do všeho. Naše mysl však toto nedovolí. Buďme více řekou.

Generace – nových bytostí

„Jistě jste už od politiků, učitelů, rodičů a dalších slyšeli, že vás nazvali „nastupující generací“, Přes toto označení jim však tanulo na mysli něco zcela jiného: ze všech sil se přece snaží, abyste se podřídili starým společenským vzorcům. Vůbec jim nejde o to, aby z vás vzešly nové, odlišné lidské bytosti.“ Krishnamurti on Education

Mysl – hlavní překážka tvořivého podnikatele

Právě naše mysl má největší strach z tvořivosti. Vidí, že žít v něčem netrvalém je nebezpečné, riskantní, proto kolem sebe staví tradice, organizované církve, společenské a politické autority a nejrůznější teorie. Proto tvořivá podnikatelská mysl, která nemá žádné zdi, není zatěžkána svými vlastními přírůstky, shromažďováním vědomostí, která žije nadčasově a nejistě – pro takovou mysl je život neobyčejný.

Tvořivá mysl nehledá bezpečí a stálost, ale dynamiku a pohyb. Mysl hledající trvalost začne brzy stagnovat a upadat.

Radost – snaha a zápas

Proč s rostoucím věkem opadá radost ze života. Proč s rostoucím věkem klesá radost z podnikání? Ze všech sil se snažíme něčím se stát, získat a udržet si svou pozici. Možná je to tím, že se lidí zabývají více a více sami sebou. Možná je to také neustála snaha a zápas, ve kterém trávíme skoro každý okamžik svého života. To je to, co naši radost ničí nejvíce. Veselý a radostný člověk nemusí vynakládat úsilí. To ale neznamená stagnovat nebo být tupý a hloupý. Jen moudří jsou opravdu osvobozeni od úsilí a boje.

Možná není třeba stále někam postupovat. Možná je to příležitost pro jiné. Všichni jednou opustíme své pozice a přenecháme je jiným. Zápas nemůže být nekonečný.

Lidé z druhé ruky

„Jsme výsledkem toho, čím jsme podmíněni, jsme produktem společenské, politické, náboženské nebo jiné propagandy. Opakujeme to, co nám řekli ti druzí. Vychovali nás tak. Jsme tak podmínění, nesvobodní lidé, nešťastní, bez vitality a vášně. Ustrašení jedinci vycpaní autoritou druhých, nebo autoritou vlastních znalostí. Intelektuálně a emočně jsme tak lidé z druhé ruky.“ Krishanamurti San Diego 1970

Zdroje:

  • Krišnamurtiho čítanka – The first Krishnamurti –  Reader 1970 – Londýn – Mary Lutyensová – Votobia 1999
  • Krize našeho světa – Jiddu Krishnamurti – Vikram Parchure – Glos Semily – 2014
  • Síť myšlení – The Network Of Thought – Krišnamúrti – Malvern 2010
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 % levnější než najmutí nového manažera. Podle aktuálního průzkumu mohou podniky ušetřit až 76 % nákladů...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Co hledáte:

Nejnovější články

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní,...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...