DomůNábor zaměstnanců | RecruitmentJakého manažera dneska hledáte? Důležitost manažerské role

Jakého manažera dneska hledáte? Důležitost manažerské role

Líbí se mně opakovaná situace, kdy majitel firmy konstatuje, že vlastně hledá nějakého manažera, ale typologií manažerů je taková řada, že se někdy jedná o opravdu široké zadání, které se často snažíme uspokojit.

 • Jakého manažera do firmy hledáte dnes?
 • Víte, jakého manažera vlastně do svého týmu potřebujete?
 • Jaká je manažerská role tohoto manažera?

Manažerské role a úspěšná práce v týmu

Není to tak jednoduché. Příliš mnoho takzvaných formovačů způsobuje v týmu více konfrontací a boj o moc, naopak velké množství aktivátorů signalizuje možný nedostatek kreativního myšlení a iniciativy. Příliš mnoho kreativců zapříčiní sice velkou vynalézavost, ale již bez následného řešení.

Když se podíváte na základní manažerskou typologii zjistíte, že každá z manažerských rolí je něčím výjimečná. Avšak z pohledu majitele, je důležité vědět, jaké jsou přínosy té či oné manažerské role a jak se případně uplatní v týmové spolupráci. Ona totiž volba manažera je někdy tak klíčová, že s ní stojí a padá celý projekt, a tak si vyberte, komu své prostředky, energii a čas svěříte.

 • Kreativec – může mít nápady mimo realitu nebo být zapomnětlivý!
 • Zdrojař – může někdy zapomenout sledovat určený cíl!
 • Kritik – může být zase příliš kritický a pomalu postupovat k určenému cíli!
 • Organizátor – přes velkou potřebu delegování může zapomenout pracovat!
 • Realizátor – může hájit své plány, kterých se nedokáže vzdát ve prospěch pozitivních změn!
 • Systematik – může být přítěží z extrémního perfekcionismu, který vše může zpomalit!
 • Parťák – může být nerozhodný, když je třeba udělat něco nepopulárního!
 • Aktivátor – riskuje agresivitu při pokusech donutit tým k tomu, aby se věci konečně pohnuly!
 • Odborník – může mít tendenci zaměřovat se pouze na oblasti související s jeho odborností a vše ostatní opomenout!

I když se výběr manažera zdá být jednoduchý, často jsou tato rozhodnutí fatální. Přehledem manažerských rolí a typologií se vám to pokouším usnadnit, ale zároveň ukázat, jak je někdy personální, manažerská nebo náborová část složitá a ne vždy jednoduchá.

Další článek:  Proč přátelství do managementu nepatří?

Organizátor

Jeho klíčovou schopností je dovednost směřovat ostatní ke společnému směru a cíli. Je zralý, sebejistý, důvěřuje ostatním, má široký nadhled a je také všeobecně uznávaný. Sice není nejzdatnější a nejchytřejší v týmu, ale disponuje potřebnými komunikačními dovednostmi.

Obvykle také u ostatních rozezná jejich talent, který dokáže využít ve prospěch ostatních či celého týmu. Podporuje a slaďuje zájmy celku, ale i jednotlivců. Osvědčuje se především ve vedoucí roli. Lépe vychází spíše s kolegy na stejné úrovni než při řízení mladších a méně zkušenějších členů týmu. Stává se spíše konzultantem a využívá kooperativní styly řešení vzniklých situací.

Na co si dát pozor. V některých týmech se může dostávat do konfliktu se systematiky.

Dotahovač

Je pozorný k celkovým detailům a má smysl pro vedení úkolů až do zdárného konce. Je také tím, který se nepouští do aktivit, které by nemohl dokončit. K jeho pozitivním vlastnostem dále patří zájem o preciznost, detailní pozornost a dokončení akce. Jeho motivace pramení především z jeho vnitřní horlivosti.

Bývá spíše introvertního typu a navenek někdy může působit velmi nestabilně až roztěkaně. Při své práci vyhledává klidné pracovní prostředí bez velkého množství podnětů, které by ho významně rozptylovaly.

Občas se stává, že je netolerantní k náhodným řešením a experimentům. Při práci v týmu je právě dotahovač nedocenitelný, zvláště v těch případech, kde je potřeba přesnost a termínované plnění úkolů a projektů. Na co si dát pozor je, že není zastáncem delegování a většinu úkolů se snaží řešit vlastními postupy a silou, což často nemusí být nejlepší řešení.

Zdrojař

Tak mu říkám v naší personální hantýrce. Rozený vyhledavač zdrojů. Nadšený a extrovertní člověk, s velmi dobrými komunikačními dovednostmi. Pro svou otevřenost je skvěle přijímán ostatními. Obvykle pohotově reaguje, vyhledává nové kontakty a příležitosti. Je zvídavý. Ve všem novém vidí vždy příležitost.

Také potřebuje stimulaci od ostatních členů týmu, aby nedocházelo k poklesu jeho aktivity a nadšení. Bohužel nedisponuje kreativitou ani velkým množstvím nápadů, ale zase naopak je schopen vžít se do ostatních a realizovat jejich vlastní myšlenky.

Další článek:  Měkké dovednosti - soft skills jsou pro nábor zaměstnanců klíčové

V týmové práci je důležitý právě pro své schopnosti vidět ve všem příležitosti a možné zdroje. Disponuje velkým množstvím užitečných informací a je stále ve střehu, aby mu podstatné záležitosti neunikly.

Parťák

Obvykle je největší oporou pracovního týmu. K jeho klíčovým vlastnostem patří mírnost, pružnost, přizpůsobivost, zájem o ostatní a určitý stupeň vnímavosti. Dokáže dobře naslouchat a pochopit ostatní, a tak nejen proto bývá velmi oblíbeným členem týmu.

Bohužel v kritických situacích se může stát, že zaváhá a objeví se jeho nerozhodnost. Jeho důležitým přínosem pro tým je zabraňování konfliktů a střetů. Najde tak cestu k efektivnímu jednání a řešení vzniklých problémů. Není obvyklé, že by aspiroval na roli manažera a ujímal se vedení v týmu. Svým jednáním nikoho neohrožuje, a pokud je v roli nadřízeného, bývá velmi oblíben a přijímán.

Obvykle má na tým pracovníků stmelující vliv, zlepšuje morálku a pod jeho vedením lidé velmi dobře spolupracují.

Kreativec

Vlastní velkou míru vlastní kreativity a je nositelem nových nápadů. Je tvořivý a jeho myšlenky jsou vždy na počátku velkých pokroků. Upřednostňuje vlastní postupy nad postupy ostatních a často pracuje odděleně od ostatních. Stává se, že při své práci využije i netradičních a dosud neodzkoušených postupů a často rád experimentuje.

Jeho myšlenky mohou být často radikální a nereálné. Obvykle je introvertní a velmi vnímavě reaguje na kritiku i pochvalu. Je myslitelem, individualistou a důležitým autorem pro firmu důležitých tvůrčích návrhů. Pro tým je důležitý především pro svou kreativitu.

V rámci své manažerské role přispívá především na počátku všech aktivit svými nápady. Je tvořitelem nových výrobků, zakladatelem nové inovace apod. Ale pozor, hodně inovátorů v jednom týmu může způsobit konfliktní atmosféru.

Odborník

Je to obvykle specialista a obvykle ten člověk, který vyniká svým zapálením pro věc a detaily. Disponuje širokými znalostmi technických dovedností. Vždy se snaží ve své práci o nejvyšší možný stupeň provedení zadaného úkolu či projektu.

Co je důležité brát na zřetel je, že mu záleží na vymezení vlastního pole působnosti a stává se, že postrádá zájem o ostatní. Má také obvykle problém s komunikací. Je expertem především na vymezené oblasti svého zájmu a je úzce vyhraněným odborníkem, který v týmech hraje velmi podstatnou roli pro své znalosti nebo zkušenosti.

Další článek:  Jak je na tom duševní stav světa?

Bohužel však jako manažer potřebuje velkou míru podpory a konzultování svých rozhodnutí pro získání sebedůvěry a zlepšení svých komunikačních dovedností.

Systematik

K jeho pozitivním vlastnostem patří smysl pro organizovanost, disciplínu, přísnost, systematičnost, ale také náročné pracovní úsilí a praktičnost. Ve svém jednání postrádá spontánnost ve vystupování. Bohužel někdy dochází k tomu, že upřednostní své vlastní zájmy nad zájmy týmu či firmy. V týmu je pak užitečný pro svou spolehlivost a schopnost uskutečňovat úkoly.

Zkrátka udělá to, co se udělat musí. Právě proto, že disponuje velkým množstvím organizačních dovedností, dosahuje často vedoucích a manažerských pozic.

Kritik

Právě kritické myšlení je jeho dosavadní dovednost. Na rozhodování však potřebuje více času, aby vše mohl dostatečně promyslet. Rozhoduje se podle zvážení všech dostupných faktů, které jsou mu k dispozici.

Je seriózní a obezřetný a zřídkakdy se mýlí. V týmu se uplatní tam, kde je nutné provádět analytické zhodnocení problémů, hodnocení a také strategické myšlení. Je spíše nudný a má kritickou povahu. Díky svému kritickému a analytickému myšlení a rozhodování dosahuje vysokých manažerských pozic.

Aktivátor

Extrovertní povaha a soutěžení je základem tohoto profilu. Snaha o vyhrávání nad ostatními bohužel také. Vysílá směrem k ostatním spoustu své energie a dokáže také vytvářet silný tlak. Ostatní svým jednáním tak nutí k aktivitě. Bohužel postrádá mezilidské porozumění a je spíše tvrdohlavý, hádavý a méně asertivní.

Na signály jakékoli nespokojenosti reaguje velmi citlivě. Existuje-li překážka, neztrácí čas a hledá jiné cesty k dosažení cíle. Vzhledem k tomu, že dokáže lidi aktivovat, může být do určitých týmů dobrým manažerem. A to zvláště tam, kde činnost týmu dlouhodobě stagnuje.

Bohužel co hraje proti je to, že je autoritářský, pro hraje zaměření na výkonnost a schopnost akce týmu. Umí definovat tvar činnosti nebo aktivně rozjet diskusi. V týmu je potřebný zejména tam, kde je potřeba okamžité akce.

Photo by Crissy Jarvis
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Jak vyhrát válku o kandidáty. Jak získat zaměstnance v době krize?

Jak vyhrát válku o kandidáty? Jak udržet podnikání alespoň s hrstkou zaměstnanců, kteří zabezpečí fungování vašeho podnikání? Toto je již skutečné a reálné krizové řízení...

Utajený šéf – parodie na personální audit

Hned v úvodu si dovolím zcela pochopit, že některým z vás tento „úžasný“ pořad utekl a někdy i zcela záměrně, já o něm vím a jakožto...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje a občas vůbec. Téhle náborové mantry „Přijímáme nové zaměstnance“ je plný internet. Když jdete na...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Jak je na tom duševní stav světa?

Mental Health Million Dostal jsem se k zajímavé publikaci s názvem Mental Health Million, která již po několikáté poskytuje přehled o vývoji duševní pohody celosvětové populace využívající...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené na vypořádání se s vlastním stresem. Jedná se o celkovou schopnost identifikovat stresory, ovládnout různé metody...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli rozhovoru s Matthiasem Burchardtem, který mě oslovil svým způsobem, jakým zachycuje dnešní dobu. Dá se říct,...

Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

Dle studie vědců z Pekingské univerzity z minulého měsíce ukázala, že masové používání robotů v téměř 300 městech v letech 2006 až 2016 pomohlo...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...