DomůManažerské řízení | ManagementTři klíčové ukazatele výkonnosti vaší firmy

Tři klíčové ukazatele výkonnosti vaší firmy

Existují dva běžné typy výkonnostních ukazatelů vaší firmy. Prvním je finanční ukazatel a druhým je stav vaší zákaznické struktury. Existuje ale i třetí ukazatel, o kterém si řekneme později.

Společnosti s angažovanými zaměstnanci mají meziroční nárůst tržeb o 26 %. Zdroj: Aberdeen

Soft KPI nebo Hard KPI?

Obecně jsou finanční ukazatele nejčastěji používanými ukazateli výkonnosti, mezi něž patří mimo jiné míra růstu výnosů, čistý zisk, návratnost investic atd. Co se týče výkonu zaměstnanců, jsou často kvantifikovány pomocí měření souvisejících s jejich výstupem. Ty mohou být užitečné pro růst financí vaší společnosti, ale společnosti, které se zaměřují výhradně na ukazatele související se ziskem, často čelí problému, který se týká především jejich rozvoje a inovací.

Finance a ziskovost

Zaměření se výhradně na finanční cíle může vést manažery k tomu, aby se zaměřili na krátkodobou ziskovost místo nad kreativitou. Jak je také odborníkům známo, finanční ukazatele také neposkytují úplný obraz o výkonnosti společnosti. Spíše než riskovat nové nápady, mohou se tyto společnosti proslavit vytvářením falešných úspěchů, které prezentují a přebalují již známe a minulé úspěchy.

Vysoce angažované prodejní týmy vedou k vyšší ziskovosti o 21 %. Zdroj: Gallup

Celkově to má znaky syndromu mrtvého koně, ale bohužel se nakonec prokáže pravda tím, že se viditelně zhoršuje kvalita výrobků nebo služeb a systematicky klesá spokojenost zákazníků a celková motivace.

41 % společností, které používají vzájemné uznávání a respekt, zaznamenalo pozitivní nárůst spokojenosti zákazníků. Zdroj: Globalforce

Když vezmeme ukázku nějakého dlouhodobého lídra na trhu, jako je třeba společnost Microsoft. Lídr v oblasti špičkové technologie, který náhle po roce 2000 začal klesat v žebříčku oproti společnostem jako je Google nebo Apple. Jaká v té době byla jeho schopnost držet krok s novými trendy a starými rivaly? Co když se podíváme na společnost Nokia? Mohl bych samozřejmě vybrat i celou řadu společností v naší republice.

Další článek:  Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Když tyto firmy začaly vyrábět produkty pro posun paradigmat, jako jsou iPhone a Mapy Google, Microsoft nadále přežíval ze svých aktualizovaných verzí systému Windows Office. Finanční ukazatele prokázaly posun popularity společnosti, nikoli však přispívající faktory k vývoji a inovacím v této společnosti.

V té době společnost Microsoft přistupovala k řízení výkonu takovým způsobem, kde byli zaměstnanci řazeni podle jejich výkonu, přičemž nejvyšší umístěný byl uveden v řadě pro povýšení a nejnižší dole pro návrh na odchod. Spíše, než zvýšení produktivity tento systém pouze zvýšil konkurenci v týmech a odrazoval od celkové týmové práce. Nakonec se zaměstnanci místo toho, aby byli povzbuzováni ke spolupráci na nových nápadech a jejich sdílení, museli se soustředit na získání laskavosti manažera, aby na své pozici vůbec přežili.

Zaměstnanci, kteří využívají své silné stránky, dovednosti a schopnosti každý den, mají šestkrát vyšší pravděpodobnost zapojení do práce, jsou o 8 % produktivnější a je zde o 15 % nižší pravděpodobnost, že opustí své zaměstnání. Zdroj: Gallup

Celé toto nehostinné prostředí u řady společností vede k tomu, že není zájem na růstu společnosti jako celku, o inovacích ani nemluvě a společnost se postupně stává skupinou individualit, kde osobní vazby a vztahy znemožňují řízení výkonu na základě individuálního přínosu. Společnost se začíná dostávat do spirály a její výkonnost začíná dosahovat maxima.

Zákazníci a obchod

Ukazatele motivace a loajality zákazníků jsou stále více považovány za nejdůležitější metriku obchodního výkonu. Mezi hlavní KPI zaměřené na zákazníka patří míra konverze, retence zákazníků, skóre Net Promoter Score (NPS) atd. Vzhledem k odlišným cílům se společnosti, které se zaměřují na ukazatele zaměřené na zákazníka, více zaměřují na získání věrné zákaznické základny produkcí vysoce kvalitních produktů, využíváním různých marketingových technik a zdůrazňováním silné služby zákaznické podpory.

Šťastní lidé jsou o 12 % produktivnější. Zdroj: Gallup

Jsou známy některé společnosti tím, že poskytují nespokojeným zákazníkům dárky a poukazy, jejichž cílem je zachránit zákaznický zážitek. Vytváření kultury služeb pro zákazníky je nezbytnou součástí této obecné obchodní strategie.

Další článek:  Představa krystalizace

Avšak pro společnosti, které neprodávají ihned, mohou peníze a čas vložené do každého produktu vést k pomalejší tvorbě zisku a finanční nestabilitě. Kromě toho, zatímco spokojenost zákazníků je nesmírně důležitým klíčem k úspěchu to, co zákazníci nakonec chtějí, jsou nejmodernější produkty. Přestože ukazatele zaměřené na zákazníka vám mohou pomoci vybudovat loajální klientskou základnu, nemusí nutně řešit inovační problémy společnosti.

Firmy by měly používat kombinaci finančních i zákaznických ukazatelů, ale existuje i třetí klíčové měření, které je nezbytné pro splnění obecných podnikatelských cílů a úspěšné strategie vaší společnosti.

Lidé a kultura

Proč jsou ukazatele zaměřené na zaměstnance tak důležité, protože stále více společností si začíná uvědomovat důležitost metrik zaměřených na zaměstnance. Mezi tyto typy ukazatelů patří: zapojení zaměstnanců, spokojenost a motivace zaměstnanců, fluktuace atd.

58 % lidí říká, že důvěřují cizím lidem více než svému vlastnímu šéfovi. Zdroj: Harvard business.

Studie ukazují, že vyšší zapojení zaměstnanců je spojeno s vyšší spokojeností zákazníků. Když jsou zaměstnanci v práci spokojeni a věří ve svůj produkt – společnost, dochází k přenosu i na zákazníka. Dotazování společnosti Gallup odhalilo, že společnosti s vysokou úrovní zapojení zaměstnanců překonaly firmy s nižší úrovní zapojení, v rámci hodnocení zákazníků o celých 10 %.

70 % zaměstnanců říká, že motivace a morálka by se masivně zlepšila, když by manažeři řekli vícekrát děkuji. Zdroj: Globalforce

Pro některé firmy, je hodnocení zákazníka v rámci desítek procent významným číslem, co se týče dopadu na obrat.

Další článek:  Umíte ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Dobře zapojení zaměstnanci mají méně dní strávených v nemoci. Studie provedená nadací Workplace Research Foundation zjistila, že dobře zapojení zaměstnanci mají v průměru 2,7 dní nemoci ročně ve srovnání s jejich neangažovanými protějšky, kteří si berou na svou nemoc průměrně 6,20 dní. Nejdůležitější je, že jsou motivováni k dosažení svých cílů více. Gallupova studie rovněž ukázala, že kladně zapojení a angažovaní zaměstnanci ve společnosti překonávají ostatní v produktivitě o 21 % a v ziskovosti až o 22 %.

75 % příčin fluktuace zaměstnanců lze předcházet. Zdroj: Globalforce

Ve skutečnosti je zacházení se zaměstnanci také důležitým faktorem pro spotřebitele. Studie společnosti Deloitte z roku 2015 týkající se nové generace odhalila, že tato generace považuje zacházení se zaměstnanci za nejvyšší charakteristiku vůdců v oboru, a to i přes vytváření zisku a dopadu na celkovou společnost.

I když se ostatní domnívají, že snaha o zisk je důležitá, musí toto úsilí doprovázet smysl pro účel, úsilí o vytvoření inovativních produktů nebo služeb, a především o to, že jednotlivci budou považováni za důležitou součást celku.

Společnosti mohou utratit kdekoli mezi 16 % až 213 % mzdy zaměstnance na pokrytí nákladů na nalezení nového zaměstnance. Zdroj: Aberdeen

Lidé ve vaší firmě jako životně důležitý prvek, s významným dopadem na produktivitu a ziskovost vaší firmy.

S použitím zdrojů:

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Majitelé naslouchejte mladým. Reverzní mentoring

Měl bych jako majitel začít dělat něco jinak, aby mně neujel vlak doby? Jak diskutovat a rozvíjet moderní témata, kterým jako majitel vzhledem...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...