Umíte rozeznat emoce? Zkuste metodu Roberta Plutchika

2553

Pokud chcete zlepšit svou emocionální gramotnost, je kolečko emocí od Roberta Plutchika užitečným nástrojem. Chcete-li cvičit emocionální inteligenci efektivně, musíte mít dobrou a vhodnou slovní zásobu a přehled o struktuře emocí. Kolečko emocí je základním nástrojem pro rozpoznávání, označování a navigaci emocí.

Robert Plutchik: Grafický model osmi základních emocí a jejich variací

Trojrozměrný model Roberta Plutchika popisuje vztahy mezi emocemi, což je mimořádně užitečné při pochopení toho, jak složité emoce jsou a jak se mění v průběhu času. Takže, co znamenají všechny tyto barvy a okvětní lístky? Osm sektorů je navrženo tak, aby naznačovalo, že existuje osm primárních dimenzí emocí. Jsou to hněv, anticipace, radost, důvěra, strach, úžas, smutek a odpor.

Institut rodinných firem

Vertikální rozměr kužele představuje intenzitu dané emoce, když se pohybujeme zvenku do středu kola. Například pocit nudy se může zesílit v odpor. Toto je důležité pravidlo o tom, že emoce musí být ve vztazích vědomě. Pokud se emoce nekontrolují, mohou se zesílit. Zde spočívá moudrost a význam posilování emocionální slovní zásoby. Toto je jednoznačně skvělý podklad pro efektivní navigaci emocí.

Další článek:  YouTube video jako trendy marketingový nástroj do roku 2020

Model kolo

Každý sektor kruhu má své opačné emoce. Opakem smutku je radost a opakem důvěry je znechucení. Emoce bez barvy představují emoce, která je kombinací dvou primárních emocí. Například očekávání a radost se skládají za optimismus. Radost a důvěra se skládají za lásku. Emoce jsou často složité a schopnost je rozpoznat, kdy je pocit skutečně kombinací dvou či více odlišných pocitů, je užitečná dovednost.

Robert Plutchik model emocí

Plutchikovo emoční kolo nám pomáhá prohlédnout si emoce širším objektivem. Gramotnost znamená znalost určitého člověka o konkrétním předmětu nebo oboru. Zvýšení emoční gramotnosti znamená nejen to, že máme slova pro konkrétní emoce, ale jde také o pochopení, jak jsou různé emoce navzájem spojené a jak se mění a vyvíjejí časem.

Přehled 8 oblastí emocí Robert Plutchika

Intenzita emocí

 1. Od rozkoše po vyrovnanost a naopak.
 2. Od obdivu k uznání a naopak.
 3. Od strachu k obavám a úzkosti a naopak.
 4. Od úžasu k rozptýlení a naopak.
 5. Od smutku a lítosti k zadumání a naopak.
 6. Od averze k nudě a prázdnotě a naopak.
 7. Od hněvu k mrzutosti a naopak.
 8. Od ostražitosti k účasti a naopak.

Oblasti emocí

 1. Láska
 2. Odevzdání
 3. Bázeň
 4. Nesouhlas
 5. Lítost
 6. Opovržení
 7. Útočnost
 8. Optimismus
Další článek:  Vaše bohatství

Autor: Robert Plutchik

Další zdroj ke studiu: en.wikiversity.org

- Reklama -