Úskalí kariérního koučinku

262

Lze konstatovat, že kariéra není něco, co je možno naplánovat jako jízdní řad, podle kterého pojedeme. Neustálé změny v prostředí, nové výzvy, ale i vývoj situace u daného zaměstnavatele mohou plány výrazně měnit. Proto je vhodné si uvědomit následující detaily.

a) Budoucnost neplánujte

Přílišná svázanost plánů postupu při vytváření kariérních cest může být na škodu. Ve světě lidí a na trhu práce příliš často dochází k nepředpokládaným změnám, které naše kroky nasměrují zcela jinam. Proto je důležité být při tvorbě plánů flexibilní, myslet na alternativy a nepodmiňovat je termíny či přesně stanovenými měřítky. To platí zejména pro vaši dlouhodobější časovou perspektivu.

b) Nemějte nereálné očekávání

To platí nejen pro plánování na začátku vaší kariéry nebo při práci s „talentovanými zaměstnanci“, ale i pro plány nástupnictví. Setkáváme se s tím, že firmy investují obrovské prostředky do velmi velkoryse naplánovaných programů rozvoje talentů. Receptem na nereálná očekávání je zacílenost a určitá omezenost podobných programů.

c) Jsme si rovni, ale…

Pokud jsem uvedl, že programy rozvoje talentů by měly být velmi omezené, neznamená to tvorbu VIP klubu. Srozumitelná personální politika předpokládá rovné příležitosti pro všechny. Pokud má někdo možnost účastnit se na základě transparentního výběru speciálních rozvojových programů, jistě je to pro něj výborná příležitost. Na druhou stranu je vhodné realizovat obsazení pozic v souladu se zásadami transparentního a efektivního výběru zaměstnanců. Při výběrovém řízení musí rozhodovat schopnosti a předpoklady daného kandidáta, nikoli program, jakého se účastnil.

d) Nechte kariéru plynout

Stále mějte na paměti kam se chcete dostat, jakou podobu má finální stav vaší kariéry. Nenechte se tímto cílem omezovat. Pracujte s radostí a motivací něco po sobě zanechat, najít smysl své práce.

- Reklama -