DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRÚspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Udržení a loajalita zaměstnanců je dnes výzvou pro téměř všechny organizace. Dokonce i nejlepší manažeři a lídři mají obtíže v udržení těch nejlepších. Ačkoli se může zdát, že nemůžete vylepšit svoji strategii v zachování počtu vašich zaměstnanců, můžete s několika málo kroky často dokázat dramatické zlepšení.

Touha udržet svůj tým pohromadě a dlouhodobě

Lidé opouštějí svou práci z mnoha různých důvodů a nejlepší možný postup, jak tomu porozumět je, se více ponořit do jejich motivací a důvodů odchodu. V jedné zajímavé studii, které se zúčastnilo téměř 1000 zaměstnanců bylo zjištěno, že 31 % procent z nich ukončí své zaměstnání v prvních 6 měsících svého působení. Otázkou je, proč tolik lidí končí právě v této době? Podle většiny z výzkumu je hlavním důvodem odchodu špatná zkušenost v adaptaci, nejasnost kolem pracovních povinností a zodpovědností a očekávání skrze úroveň a vybavenost nadřízeného manažera. To je vlastně poměrně dobrá zpráva, protože většina z těchto faktorů se v rámci organizace dá přenastavit a lépe kontrolovat. Transparentnost je rozhodujícím prvkem důvěry a důvěra je v jakémkoli vztahu nejdůležitější. Pokud jsou první dny zkušenosti zaměstnance přerušeny porušením této důvěry, můžeme očekávat jejich krátkodobé zaměstnání. To je důvod, proč je důležité zajistit, aby práce, na kterou se zaměstnanec přihlásí, je práce, kterou bude vykonávat každý den.

Strategický adaptační program může znamenat významný rozdíl pro nově přijaté zaměstnance tím, že jim poskytne jasnou představu o své roli, o společenství důvěryhodných kolegů a o jasné cestě k pracovnímu úspěchu. Pokud jste do této doby adaptaci svých lidí nevnímali jako důležitou, je na čase na tomto tématu zapracovat.

Další článek:  5 chyb a omylů v motivaci vašich zaměstnanců

Více než polovina všech firem má potíže s retencí zaměstnanců

Nedávná studie ukazuje zajímavý jev, že obrat je vždy spojen s jediným problémem. Ačkoli počet zaměstnanců v posledních letech firmám roste, u mnoha organizací také vzrostl obrat lidí a fluktuace. To je samo o sobě velice problematické. Máte-li ve vaší firmě výjimečně produktivní a dovednostně specifické zaměstnance, jako je inženýr, specialista nebo senior, je důležité rozpoznat obrovskou hodnotu, kterou přinášejí do vaší firmy. Pokud produkují ohromné ​​množství specifické a unikátní práce a nejsou za to patřičně odměněni, jsou v určitém okamžiku pravděpodobně skupinou s nízkým poměrem retence.

90 % HR manažerů a ředitelů považují retenci za prioritu pro následujících 5 let

Vysoké procento, a přesto se najde shoda napříč organizacemi, retence je problém, loajalita je problém, vnímání značky je problém. Podle průzkumu mezi lidmi z HR, kteří se zabývají lidskými zdroji, si je většina vědoma stále důležitějšího významu udržení zaměstnanců a toto téma považuje za hlavní problém. Technologický dluh a nedostatek nástrojů v automatizaci procesů jsou uváděny jako hlavní překážky, kromě omezené podpory.

¼ zaměstnanců je v kategorii odchodu

Věřte nebo ne, ale mnoho z těchto lidí má klíčové dovednosti a jsou také vysoce výkonní. Náklady na nábor a přijetí nových zaměstnanců jdou stranou, je to skupina zaměstnanců, jejichž nepřítomnost nebude snadná a v některých případech je nebude ani možné plnohodnotně nahradit. Nejlepším řešením je vyhnout se jejich ztrátě, a to je prioritou na prvním místě.

Postup pro lepší retenci vašich lidí

Všechno to začíná tím, že zjistíte, kteří lidé ve vašem týmu spadají do kategorie s vysokým rizikem odchodu. S těmito lidmi započnete otevřený dialog a získáte tak upřímný pohled na jejich kolektivní angažovanost a úroveň angažovanosti jednotlivých členů.

Pokud jsou nějací zaměstnanci ve vaší organizaci vysoce loajální k vaší značce, stanou se často někteří z nich vaši velvyslanci značky. Pro talentované jednotlivce, kteří hledají skvělá pracovní místa, je mimořádně pozitivní znamení to, že zaměstnanci dobrovolně a kladně komentují své pracoviště a své spolupracovníky. Další zajímavý jev je ten, že společnosti, které podporují práci na dálku, mají o 25 % procent nižší obrat zaměstnanců než společnosti, které toto nemají. Tedy v některých případech umožňuje práce na dálku přitahovat a udržet skvělé zaměstnance. Někteří vynikající kandidáti mohou mít fyzické nebo osobní podmínky nebo životní události, které jim brání pracovat v kancelářském prostředí pravidelně. Možná vás překvapí, že zjistíte, kolik zaměstnanců je připraveno odejít jen proto, že dojíždí do zaměstnání. Poskytnutí flexibility v práci na dálku může významně zmírnit tyto tlaky.

Další článek:  Jak zvednout náladu a zvýšit výkon ve firmě?

Více než 70 % zaměstnanců říká, že pokud neuvidí žádnou možnost kariérního růstu, bude muset opustit svoji organizaci, aby pokročili ve své kariéře. ¾ zaměstnanců již naráží na strop ve své kariéře. Nikdo nechce pracovat na nudném a nezajímavém úkolu věčně. Pokud zaměstnanec cítí, že jejich postup je brzděn odejdou. Není to kvůli nedostatku věrnosti a není to jejich chyba. Opuštění zaměstnavatele je chytrý krok z jejich strany.

Téma podpory odborného vzdělávání a osobního rozvoje

Bohužel je dnes normální slyšet, že manažer váhá investovat do iniciativ odborného vzdělávání a témat profesního rozvoje, neboť se obává, že by ho to mohlo ohrozit nebo své nové dovednosti zaměstnanec zúročí v jiné společnosti. Osobní růst a rozvoj jsou zásadním prvkem toho, co může vaše organizace nabídnout všem zaměstnancům, a výhody se rozšiřují v každém směru. Podpora jejich vývoje jim zajistí, že se budou více angažovat, budou produktivnější a lepší v tom, co dělají.

Mzda a téma benefitů a jejich dopad na retenci a udržení zaměstnanců

54 % respondentů z výzkumu retence a loajality uvedlo, že opustí svou současnou pozici a dá přednost zaměstnavateli s nabídkou o 20 % vyšší mzdě. 65 % zaměstnanců je přesvědčeno, že mohou najít lepší pozici, kde budou vydělávat lépe. Toto vše je jen důkaz toho, že kvalifikovaná pracovní síla se stala součástí nového a významného trhu. Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni a spokojení s úrovní mzdy mají daleko menší pravděpodobnost, že budou hledat práci u jiné organizace v příštích 12 měsících.

Další článek:  Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Vyhoření a stagnace zaměstnanců

46 % manažerů v HR říká, že vyhoření zaměstnanců je zodpovědné za až polovinu ročního obratu zaměstnanců. Téma vyhoření je převládajícím problémem pro organizace všech typů, a to po celém světě. Existuje několik klíčových faktorů, které přispívají k vyhoření zaměstnanců a většina z nich je řešitelná, pokud je lze identifikovat dříve nebo v zárodku. Podmínkou je ale intenzivní a osobní práce se zaměstnanci a jejich vnímání jako individualit. Pokud svým zaměstnancům neumožňujeme dostatek času na to, abyste usilovali o své vášně a měli možnost nějakého dobíjení, nakonec vyhoří. A když to udělají, odjedou.

Silná transparentnost řízení a vedení vedoucí k lepší retenci a udržení zaměstnanců

Transparentnost není důležitá pouze jako základ důvěry a zdravého pracovního vztahu, je to také hlavní pilíř pro retenci. Zaměstnanci s větší pravděpodobností zůstanou v organizaci, kde mohou důvěřovat managementu a vedoucím pracovníkům. Existuje mnoho způsobů, jak inspirovat silnější vztahy u spolupracovníků, jako jsou důležité aktivity v týmu, ale abyste získali co nejlepších výsledky, je nejlepší, abyste je umístili do vaší organizační, firemní kultury.

Odchodu lidí lze efektivně předcházet, ale je třeba oblasti HR věnovat patřičné úsilí a prostředky ke změně firemní kultury a řízení. Retence a udržení zaměstnanců se dostává do popředí jako téma stabilizace organizace a jejího růstu. Ty organizace, které své týmy neudrží brzy z trhu odejdou.

Retence a udržení zaměstnanců

Zdroj grafiky: www.pluralsight.com

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Udržení a loajalita zaměstnanců je dnes výzvou pro téměř všechny organizace. Dokonce i nejlepší manažeři a lídři mají obtíže v udržení těch nejlepších. Ačkoli se může zdát, že nemůžete vylepšit svoji strategii v zachování počtu vašich zaměstnanců, můžete s několika málo kroky často dokázat dramatické zlepšení. Touha...Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců