DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRÚspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Udržení a loajalita zaměstnanců je dnes výzvou pro téměř všechny organizace. Dokonce i nejlepší manažeři a lídři mají obtíže v udržení těch nejlepších. Ačkoli se může zdát, že nemůžete vylepšit svoji strategii v zachování počtu vašich zaměstnanců, můžete s několika málo kroky často dokázat dramatické zlepšení.

Touha udržet svůj tým

Lidé opouštějí svou práci z mnoha různých důvodů a nejlepší možný postup, jak tomu porozumět je, se více ponořit do jejich motivací a důvodů odchodu. V jedné zajímavé studii, které se zúčastnilo téměř 1000 zaměstnanců bylo zjištěno, že 31 % procent z nich ukončí své zaměstnání v prvních 6 měsících svého působení. Otázkou je, proč tolik lidí končí právě v této době? Podle většiny z výzkumu je hlavním důvodem odchodu špatná zkušenost v adaptaci, nejasnost kolem pracovních povinností a zodpovědností a očekávání skrze úroveň a vybavenost nadřízeného manažera. To je vlastně poměrně dobrá zpráva, protože většina z těchto faktorů se v rámci organizace dá přenastavit a lépe kontrolovat. Transparentnost je rozhodujícím prvkem důvěry a důvěra je v jakémkoli vztahu nejdůležitější. Pokud jsou první dny zkušenosti zaměstnance přerušeny porušením této důvěry, můžeme očekávat jejich krátkodobé zaměstnání. To je důvod, proč je důležité zajistit, aby práce, na kterou se zaměstnanec přihlásí, je práce, kterou bude vykonávat každý den.

Udržení zaměstnanců

Strategický adaptační program může znamenat významný rozdíl pro nově přijaté zaměstnance tím, že jim poskytne jasnou představu o své roli, o společenství důvěryhodných kolegů a o jasné cestě k pracovnímu úspěchu. Pokud jste do této doby adaptaci svých lidí nevnímali jako důležitou, je na čase na tomto tématu zapracovat.

Nedávná studie ukazuje zajímavý jev, že obrat je vždy spojen s jediným problémem. Ačkoli počet zaměstnanců v posledních letech firmám roste, u mnoha organizací také vzrostl obrat lidí a fluktuace. To je samo o sobě velice problematické. Máte-li ve vaší firmě výjimečně produktivní a dovednostně specifické zaměstnance, jako je inženýr, specialista nebo senior, je důležité rozpoznat obrovskou hodnotu, kterou přinášejí do vaší firmy. Pokud produkují ohromné ​​množství specifické a unikátní práce a nejsou za to patřičně odměněni, jsou v určitém okamžiku pravděpodobně skupinou s nízkým poměrem retence.

Retence zaměstnanců

Vysoké procento, a přesto se najde shoda napříč organizacemi, retence je problém, loajalita je problém, vnímání značky je problém. Podle průzkumu mezi lidmi z HR, kteří se zabývají lidskými zdroji, si je většina vědoma stále důležitějšího významu udržení zaměstnanců a toto téma považuje za hlavní problém. Technologický dluh a nedostatek nástrojů v automatizaci procesů jsou uváděny jako hlavní překážky, kromě omezené podpory.

Věřte nebo ne, ale mnoho z těchto lidí má klíčové dovednosti a jsou také vysoce výkonní. Náklady na nábor a přijetí nových zaměstnanců jdou stranou, je to skupina zaměstnanců, jejichž nepřítomnost nebude snadná a v některých případech je nebude ani možné plnohodnotně nahradit. Nejlepším řešením je vyhnout se jejich ztrátě, a to je prioritou na prvním místě.

Postup pro lepší retenci vašich lidí

Všechno to začíná tím, že zjistíte, kteří lidé ve vašem týmu spadají do kategorie s vysokým rizikem odchodu. S těmito lidmi započnete otevřený dialog a získáte tak upřímný pohled na jejich kolektivní angažovanost a úroveň angažovanosti jednotlivých členů.

Pokud jsou nějací zaměstnanci ve vaší organizaci vysoce loajální k vaší značce, stanou se často někteří z nich vaši velvyslanci značky. Pro talentované jednotlivce, kteří hledají skvělá pracovní místa, je mimořádně pozitivní znamení to, že zaměstnanci dobrovolně a kladně komentují své pracoviště a své spolupracovníky. Další zajímavý jev je ten, že společnosti, které podporují práci na dálku, mají o 25 % procent nižší obrat zaměstnanců než společnosti, které toto nemají. Tedy v některých případech umožňuje práce na dálku přitahovat a udržet skvělé zaměstnance. Někteří vynikající kandidáti mohou mít fyzické nebo osobní podmínky nebo životní události, které jim brání pracovat v kancelářském prostředí pravidelně. Možná vás překvapí, že zjistíte, kolik zaměstnanců je připraveno odejít jen proto, že dojíždí do zaměstnání. Poskytnutí flexibility v práci na dálku může významně zmírnit tyto tlaky.

Více než 70 % zaměstnanců říká, že pokud neuvidí žádnou možnost kariérního růstu, bude muset opustit svoji organizaci, aby pokročili ve své kariéře. ¾ zaměstnanců již naráží na strop ve své kariéře. Nikdo nechce pracovat na nudném a nezajímavém úkolu věčně. Pokud zaměstnanec cítí, že jejich postup je brzděn odejdou. Není to kvůli nedostatku věrnosti a není to jejich chyba. Opuštění zaměstnavatele je chytrý krok z jejich strany.

Téma podpory odborného vzdělávání

Bohužel je dnes normální slyšet, že manažer váhá investovat do iniciativ odborného vzdělávání a témat profesního rozvoje, neboť se obává, že by ho to mohlo ohrozit nebo své nové dovednosti zaměstnanec zúročí v jiné společnosti. Osobní růst a rozvoj jsou zásadním prvkem toho, co může vaše organizace nabídnout všem zaměstnancům, a výhody se rozšiřují v každém směru. Podpora jejich vývoje jim zajistí, že se budou více angažovat, budou produktivnější a lepší v tom, co dělají.

Mzda a téma benefitů

54 % respondentů z výzkumu retence a loajality uvedlo, že opustí svou současnou pozici a dá přednost zaměstnavateli s nabídkou o 20 % vyšší mzdě. 65 % zaměstnanců je přesvědčeno, že mohou najít lepší pozici, kde budou vydělávat lépe. Toto vše je jen důkaz toho, že kvalifikovaná pracovní síla se stala součástí nového a významného trhu. Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni a spokojení s úrovní mzdy mají daleko menší pravděpodobnost, že budou hledat práci u jiné organizace v příštích 12 měsících.

Vyhoření a stagnace zaměstnanců

46 % manažerů v HR říká, že vyhoření zaměstnanců je zodpovědné za až polovinu ročního obratu zaměstnanců. Téma vyhoření je převládajícím problémem pro organizace všech typů, a to po celém světě. Existuje několik klíčových faktorů, které přispívají k vyhoření zaměstnanců a většina z nich je řešitelná, pokud je lze identifikovat dříve nebo v zárodku. Podmínkou je ale intenzivní a osobní práce se zaměstnanci a jejich vnímání jako individualit. Pokud svým zaměstnancům neumožňujeme dostatek času na to, abyste usilovali o své vášně a měli možnost nějakého dobíjení, nakonec vyhoří. A když to udělají, odjedou.

Silná transparentnost řízení

Transparentnost není důležitá pouze jako základ důvěry a zdravého pracovního vztahu, je to také hlavní pilíř pro retenci. Zaměstnanci s větší pravděpodobností zůstanou v organizaci, kde mohou důvěřovat managementu a vedoucím pracovníkům. Existuje mnoho způsobů, jak inspirovat silnější vztahy u spolupracovníků, jako jsou důležité aktivity v týmu, ale abyste získali co nejlepších výsledky, je nejlepší, abyste je umístili do vaší organizační, firemní kultury.

Odchodu lidí lze efektivně předcházet, ale je třeba oblasti HR věnovat patřičné úsilí a prostředky ke změně firemní kultury a řízení. Retence a udržení zaměstnanců se dostává do popředí jako téma stabilizace organizace a jejího růstu. Ty organizace, které své týmy neudrží brzy z trhu odejdou.

Retence a udržení zaměstnanců

Zdroj grafiky: www.pluralsight.com

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Petr
Vítek

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Neodmítejte řešit šikanu. Šikana na pracovišti

Šikana může nejen vážně ovlivnit vaši náladu a způsobit nebo zhoršit stávající psychické potíže, ale také zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. I když je mně...

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Co hledáte:

Nejnovější články

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Udržení a loajalita zaměstnanců je dnes výzvou pro téměř všechny organizace. Dokonce i nejlepší manažeři a lídři mají obtíže v udržení těch nejlepších. Ačkoli se může zdát, že nemůžete vylepšit svoji strategii v zachování počtu vašich zaměstnanců, můžete s několika málo kroky často dokázat dramatické zlepšení. Touha...Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců