DomůKariéra | CareerV krizi se pozná charakter. Krize prověří naše charaktery

V krizi se pozná charakter. Krize prověří naše charaktery

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Osobní úspěch je totiž pevně postaven na základech charakteru a onen charakter je výsledkem stovek a stovek možností a voleb, které uděláme a které postupně změní to, kým jsme v daném okamžiku a kým chceme být.

Dávat je největší výraz moci. Erich Fromm

Charakter totiž není něco, s čím jsme se již narodili a co nemůžeme ihned změnit, jako jsou třeba naše otisky prstů. Za formování našeho charakteru musíme převzít odpovědnost. Charakter si budujeme podle toho, jak reagujeme na to, co se v našem životě a jeho okolí děje, ať už je to výhra, ztráta nebo vypořádání se s aktuálními těžkými časy.

Náš charakter totiž stavíme z určitých vlastností, které musíme vytvořit a pečlivě v sobě pěstovat, stejně jako bychom rostli a zalévali semínko. Tyto věci musíme hledat ve svém srdci a ve svých útrobách. Musíme je často zcela vydolovat, abychom je našly, stejně jako vytesávat skálu a vytvořit sochu, která dříve existovala pouze v naší vlastní fantazii.

Charakter

Podle jednoho směru je charakter pouze naučené chování, které je v souladu se sociálním očekáváním. V dospělosti se člověk již chová dle určitých norem. Jedním z nejdůležitějších prvků charakteru je vztah člověka k sobě samému, který je dán především sebepojetím.

Zajímavé je, že není vrozený a utváří se postupně v průběhu našeho života. Následně ho od dětství formuje výchova, sebevýchova a další vlivy. Charakter má pak celou řadu oblastí svých vlastností, jsou to mravní, pracovní a sociální vlastnosti, dále pak vůle, odolnost, sebehodnocení atd.

Mravní vlastnosti charakteru

Ty jsou moc zajímavé. Tyto vlastnosti vlastně řídí a hodnotí naše chování a jednání z mravního hlediska. V běžných činnostech se u nás projevuje svědomitost a odpovědnost nebo také nesvědomitost a neodpovědnost. Dále i statečnost, zásadovost, pravdomluvnost, ale i nemravnost, podlost, prolhanost, pomlouvačnost atd.

Pracovní vlastnosti charakteru

Ty mě vždy jako personálního poradce také vždy velice zajímají, jsou jimi pracovitost, píle, iniciativa, smysl pro zodpovědnost, houževnatost, ale také jejich protiklady, jako je lenost, lajdáctví, nedochvilnost atd.

Sociální dovednosti charakteru

Obecně se nesou v otázce vztahů k lidem. Empatie, altruismus, společenskost, soucit, ale také záporné sociální dovednosti, jako jsou bezohlednost, závist, sobectví, nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, hrubost, surovost, lhostejnost, pohrdání.

Ale na povaze je opravdu úžasné to, že pokud jste upřímně odhodláni udělat ze sebe člověka, kterým chcete být, nejen že vytvoříte tyto vlastnosti, ale také je posílíte a znovu vytvoříte. Proto je budování našeho charakteru zásadní pro to, abychom se stali vším, čím můžeme být.

Sociální charakter

Rád bych zde využil poznatků Ericha Fromma, německého psychologa a sociologa a také významného představitele tzv. kulturní analýzy. Dle Fromma je pro formování osobnosti a jejích vlastností stěžejní působení společnosti. Fromm také zavedl pojem sociální charakter, kdy je člověk postupně utvářen na základě interakcí já a ti druzí a mé potřeby a vnější prostředí.

Koncept původu zla. Fromm nevěřil, že by člověk byl z přirozenosti dobrý nebo zlý, zastával názor, že jedinec má stejnou možnost stát se dobrým jako zlým a sám si vybírá, kterou cestou se vydá. Jistou roli zde však hraje i prostředí, v kterém se jedinec vyvíjí, a to především v raném dětství.

Vlastnění nebo bytí?

Fromm společnost dělil na ty, kteří žijí v módu vlastnění a módu bytí. Shledal, že většina lidí žije v módu vlastnění, kdy jsou zpracováni materialismem a konzumem. Tito jedinci kladou důraz na svůj majetek a ve vztazích jsou majetničtí, i přesto, že to sami nepřiznají. Lidé v módu bytí se soustředí jen na soulad se světem, jsou vnímaví a nesoustředí se na vlastnění. Základem nové společnosti je přerod lidí z módu vlastnění k módu bytí.

Socializace a asimilace

Člověk se vztahuje k okolnímu světu pomocí dvou základních mechanismů. Jedním je socializace, která je o vytváření společenských styků a tvorbě vztahů a asimilace, což je aktivní přizpůsobování se vnějším podmínkám a potřebám. Při poruchách socializace dochází k narušení tvorby vztahů a vazeb s druhými lidmi. Dojde-li ovšem k poruše procesu asimilace, rozvíjí se určité typy neproduktivního charakteru. Bohužel právě tyto druhy charakteru můžeme nyní často v této těžké době spatřovat v naší společnosti.

Receptivní charakter

Konzumní a pasivně přijímací jedinec

Vykořisťující charakter

Druzí slouží jedinci jako prostředek k dosažení svých vlastních cílů

Hromadící charakter

Kvantita u něj převažuje nad kvalitou

Tržní charakter

Druzí jsou posuzováni pouze dle své tržní hodnoty, kterou pro dotyčného jedince mají. Vztahy jsou posuzovány na základě ekonomické výhodnosti.

Dbejme na náš charakter

Nic jiného než to, jak jednáme každý den v této době formuje náš charakter. Musíme si stále připomínat, že náš charakter je to, co po nás v myslích našich nejbližších vlastně zůstane.

Zdroj: Erich Fromm – Mít nebo být?

Sedm sociálních hříchů dle Mahátmy Gándhího

  1. Politika bez zásad
  2. Hospodářství bez morálky
  3. Blahobyt bez práce
  4. Výchova bez charakteru
  5. Věda bez lidskosti
  6. Požitek bez svědomí
  7. Věrovyznání bez oběti
  • Zdroj: Erich Fromm – Mít nebo být?
<hr />

Pozn: foto a video

This is the way

Článek bude stárnout a s ním se bude měnit i čtenářská základna a jeho čtenáři, kterým se snažím téma rozvoje osobních hodnot a rozvoje charakteru připodobnit na mém oblíbeném seriálu Mandalorian. Mandalorianci, kteří se drželi Cesty, by při následování svých ideálů řekli „This is the way“.

„Během pěti tisíc let vybojovali Mandaloriané bitvy proti tisícům armád na tisících světů. A naučili se stejný počet jazyků a každou válkou získali nové zbraňové technologie a poznali nové strategie. A navzdory tomuto nesmírnému vlivu cizích kultur a absenci skutečného domovské světa i vlastního jednotného druhu nejenže jejich jazyk přetrval, ale změnil se jen nepatrně, jejich způsob života a filozofie zůstaly nedotčeny a jejich ideály, smysl pro rodinu, identitu a národ jen posílily. Mandaloriana nedělá Mandalorianem jeho zbroj. Zbroj je pouze projevem nezdolného a neochvějného srdce.

Zdroj: https://starwars.fandom.com/cs/wiki/Mando%27a/Legendy

Zdroj foto: https://disneyplusoriginals.disney.com/show/the-mandalorian

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Pozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Dobře navržený a zpracovaný životopis bude vypovídat velmi jasně, ale bude také vysílat velmi přesvědčivé zprávy druhé straně. Každý životopis je totiž jedinečným komunikačním...

Teď společně projdeme váš životopis. Souhlasíte?

Každý se asi trochu zpotil, když slyšel tuhle větu. Patří také mezi mé oblíbené. Mnoho lidí se této otázky bojí, protože je záměrně otevřená....

Jsme generací na pokraji vyhoření!

Vyhoření bývalo skrytým tajemstvím, které se málokdo odvážil přiznat ze strachu, že bude profesně odsouzen. Teď už ne. Pro generaci Z, která byla vychována...

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují...

Duše organizace. Má vaše firma duši?

Když se dáte do hledání slov jako je „duše...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...