DomůKariéra | CareerVaše brána úspěchu v práci je vaše…

Vaše brána úspěchu v práci je vaše…

Hodně z vás to vnímá velice obdobně, zatímco odvádíte dobrou práci, někteří vypadají, že postupují na kariérním žebříčku prostě rychleji něž vy. Je to až někdy k vzteku, proč se někomu daří lépe v práci a nejste schopni přijít na to, v čem je dotyčný kolega – zaměstnanec lepší než vy.

„Marie měla bohužel lepší kompetence pro výkon této pozice, dali jsme jí přednost a omlouvám se vám. Jano určitě to zkuste příště.“

Marii samozřejmě znáte, ale myslíte si, že je stejně dobrá jako vy. Upřímně, Marie je v něčem lepší než vy. Ptáte se v čem? Někdy stačí umět vystupovat sebejistě a umět se prodat.

Někdy je totiž vaše vlastní vnímání vás jako osoby a vašich kompetencí důležitější než jejich skutečný reálný a aktuální stav. Za množství mých personálních auditů znám spousty kvalitních a schopných lidí až na samotném pozadí své organizace.

Vše, co je od těch úspěšných odlišovalo byla někdy pohodlnost, někdy komfortní zóna a někdy neschopnost vnitřní jistoty se prodat – umět se prodat.

Výsledky, které přesvědčí

I když je to vše o číslech. Můžeme uvažovat o jakémkoli námětu, ale zkusme třeba takového obchodníka. Prodeje mohou růst, ale jsou ovlivněny kvalitou, marketingem, vlivem trhu, čímkoli a někdy bez úsilí je to právě obchodník, kdo je středem zájmu a na chvostu. Když se nedaří, bohužel konkurence je tvrdá, produkty slabé, zákaznické centrum selhává atd.

Manažeři obchodu nyní určitě zpozorní a řeknou, že se dají definovat další kritéria jeho hodnocení apod. Můj popis je pouze v té rovině, že můžeme za úspěchem obchodníka vidět různé proměnné a vše se bude odvíjet od toho, jak na nás, kdo a jak významně působí.

Co řídí výkon

Pokud nepracujete v obchodě a moc vlivů na vaši práci nespočítáte, prostě se nemůžete někdy anebo vůbec vymluvit na všechny vlivy a dopady podnikání, ale přesto se chcete kariérně posunout, musíte své nadřízeného manažera přesvědčit o vašich kvalitách.

Další článek:  Exit interview. Pohovor, když vám odchází vaši zaměstnanci!

To, co ale musíte udělat více než jen dosáhnout nějakých čísel, musíte prokázat důvěru ve své schopnosti.

Důvěra ve své schopnosti

Jedna starší studie zkoumala souvislost mezi důvěrou a vnímáním kompetencí. V rámci studie subjekty hodnotili imaginární osoby a obdrželi různé informace o jejich předpokládaném výkonu a měli možnost vidět i jejich reálný výkon. Na základě těchto zjištění museli pak hodnotit kompetence těchto vybraných osob.

Předem obdržené informace o různých osobách, měly silný vliv na jejich hodnocení. Pozorovatelé hodnotili ty, kteří učinili optimistické předpovědi mnohem kompetentnějšími než jejich skromní kolegové, a to bez ohledu na to, jak přesné byly tyto předpovědi.

Dokonce i ti s optimistickou prognózou a hrozným výsledkem byli stále hodnoceni téměř dvakrát tak kompetentní jako ti, kteří přesně předpovídali svůj špatný výkon. Zdá se, že to vše naznačuje, že pokud se někdo zeptá, jaký očekáváte výkon, měli byste dát pozitivní a sebevědomou odpověď.

Negativní prognóza může vést k tomu, že budete vnímáni jako výrazně méně kompetentní, a to bez ohledu na to, jak dobře si ve skutečnosti vedete.

Z ostatních zjištění vyplývá, že projektování důvěry vede k pozitivním účinkům, ale pouze v případě, že není srovnávací. Jinými slovy, chválit svou schopnost se zdá být v pořádku, pokud netvrdíte, že jiní jsou nekompetentní.

Proč však lidé vnímají sebevědomé kolegy jako kompetentnější, i když jejich výkon naznačuje něco jiného? Jedním z vysvětlení je, že máme tendenci věřit tomu, co nám bylo řečeno, a potvrdit naše přesvědčení výběrem informací, které je podporují.

I když je nerozumné projektovat falešnou důvěru, když víte, že možná neuspějete s projektem, budete příliš skromní. Jak je obsaženo i v dalších studiích, lidé mají tendenci penalizovat pokorné kolegy tím, že se pro ně nerozhodnou a vyberou si ty sebevědomé. Pokud si expert na danou problematiku nedůvěřuje nebo nemá jistotu ve své schopnosti, jak by mohl někdo jiný?

Další článek:  Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Vyvarujte se principu

Pojďme se na celé téma podívat skrze Peterův princip. Který se zabývá tématem povyšováním do vyšších pozic, a to na základě výkonu a zásluh, které poskytli během působení v pozici nižší.

Neexistuje takřka žádný vztah mezi kvalitou výkonu podaného na nižší pozici, a schopností plnit často významně odlišné požadavky, které jsou spjaty s vyšší pozicí a povýšením. Je pak pouze otázkou času, kdy bude poměrně úspěšný zaměstnanec povýšen do pozice, na které mu jeho dovednosti a schopnosti zkrátka nestačí.

Proto vždy varuji před tím, aby povýšení v kariéře bylo na základě získaných a prokázaných kompetencí a nedošlo k následujícímu, což může na sebevědomí zaměstnance mít fatální dopad. Každý zaměstnanec má tedy šanci, že na určitém stupni kariérního růstu dosáhne svou úroveň nekompetence, a tak, a to je velice zajímavé, funkčnost celé organizace ve skutečnosti závisí na výkonu masy průměrných, kteří povyšováni nejsou!

Zaměstnanci mají tendenci postupovat ve své kariéře, dokud nedosáhnou úrovně svojí nekompetentnosti. Lze tento pohyb charakterizovat tak, že v kariéře rosteme do momentu nárazu na naše limity.

To znamená, že nabýváme jednu odpovědnost za druhou, dokud nepřestaneme své úkoly plnit zcela efektivně a správně. Na této úrovni pak setrváváme, protože kvůli své neschopnosti nejsme schopni plnit zadané úkoly a nezasloužíme si tak další růst a povýšení.

Důsledkem tohoto celého procesu je pak stav, kdy je firma obsazená nekompetentními zaměstnanci. Což se bohužel děje ve firmách poměrně často i s ohledem na stav trhu práce.

Veškeré úkoly jsou tak plněny jen zaměstnanci, kteří za své zásluhy nebyly nijak povýšeni. Ti takto obvykle nacházejí způsob, jak nepatrně manipulovat se svými nadřízenými, aby omezili případné škody, způsobené nesprávným řízením a nekompetentností svých nadřízených.

Další článek:  Těmto manažerům se raději vyhněte!

V souladu s tímto principem zjistíme, že nejproduktivnější pracovník není vždy nejlepším kandidátem na manažera, a přesto firmy spíše podporují ty špičkové pracovníky a jejich růst na manažerské pozice. Výsledkem také je, že výkon podřízených, těchto nových manažerů klesá relativně více poté, co je manažerská pozice obsazena někým, kdo byl jasným kandidátem ještě před samotným povýšením.

Nechte se ocenit, ale netlačte na povýšení

Zaručená metoda, která může snížit riziko spojené s Peterovým principem a dopadem na vás je snaha, aby vaše práce byla odměněna zvýšením platu, i nad úroveň nadřízeného, ale nikoli povýšením. Cílem vyhnutí se tohoto principu je zamezit dosažením oné úrovně nekompetentnosti.

Celým a dle mě jediným možným řešením problému, který představuje tento princip je, aby vaše společnost umožňovala takové adekvátní školení dovedností, která vás cíleně a vhodně adaptuje na novou vyšší pozici.

Závěrem

Chcete-li přesvědčit ostatní o svých schopnostech, měli byste se naučit zvyku sdělovat, že jste dobří v tom, co děláte, a to bez jakéhokoli sebepodceňování, pokud jde o vaše hlavní kompetence.

To se mně to říká, ale věřte, že ledacos o tom jako podnikatel vím. Chcete-li se cítit autentičtěji, demonstrující důvěru, musíte nejprve přesvědčit sám sebe o sobě! Zeptejte se sami sebe třeba na to, v čem se cítíte být dobrý/á. Co se vám povedlo. Jaký byl váš dosud největší úspěch.

Pokud tápete a těžko hledáte odpovědi prosím zastavte. Jak byste měli přesvědčit ostatní o svých odborných znalostech, pokud nejste přesvědčeni sami o svých?

Pokud chcete projít bránou úspěchu, začněte přemýšlet o tom, jak vás a vaše schopnosti vidí váš manažer a vaši kolegové. Myslíte si, že umí vycítit vaše silné kompetence a odborné znalosti?

Další zdroje

Zdroj fotky: Photo by Freddy Do on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

„Máte duševní hygienu a mohl bych ji vidět?“

Duševní hygienu vnímám jako sofistikovanější obsah metod, zásad a principů, které podporují naše duševní zdraví a pomáhají ho udržet v nějaké rovnováze, jenže takhle...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Stojíte, stagnujete, přešlapujete? Zkuste zpětnou vazbu

Pro majitele nebo manažery na jakékoliv úrovni je nejlepším způsobem jak se rozvíjet, vést a pak získat zpětnou vazbu. Znamená to jednat a komunikovat...

Manažerky, podnikatelky se syndromem včelí královny

Tento termín poprvé definovali psychologové (C. Tavris, G. L. Staines a T. E. Jayaratne ) na Michiganské univerzitě v roce 1973 z jiného zdroje je...

Jaké měkké dovednosti hledají personalisté?

Když se ucházíte o zaměstnání, můžete svůj životopis optimalizovat mnoha způsoby. Můžete se podívat do nabídky a zjistit, kde jsou priority zaměstnavatele. Pokud jde...

Jak budovat silnou rodinnou firmu?

V roce 1972 učinily děti zakladatele společnosti Porsche Ferdinanda Porscheho odvážný krok. (Až do roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým občanem, byť v Československu prakticky...

Nebojte se stát S.O.S.

Nejdříve si asi každý dá z titulku dohromady, že bych mohl udělat článek o tom, jak zachraňuji firmy – SOS - „Save our souls“,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Vaše brána úspěchu v práci je vaše…"Úroveň nekompetence" - dobrý...:)