Video: Kodex Bushido

758

Rytířství jest květinou, která ještě na půdě Japonska tak domácí, jako její symbol: Třešňový květ. Není však suchým druhem staré cnosti, který jest v herbářích našich dějin uchován.

Jest mezi námi živou bytostí, plnou síly a krásy, která ač nebere na se nic hmotného, přece atmosférou naší morálky proniká a nás přesvědčuje, že jsme dosud v moci jejich kouzel. Dlouho tomu již, co společenské podmínky, které ji vzrůsti daly, zmizely, ale světlo rytířství, tohoto dítěte feudalismu, ozařuje dosud cestu naší mravouky – přežilo zařízení, které bylo jeho matkou, jako světlo nesmírně vzdálených a dávno zaniklých hvězd, které dodnes k nám září. Inazo Nitobé Bušido

 

Bushido je svým způsobem morálním kodexem a definoval, a ještě stále definuje pravidla chování, která byla určena pro vládnoucí třídu samurajů a také šlechty. Slovo Bushido znamená v překladu: „Cestu válečníka“. Pravidla kodexu Bushido sepsal v době feudalismu Jamagaku Soko, který zemřel roku 1685. Hlavním účelem těchto pravidel bylo přesné rozlišení hranice mezi samuraji a dvorskou šlechtou. Vliv Bushido je patrný i v chování lidí v současném Japonsku. Mnoho publikací, které popisují vztah zaměstnanců ke svým zaměstnavatelům a firmě se v mnohém podobají kodexu, který ovlivnil vládnoucí elitu v historii.

TIP:  Četla 40000 životopisů a představuje Vám 5 nejhorších chyb!

Cesta válečníka 7 ctností

 1. Správné rozhodování a správný postoj, klidná mysl.
 2. Statečnost.
 3. Všeobjímající láska a dobrosrdečnost k lidem.
 4. Správné chování a pravdivost, respekt.
 5. Naprostá upřímnost.
 6. Čest a sláva.
 7. Oddanost a loajalita.

Zákony moudrosti

 • Pamatuj – prázdná nádoba dělá největší hluk.
 • Nehledej důvod, abys byl šťastný, a čiň to nejlepší, co můžeš.
 • Hranice lidského úspěchu leží jen v lidské mysli.
 • Trpělivost je základ pro pocit bezpečí a dlouhý život.
 • Dobře poznej své místo v životě.
 • Důvěryhodnost se dá získat jen počestností.
 • úspěch je plodem síly a moudrosti.
 • Zachováváš-li čestnost ve svém srdci, věrnost svému učení, a vyhýbáš-li se poživačnosti, dojdeš velké odměny ve svém životě.
 • Nehledej více, raději se uč radovati se z mála.

Malý kodex Bushido

 • Zůstaň nestranný uprostřed všeho dění.
 • Sebe ber s humorem, jiné však smrtelně vážně.
 • Nikdy nelituj toho, co jsi učinil.
 • Nikomu nezáviď dobré ani zlé.
 • Nechť je tvá cesta jakákoliv, nikdy si nestěžuj.
 • Nekritizuj a nepomlouvej sebe ani jiné.
 • Netuž po hmotných statcích. 

Etický kodex Bushido

 • Rutina služby musí být přesně dodržována.
 • Ti, kdož požadují odpočinek, se mohou zabývat sokolnictvím, lovem jelenů nebo zápasem.
 • Pokud se týká oděvu, má být utkán z bavlny nebo nepravého hedvábí. Žádný muž nezpůsobí hanbu výstředností oděvu nebo života, aby nebyl označen za narušitele zákonů.
 • Převládající plodinou ve stravě budiž neloupaná rýže. Při společenských zábavách je vhodné, aby na jednoho hosta byl jeden hostitel.
 • Je povinností každého samuraje seznámit se s principy svého řemesla.
 • Cokoli muž činí, budiž prováděno z jeho srdce
 • Učení budiž podporováno. Musí být čteny válečné knihy. Duch věrnosti a synovské úcty musí být vštěpován především ve výchově.
 • Kdokoli shledá tato pravidla příliš přísná, budiž mu zmírněna služba.
TIP:  Objímající Amma

Další zdroje:

http://www.databazeknih.cz/knihy/busido-cesta-samuraje-45944

https://knihy.heureka.cz/bushido-t-yamamoto-the-way-of-the-samurai/#

 

- Reklama -