Vize trhu práce pro rok 2018

697

Z důvodu mého profesního zaměření se již téměř každý den zamýšlím nad tématem práce, nad jejím přínosem, ale i nad tím, jaké celé toto snažení má dopad. Jako otec dvou dětí a člověk, který ovlivňuje svou prací profesní životy ostatních se poctivě starám o to, abych vše připravil na budoucnost.

Jsem svědkem nejen obrovských změn v našem oboru, ale také rychlosti, s jakou se vyskytují. Vidím to, jak se vyvíjí pracovní síla a mění se trh práce. Cítím o to více než kdy jindy, že se musíme nakonec zbavit zvyků z naší minulosti, abychom zajistili produktivnější, spravedlivější a transparentnější budoucnost.

Vize trhu práce pro rok 2018

Robotika a umělá inteligence

Robotika vytvoří více pracovních míst a nenapáchá masovou nezaměstnanost, tedy pokud budeme zodpovědně řídit inovace. Zda umělá inteligence převezme vše za nás, je předmětem debat. „Umělá inteligence je naše největší existenční hrozba pro lidstvo“, tvrdí technologický vůdce Elon Musk. Ale tato sci-fi je plná příběhů a pohádek. Není to pojem podporovaný nějakou historickou zkušeností nebo relevantními daty. Dopad umělé inteligence na budoucnost neznamená soudný den pro práci. Je to vše spíše na nás, abychom inovovali odpovědně. Téměř každá generace se obávala masivní technologické změny a jejího dopadu. Automatizace nakonec vytvořila více pracovních míst a nikoli méně. To znamená, že je pravda, že některá zaměstnání zaniknou, to vše vnímáme, co je však mnohem obtížnější je zjistit, jaké úkoly a pracovní činnosti budou potřebné za 10, 20, 30 let. Budou nám spíše než lidi chybět dovednosti, kompetence a znalosti k pokrytí nově vznikajících pozic. Má predikce pro trh práce na dalších deset let je minimálně o vzdělávání, zaznamenáme obrovskou snahu o rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí. Budeme muset vykonat obrovský osobnostní, znalostní a duchovní krok k tomu, abychom více rozpoznali naše nové role v moderním systému trhu práce.

TIP:  (AI) Umělá inteligence v náboru a personalistice

Válčící města a firmy o talenty

Když se Amazon rozhodl vybudovat svůj gigantický sklad nebo Foxconn svou velkou továrnu, bylo více než jasné, že to bude mít obrovský dopad na lokální zaměstnavatele. Studie, která předcházela nasvědčovala tomu, že to bude dobré místo z různých úhlů pohledu. Válka o talenty v budoucnosti nebude už jen mezi organizacemi, ale i mezi městy. Vzhledem k tomu, že home office a práce na dálku se stává normou, lidé budou žít ve městech, která si zvolí, spíše než ty, které jsou nejblíže místu, kde pracují. Města, která si zvolí budou mít určitou atmosféru a benefity tím, že nabízejí atraktivní možnosti bydlení v technologicky přívětivém prostředí.

Rok 2030 je rokem freelancerů

Dnes pracuje více než 57 milionů pracovníků, tedy a si 36 % veškeré pracovní síly v USA na volné noze. Na základě současné míry růstu pracovní síly bude většina pracovní síly v USA na volné noze do roku 2030. Současně vznikne možnost najímat nezávislé talenty do firem, které chtějí zaplnit své talentové mezery. Podle zprávy Oxford Internet Institute, využití platformy nezávislých talentů mezi velkými podniky se v roce 2017 zvýšilo o celých 26 %. Společnosti jako Pfizer a Samsung jsou součástí tohoto vzrůstajícího druhu organizací, které se obrátily na nezávislé specialisty a nechávají je pracovat na svých projektech z důvodů nedostatku svých vlastních talentů a v rozvoji inovací a dalších oblastí, jakou je třeba kreativní řešení.

TIP:  Pozor na fluktuaci zaměstnanců

Vzdělání na bodu mrazu

Náš vzdělávací systém je dá se říct narušený. Způsob, jakým vzděláváme budoucí generace, je již dostatečně nepřipravuje pro poptávané dovednosti a budoucí pracovní místa. Myšlenka, že studujete matematiku, fyziku, vědu nebo umění ve svém mládí jako samostatné disciplíny a pak pracujete na řešení reálných problémů v dnešním hospodářství, se nepotkává. Příprava studentů na práci v budoucnu vyžaduje, aby se v rámci vzdělávání všichni spojili a našli průsečík s aktuální potřebami zaměstnavatelů a reálnou potřebou trhu práce a formou a obsahem vzdělávání. Budoucí vzdělávání bude muset být více flexibilnější, aby vyhovovalo potřebám pracovní síly pro toto století. Specializované školy, které nabízejí programy pro růst odborníků rostou. Tyto školy určují, jak budou vypadat budoucí vzdělávací systémy. Je třeba přehodnotit způsob, jakým se vyvíjí a rozvíjí talent a připravit studenty na systém celoživotní učení.

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -