Vliv obezity a nadváhy na získání zaměstnání

612

Být štíhlý, znamená mít větší šanci k získání práce, nevěříte? Podle nové zprávy z výzkumu uveřejněném na webu PLOS ONE v úspěšnosti uchazečů u pohovorů s nižším BMI indexem, tomu vše bohužel nasvědčuje. Výzkumníci vytvořili čtyři skupiny dle BMI indexu a to jak muže tak ženy. Vzorek uchazečů s nízkým a vysokým BMI indexem a to samé u jejich protějšku.

Bylo zkoumáno chování náborářů a celková úspěšnost vzorků při výběrových řízeních. Data jednoznačně ukázala, že je zde patrný rozdíl v hodnocení mezi nižším a vyšším BMI indexem uchazečů.

Studie zjistila, že zaměstnavatelé upřednostňují uchazeče, který je štíhlý, stejně tak to mu je i u uchazečky.

Výzkum také prokázal negativní závěr z hlediska pohledu na rovnost mužů a žen. Obézní uchazečky, měly nižší šance a úspěšnost na získání práce než obézní kandidáti.

Je nutné také brát v úvahu to, že BMI index u mužů může být zkreslen, už z důvodu, že BMI index nemusí zcela odpovídat tomu, že jsou skutečně obézní a že trpí formou nadváhy, genetické předpoklady, posilování apod..

Výzkum podporuje názor, že těžší ženy mají nejen nižší pravděpodobnost, že získají práci, ale také to, že budou umístěny do pozic, kde nejsou v přímé interakci s ostatními zaměstnanci nebo zákazníky.

TIP:  Video: Touha být...

Celkově lze konstatovat, že zpráva tohoto výzkumu je znepokojivá, už z pohledu rovnosti mužů a žen, ale také z toho důvodu, že diskriminace u výběrových řízení a náboru zaměstnanců, skutečně existuje.

Zdroj: článku a fotografií

Celá studie: zde

- Reklama -