Některé věci v životě jsou důležitější než práce!

839

Upřímně, už jsem se trochu přejedl těch manažerů, kteří pracují dvanáct a více hodin denně. Veškerá pozornost je upnutá na téma, kolik času do té firmy již vložili a jak moc jsou jí oddaní versus čas, který v ní tráví. Upřímně si o těchto manažerech myslím, že jsou pro svou práci zcela nekompetentní.

Vše má samozřejmě i další rozměr. Čas je neměnný a omezený, takže když jste ve firmě dvanáct hodin denně, nemůžete zkrátka být jinde. S těmi nejbližšími nebo nejmenšími, kteří vás potřebují. Také vzorec, který znamená, že hodně času rovná se hodně peněz znamená spokojená rodina, je také pěkná hloupost. Navíc jak mě již znáte, vše je opřeno o studie, které prokazují, že produktivita na své nejvyšší úrovni dosahuje maximálně 4-6 hodin v pracovním výkonu.

Všechny tyto intenzivní pracovní styly jsou často oslavovány jako jediný způsob, jak se dostat na vrchol a být superúspěšný a produktivní vůdce organizace. Průzkumy skutečně ukazují, že manažeři a vedoucí pracovníci popisují ideálního pracovníka jako někoho, kdo nemá žádný osobní život nebo odpovědnost za péči o někoho v osobním životě.

A většina samotných manažerů, kteří nastavují tempo pro organizace a vzorové modelové chování pro všechny ostatní si myslí, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je neuchopitelný a nedefinovatelný ideál a někdy i pěkná hloupost.

TIP:  Reputační management pro zaměstnavatele je na vzestupu

Pojďme se podívat na to, co vlastně manažeři tvrdí, že je nutné zvládnout v jejich dvanáctihodinovém pracovním dni: Obrovské množství priorit, neustálá nutnost reagování na e-maily, schůzky a mimořádné události, další stanovování priorit a řešení dalších otřesných problémů. Slova jako strategie, inovace a rozvoj, která nemají konce.

Aby vedoucí manažeři mohli čelit současným tlakům a zajistit si tak alespoň nějakou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, musí rozvíjet své dovednosti kolem tří pilířů učení:

  1. Učit se pracovat jinak.
  2. Učit se žít se svou rodinou (kmenem).
  3. Učit se změnit své myšlení.

Učit se pracovat jinak

Stejně jako mnozí z mé generace, se zaměřujeme ve většině svého života lezením po firemním kariérním žebříčku, jako primárním cílem naší kariéry. Teprve poté, co dostaneme pár facek anebo to opravdu přeženeme se svým pracovním výkonem, obdržíme zpětnou vazbu, že toto není plnohodnotný život, ať už se jedná o pohled na partnerský, rodinný nebo přátelský život.

Učit se pracovat jinak, je hlavním motorem změny, která má za cíl ušetřit váš čas, který zatím nevhodně investujete do činností, které může za vás vykonat někdo jiný a divte se, možná i lépe.

Musíte vytvořit ve své práci takovou strukturu lidí a úkolů, která vám umožňuje určitou flexibilitu, díky které bude vaše organizace produkovat lepší výsledky. Vložením důvěry do svých lidí a týmů, správné delegování a obklopení se kompetentními kolegy s kladným a opravdovým vztahem k vaší organizaci a respektem k vám.

TIP:  Moderní řízení a jin jang management

Učit se žít se svou rodinou

Vytvoření tohoto programu znamená dát rodinu jako první. Představovat si jiný způsob, jak pracovat a žít, znamená také přijmout myšlení, které uznává jak práci, tak rodinu. V rámci mého personálního poradenství a vlastně i zkušeností s náborem manažerských pozic jsme to slyšel v různých modifikacích opakovaně: „Tahle práce mi vzala rodinu.“

„Vše jsem obětoval pro rodinu.“

„Kvůli práci jsem se musel rozvést.“

„Manželka to nevydržela o odešla.“

Samozřejmě jsem zaznamenal i ty, kteří již na nějaké cestě byli delší dobu:

„Naučil jsem se, že musím mluvit s mou rodinou o všem.“

„Již nejsem takový sobec. Vážím si jejich přítomnosti.“

„Až má samota mi ukázala, jak je rodina důležitá.“

„Cítím obrovskou vinu za to všechno, co jsem pokazil.“

Nic z toho není snadné si připustit. Hodně z těchto manažerů kdysi zastávalo vrcholové funkce a někteří, se do nich znovu chystali, ale již jinak. Jinak se zkušeností toho, že rodina je teď také priorita. Hodně z nich nyní mluví o jiných modelech spolupráce, jako je flexibilní práce, práce na dálku, věnování pozornosti výkonu, spíše, než kdy přijdou a odejdou do práce. Nemyslí si, že musí pracovat jako bláznivý manažeři, aby se dostali dopředu. Myslí si, že v době, kdy pracují se musíte naučit být více efektivní!

„Některé věci v životě jsou důležitější než práce.“

Učit se změnit své myšlení

A právě teď, mnozí z nás jsou přetíženi, přepracovaní ve svých firmách, pracovištích, kancelářích, protože děláme přesně to, co vidíme u našich lídrů, manažerů, vedoucích, mistrů. Takže možná, pokud se máme změnit, potřebujeme méně článků o poblázněných s vyšinutých plánech generálních ředitelů, které ignorují zdraví, rodiny, a nakonec i inovace a rozvoj produktivity firem.

TIP:  Firmy se rvou o lidi a co dělá stát?

A možná potřebujeme slyšet další příběhy o jiných generálních ředitelích, kteří mají hlavu otevřenou a řídí své firmy tak, aby byly produktivní, ale ne přemrštěně na úkor času a energie svých lidí. Věnují pozornost ergonomii pracovišť, hygieně pracovního prostředí, inovacím do programů, strojů a pracovišť a také důležité komunikaci, firemní kultuře, posilováním dobré a pozitivní atmosféry, individuálnímu rozvoji. Zkrátka pracují na tom, aby se zaměstnanci mohli věnovat odborné práci, využít maximálně své kompetence a uměli oddělit pracovní a osobní život na tolik, aby to nepoznamenávalo jejich rodiny a zdraví.

To, že pracujete 12 a více hodin tedy neznamená, že to děláte dobře a že je to potřeba. Na nás na všechny tu kromě naší práce, také čeká naše poslání, které ale někdy nemusíte kvůli práci objevit.

Photo by Ryan Young
- Reklama -