Výpověď zaměstnance. Fluktuace zaměstnanců. Jak to řešit?

1396

63% manažerů lidských zdrojů se dle aktuálního výzkumu z roku 2016 rozhodlo přijmout opatření na základě zpětné vazby z exit interview. Pohovoru při odchodu zaměstnance ze společnosti říkáme, v našem slovníku lidí z oboru, takzvané exit interview. Vedete rozhovor s člověkem, od kterého chce získat zpětnou vazbu. Situace může být někdy i celkem nepřátelská. Co všem lidem, kteří se na toto chystají doporučuji? Veďte tento rozhovor pozitivně, nikoli negativně, proč? Někdy si společnost potřebuje vzít nějaký prášek na své problémy, ale ještě o tom neví. Potřebujete určit diagnózu a vědět, jakou pilulku předepsat.

Fluktuace zaměstnanců

Lidé opouštějí firmy pro celou řadu důvodů. Někteří jen proto, že se manžel rozhodl vzít práci ve vzdáleném městě a je třeba se relokovat, někdo z důvodu peněz, času nebo významné události v rodině. Někdo pro opakující se firemní problémy, složitější vztahy, nulový kariérní růst, nezájem, ztrátu motivace, důvodů mohou být desítky.

Bez ohledu na příčinu odchodu zaměstnance, je důležité vést celý tento rozhovor správným směrem. Metody, které se k tomuto účelu používají mají za cíl především získat co nejvíce objektivních informací a v lepším případě celou pravdu, podstatu problému, která je velice důležitá pro zpětnou vazbu firmy. Neverbální komunikace, vhodně položené otázky a struktura celého exit interview rozhoduje o jeho úspěšnosti.

TIP:  Exit interview. Pohovor, když vám odchází vaši zaměstnanci!

V jedné zajímavé literatuře se píše, že pokud nelze o firmě, kde jste působili říct cokoli hezkého, raději lžete!

Personalisté si na druhou stranu nemohou dovolit vzdát tyto klíčové rozhovory, které jim odhalí, proč někteří zaměstnanci odcházejí z organizace. Znám ale i společnosti, kterým je to zcela jedno a také takové, které si nakonec vše objasní svým způsobem.

Pokud se personalistovi nepodaří získat pravdu o tom, proč zaměstnanci odcházejí, promarní příležitost identifikovat současné a budoucí trendy v rámci jeho organizace, které by mohly v konečném důsledku ovlivnit celý vývoj společnosti.

Jako se tvrdě připravujete na interview, se musíte připravit i na tento druh pohovoru. Obsah, který musí personalista sledovat, ale také řeč těla, výraz obličeje a jiné detaily.

Jak předejít fluktuaci zaměstnanců

Správné otázky jsou klíčové, alespoň pár mých námětů.

  • „Co je ta událost nebo kdo je zodpovědný za vaše rozhodnutí, že chcete odejít?“
  • „Jaký byl váš vztah s nadřízeným? “
  • „Jak byste svého nadřízeného popsal? “
  • „Jaké jsou vaše názory na řízení a vedení společnosti? “
  • „Jaký je váš názor na organizaci? “
  • „Co bychom měli ve společnosti nebo na vašem oddělení ihned změnit, zlepšit, zavést? “
  • „Jaká je úroveň naší firmy, oddělení, co myslíte? “
  • „Na co bychom si měli dávat pozor? “
TIP:  Jak je to s termínem „lidské zdroje“. Historie lidských zdrojů a HRM

Příprava a styl vedení exit pohovoru ledacos říká o úrovni personálního manažera. Vždy veďte tento druh pohovoru v pozitivním duchu a snažte se k němu přistupovat jako ke zdroji zpětné vazby, která vás a vaši firmu může někam posunout.

Pokud si nevíte rady s tímto tématem nebo ho raději nechcete realizovat sami, najměte si odborníka. Víte na koho se můžete obrátit.

- Reklama -