Vyprávění příběhů v náboru funguje, nevěříte?

703

Být skvělým náborářem samo o sobě někdy bohužel nestačí. Ptáte se, proč to říkám? Důvod je prostý, pokud nemám i dobrý příběh o firmě pro kandidáta, nemám moc šanci, jak uspět, totiž přesvědčit. Další věc je ta, že příběh musí být pravdivý a reálný, což je věc další. Firmy v honbě za kandidáty slibují, jako politické strany cokoli, hlavně, aby zaplnily prázdné místo a mohly dále fungovat.

Vyprávění příběhů je tedy významná součást každého úspěšného náboru a dnes vám představím, jak se takový příběh dá tvořit. Vyprávění příběhů totiž má svou významnou roli, pro každou zaměstnavatelkou značku a silné značky jsou i zkušenými a zdatnými vypravěči.

Institut rodinných firem

Začněte od začátku

Začněte malováním živého obrazu o tom, jak vaše společnost začala. Zatímco začnete zpracovávat svůj příběh, zaměřte se na začlenění sloves, které pomohou vytvořit scénu a vyvolat empatii kandidáta. Pokud je to vůbec možné, čerpejte z vize zakladatelů nebo vedoucích představitelů, kteří společnost postavili. První krok je zásadní, a to je rozvoj důvěry v zakladatele a jeho hodnoty, základní pilíře, na nichž byla organizace založena. Pokud opravdu věříte v zakladatele nebo ve vedoucí, manažery, slavte jejich dosavadní úspěchy.

Další článek:  4 Ways Small Business Hiring is Evolving

Cestování časem

Nyní, když jste namalovali firemní obraz minulosti, začněte se ponořovat do toho, co dělalo společnost tím, čím je dnes. I když je v naší povaze sdílet jen dobré věci, buďte upřímní ohledně několika negativ a nezdarů, se kterými se firma setkala, a nakonec je i překonala. Být zranitelnou firmou buduje důvěryhodnost, protože většina kandidátů si uvědomuje, že „Dokonalá společnost“ je holý nesmysl. Příliš často jsou kandidáti manipulováni o tom, že všichni jsou pouze dobří a nechybují a pak dříve nebo později objeví pravdu, která je zasáhne a změní společnou budoucnost.

Mít možnost ovlivnit

Zaměstnanci obecně chtějí mít možnost něco změnit a cítit, že mají vliv a dopad na věci nebo procesy. Ano, platy a výhody jsou důležité, ale je to právě možnost mít na něco vliv a z toho plynoucí uznání, bohužel k tomu se moc zaměstnavatelů neumí vhodně postavit. Jasným stanovením vize společnosti a tím, jak budou kandidáti a zaměstnanci součástí tohoto pokroku, se jejich mysl posouvá z minulosti do budoucnosti, ve které jsou jejími aktivními účastníky. Popište to, jak můžete společně s vašimi lidmi měnit budoucnost vaší firmy.

Další článek:  5 základů pro úspěšný náborový marketing

Stejně jako cokoliv, co děláte ve své práci nebo podnikání, to vyžaduje praxi, aby se vyprávění příběhů stalo součástí normální, firemní prezentace každé zaměstnavatelské značky.

Příběhy vždy lákaly, a tak proč je aktivně nevyužít ve vaší HR komunikaci tak, aby přilákaly ty správné kandidáty pro rozvoj vaší organizace a podpořili její sílu a autentičnost.

Spojme se na sociálních sítích a nic vám již neuteče nebo odebírejte můj newsletter na téma personalistiky, HR marketingu a HR poradenství.

LinkedIn | Twitter | Facebook | Odebírejte Newsletter

- Reklama -