Za vaši kariéru a neúspěch nemůže vaše karma

389

Někteří z mých klientů věří ve svou karmu, možná se divíte, že přecházím do této oblasti, ale budu v ní nyní častěji. Ačkoliv tento druh, můžeme říci duchovního postoje nemusí nijak ovlivnit reálné řešení pracovních nebo osobních situací, může v člověku způsobovat různé problémy.

Pokud však hovoříme o tématu karmy obecně, měl bych upozornit na to, že v sobě skrývá nebezpečný potenciál, jestliže nebyl správně pochopen. Lidé s omezenou znalostí karmy mohou a také propadají do fatalismu.

Fatalismus: „Je životní postoj nebo názor, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně definováno osudem. Fatalismus si všímá jen některých a pro člověka zvláště významných událostí nebo jejich finálního výsledku.“

Lidé často chápou karmu tak, že ať se stane cokoli, tak se neodvolatelně muselo stát, jako by člověk neměl žádnou vůli, jako by v průběhu svého života nebo kariéry nehrál žádnou roli. Ale to vše je špatné pochopení karmy. Jestliže člověk interpretuje karmu takto fatalisticky, tak by museli vědomě akceptovat to, že si tento život nebo tuto kariéru zaslouží.

„Ztratil jsem práci, nic s tím neudělám, prostě to je moje karma.“

Všechny tyto mylné představy často vycházejí z faktu, že pojem karma je založen na zákonu příčiny a následku, a tedy na teorii, že současné okolnosti jsou výsledkem minulých aktivit, ať v tomto nebo minulém životě člověka. Mnozí lidé zapomínají brát v úvahu aktivní složku karmy. Karma totiž v překladu znamená „činnost“. Minulá činnost mohla přispět k současným okolnostem člověka, takže to znamená, že jeho současná činnost by mohla změnit jeho budoucnost.

„Karmu lze změnit, ale pouze tehdy pokud aktivně podnikáte kroky ke změně vaší současné situace.“

- Reklama -