Je vaše pracoviště lidské? Zkuste metodu NPS

Net promoter score (NPS) – měříme naše pracoviště

1367

Jak mohou zaměstnavatelé vytvořit pracovní prostředí, které je pro zaměstnance více lidské. Dne je to již zcela oficiální, ale jsme ve válce o zaměstnance a zaměstnanci již nejsou pouze naši vojáci, ale řekněme dobrovolníci. Jsou se svou společností, protože zde chtějí být. Ačkoli je to náročná doba, plná změn, přesto by se společnosti neměly tak intenzivně zaměřovat na nábor. Místo toho by měly své úsilí zaměřit na vytváření takového typu pracovního prostředí, v kterém zaměstnanci chtějí pracovat, myslím lidské pracoviště. Důvod tvorby lidského pracoviště je ten, že vede k vyšší míře angažovanosti, produktivitě a retenci zaměstnanců.

Tři způsoby, jak mohou společnosti vytvořit lidské pracoviště, které přitahuje a udržuje ty nejlepší zaměstnance.

Způsob první: Zaměstnanci jako priorita

Organizace, které v tomto uspějí, nejprve postavily do popředí své vlastní lidi, protože si uvědomují, že jejich zaměstnanci jsou klíčem k vytváření dlouhodobé hodnoty. Nejde jen o to, aby zaměstnancům firmy poskytovaly nějaký specifický benefit nebo něco nad rámec jiných benefitů. Je to o nasycení jejich kariérní představy a o vytváření prostředí, kde jejich jednání má na něco vliv nebo dopad.

Institut rodinných firem
Další článek:  Průzkum zaměstnanců – Potřebná zpětná vazba

Způsob druhý: Blahobyt zaměstnanců

Čím efektivnější vedení vede ke spokojenosti zaměstnanců, tím pravděpodobněji budou vaši zaměstnanci zažívat angažovanost, loajalitu, spokojenost s prací a pozitivní energii v jejich zaměstnání. Toto vše snižuje jejich stres a zvyšuje celkový pozitivní pocit společnosti a její vnitřní atmosféry. Lze to popsat tak, že zaměstnanci očekávají jakýsi wellness zážitek, který je zabudován do každého pracovního dne.

Způsob třetí: Přehodnocení zkušenosti zaměstnanců

Jedna zajímavá studie zjistila, že zaměstnanci s elánem, zaujetím a smyslem pro nadšení v jejich práci a pracovních úkolech, mají vyšší pravděpodobnost, že budou v budoucnu působit na vyšších úrovních a přispívají nad rámec očekávání jejich výkonnosti. Místo toho, abyste přemýšleli o tom, jak řešit konkrétní problémy, snažte se přemýšlet o nápadech, které se zaměřují na větší cíl, kterým je vytváření silného zaměstnaneckého zážitku.

Jak měřit své lidské pracoviště – Net Promoter Score

Zde je velmi jednoduchá metrika, kterou můžete použít ke změření vašeho zaměstnaneckého zážitku. Lze využít metodu Net Promoter Score. Net Promoter Score (NPS) jako relativně jednoduchý nástroj pro měření zákaznické loajality a zkušenosti byl vyvinut společností Satmerix, Bain & Company a Fredem Reichheldem. Poprvé byl publikován v roce 2003 v Harvard Business Review v článku: „The One Number You Need to Grow“ a představuje možnost využití zpětné vazby od zákazníků, klientů pro podporu růstu celé firmy.

Další článek:  10 důvodů proč vám odchází lidé!

NPS HR?

Net promoter score není certifikovaným nástrojem pro jedinou konkrétní výzkumnou agenturu, ale používají ho často firmy samy na měření vlastních značek a v některých případech i výzkumné agentury. Tento nástroj lze použít i pro měření a k pochopení celkové angažovanosti zaměstnanců ve společnosti. Zaměstnanci oceňují své pocity a postoje. Měření pomocí Net promoter score začal být pro svou jednoduchost hojně využíván přímo firmami – pro jednoduchost nejen pro sběr dat, ale i pro jejich interpretaci.

Celý Net promoter score spočívá v jedné jediné otázce:

„Jak je pravděpodobné, že byste na stupnici 0-10 doporučil(a) své pracoviště ostatním?“

Příznivci, neutrální a kritici vaší firmy

NPS měří základní postoje zaměstnanců v těchto dimenzích:

  • Promoters = příznivci, jsou loajální nadšenci, jež budou pokračovat v usilovné práci a rozvoji svého týmu, pozitivně referují ostatním a generují růst organizace.
  • Pasivní, jsou spokojení zaměstnanci, ale nejsou nadšení, přičemž je u nich pravděpodobnost změny zaměstnání.
  • Detractors = kritici, jsou to nespokojení zaměstnanci, jež v rámci negativní prezentace mohou poškodit značku a bránit tak růstu společnosti.
Další článek:  Fenomén produktivity zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří odpovědí 0-6, jsou zařazeni jako „Kritici“, kteří nejsou s firmou spokojeni, respondenti s hodnotami 9-10 jsou zařazeni jako „Příznivci“, tj. jako loajální zaměstnanci podporující růst organizace, zatímco 7-8 jsou za řazeni jako „Pasivní“, kteří jsou z pohledu metody NPS neutrální, a je s nimi potřeba pracovat a zajistit, aby se z nich v ideálním případě stali „Příznivci“ a nikoli „Kritici“.

P – D = NPS ( Net promoter score )

Kde P je podíl příznivců a D je podíl kritiků. NPS tedy není procentní vyjádření, ale absolutní číslo vzniklé odečtením procentního vyjádření příznivců od odpůrců. Výsledek NPS > 0 je chápan jako dobrý, výsledek NPS > 50 je chápán jako výborný.

Výzkumy dokazují, že když dáváme našim zaměstnancům to, co chtějí – účel, smysl, příslušnost a rovnováhu – společnost prosperuje. Firmy dnes již konečně uznávají, že naslouchání jejich zaměstnancům, jejich potřebám, podporuje štěstí a produkuje výsledky.

- Reklama -