Pátek, 1 července, 2022

Je vaše pracoviště lidské? Zkuste metodu NPS

Jak mohou zaměstnavatelé vytvořit pracovní prostředí, které je pro zaměstnance více lidské. Dne je to již zcela oficiální, ale jsme ve válce o zaměstnance a zaměstnanci již nejsou pouze naši vojáci, ale řekněme dobrovolníci. Jsou se svou společností, protože zde chtějí být. Ačkoli je to náročná doba, plná změn, přesto by se společnosti neměly tak intenzivně zaměřovat na nábor. Místo toho by měly své úsilí zaměřit na vytváření takového typu pracovního prostředí, v kterém zaměstnanci chtějí pracovat, myslím lidské pracoviště. Důvod tvorby lidského pracoviště je ten, že vede k vyšší míře angažovanosti, produktivitě a retenci zaměstnanců.

Tři způsoby, jak mohou společnosti vytvořit lidské pracoviště, které přitahuje a udržuje ty nejlepší zaměstnance.

Způsob první: Zaměstnanci jako priorita

Organizace, které v tomto uspějí, nejprve postavily do popředí své vlastní lidi, protože si uvědomují, že jejich zaměstnanci jsou klíčem k vytváření dlouhodobé hodnoty. Nejde jen o to, aby zaměstnancům firmy poskytovaly nějaký specifický benefit nebo něco nad rámec jiných benefitů. Je to o nasycení jejich kariérní představy a o vytváření prostředí, kde jejich jednání má na něco vliv nebo dopad.

Další článek:  Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Způsob druhý: Blahobyt zaměstnanců

- Reklama -Institut rodinných firem

Čím efektivnější vedení vede ke spokojenosti zaměstnanců, tím pravděpodobněji budou vaši zaměstnanci zažívat angažovanost, loajalitu, spokojenost s prací a pozitivní energii v jejich zaměstnání. Toto vše snižuje jejich stres a zvyšuje celkový pozitivní pocit společnosti a její vnitřní atmosféry. Lze to popsat tak, že zaměstnanci očekávají jakýsi wellness zážitek, který je zabudován do každého pracovního dne.

Způsob třetí: Přehodnocení zkušenosti zaměstnanců

Jedna zajímavá studie zjistila, že zaměstnanci s elánem, zaujetím a smyslem pro nadšení v jejich práci a pracovních úkolech, mají vyšší pravděpodobnost, že budou v budoucnu působit na vyšších úrovních a přispívají nad rámec očekávání jejich výkonnosti. Místo toho, abyste přemýšleli o tom, jak řešit konkrétní problémy, snažte se přemýšlet o nápadech, které se zaměřují na větší cíl, kterým je vytváření silného zaměstnaneckého zážitku.

Jak měřit své lidské pracoviště – Net Promoter Score

Zde je velmi jednoduchá metrika, kterou můžete použít ke změření vašeho zaměstnaneckého zážitku. Lze využít metodu Net Promoter Score. Net Promoter Score (NPS) jako relativně jednoduchý nástroj pro měření zákaznické loajality a zkušenosti byl vyvinut společností Satmerix, Bain & Company a Fredem Reichheldem. Poprvé byl publikován v roce 2003 v Harvard Business Review v článku: „The One Number You Need to Grow“ a představuje možnost využití zpětné vazby od zákazníků, klientů pro podporu růstu celé firmy.

Další článek:  Tři pilíře efektivních týmů

NPS HR?

Net promoter score není certifikovaným nástrojem pro jedinou konkrétní výzkumnou agenturu, ale používají ho často firmy samy na měření vlastních značek a v některých případech i výzkumné agentury. Tento nástroj lze použít i pro měření a k pochopení celkové angažovanosti zaměstnanců ve společnosti. Zaměstnanci oceňují své pocity a postoje. Měření pomocí Net promoter score začal být pro svou jednoduchost hojně využíván přímo firmami – pro jednoduchost nejen pro sběr dat, ale i pro jejich interpretaci.

Celý Net promoter score spočívá v jedné jediné otázce:

„Jak je pravděpodobné, že byste na stupnici 0-10 doporučil(a) své pracoviště ostatním?“

Příznivci, neutrální a kritici vaší firmy

NPS měří základní postoje zaměstnanců v těchto dimenzích:

  • Promoters = příznivci, jsou loajální nadšenci, jež budou pokračovat v usilovné práci a rozvoji svého týmu, pozitivně referují ostatním a generují růst organizace.
  • Pasivní, jsou spokojení zaměstnanci, ale nejsou nadšení, přičemž je u nich pravděpodobnost změny zaměstnání.
  • Detractors = kritici, jsou to nespokojení zaměstnanci, jež v rámci negativní prezentace mohou poškodit značku a bránit tak růstu společnosti.
Další článek:  Open space z vás udělá asociála!

Zaměstnanci, kteří odpovědí 0-6, jsou zařazeni jako „Kritici“, kteří nejsou s firmou spokojeni, respondenti s hodnotami 9-10 jsou zařazeni jako „Příznivci“, tj. jako loajální zaměstnanci podporující růst organizace, zatímco 7-8 jsou za řazeni jako „Pasivní“, kteří jsou z pohledu metody NPS neutrální, a je s nimi potřeba pracovat a zajistit, aby se z nich v ideálním případě stali „Příznivci“ a nikoli „Kritici“.

P – D = NPS ( Net promoter score )

Kde P je podíl příznivců a D je podíl kritiků. NPS tedy není procentní vyjádření, ale absolutní číslo vzniklé odečtením procentního vyjádření příznivců od odpůrců. Výsledek NPS > 0 je chápan jako dobrý, výsledek NPS > 50 je chápán jako výborný.

Výzkumy dokazují, že když dáváme našim zaměstnancům to, co chtějí – účel, smysl, příslušnost a rovnováhu – společnost prosperuje. Firmy dnes již konečně uznávají, že naslouchání jejich zaměstnancům, jejich potřebám, podporuje štěstí a produkuje výsledky.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Je vaše pracoviště lidské? Zkuste metodu NPSJak mohou zaměstnavatelé vytvořit pracovní prostředí, které je pro zaměstnance více lidské. Dne je to již zcela oficiální, ale jsme ve válce o zaměstnance a zaměstnanci již nejsou pouze naši vojáci, ale řekněme dobrovolníci. Jsou se svou společností, protože zde chtějí být. Ačkoli je...