Velká studie: Zaměstnání nebo podnikání?

„Pokud hledáte svobodu, rovnováhu, kariérní rozvoj a touhu vydělávat, tak ano. Vše má také svou druhou stranu mince, ale ta není na první pohled vidět.„

Přemýšlíte, že začnete podnikat?

Existuje rostoucí počet důkazů, který přidal značnou váhu tvrzení, že nezávislí konzultanti jsou šťastnější než jejich protějšky v zaměstnání. Nový průzkum zjistil, že většina konzultantů na volné noze nejenže užívá více života, než kdyby byli součástí firem, ale také se jim lépe dařilo finančně.

Zaměstnání nebo podnikání?

Nová studie 430 nezávislých konzultantů z 22 různých zemí hodnotila svou spokojenost. Z celkových 430 respondentů bylo 15 % propuštěno posledním zaměstnavatelem, zatímco dvě třetiny vzorku 67 % záměrně ukončilo svou poslední práci, aby mohli lépe realizovat své individuální ambice a možná také sny.

„Stala jsem se matkou, poradenství s dětmi v top managementu není možné!“

Výzkum začal zkoumáním toho, proč by konzultanti chtěli opustit bezpečné a dobře placené práce. Analytici našli čtyři hlavní důvody pro tato jejich rozhodnutí. Nezávislým osobám, které mají možnost volby témat i projektů, stejně jako rozhodování o tom, kdy a jak dlouho se budou čemu věnovat, s kým pracovat, byl vyčleněn seznam důvodů proč si zvolili tuto kariéru.

Další článek:  Volba povolání podle Alana Wattse

 Svoboda v podnikání

Koneckonců, všechny čtyři důvody pro nezávislost se dají shrnout k tématu svobody. Konkrétně, svoboda výběru klienta, spíše než jeho přiřazení nadřízeným manažerem, je pro freelancery důležitou možností volby. U firem se manažeři obvykle rozhodnou, s jakými interními konzultanty pracují. Tato odpovědnost může být pro některé považována za formu nátlaku. Celkově většina 58 % ve vzorku konzultantů má větší odpovědnost, než když je zaměstnána. Svoboda je tedy jedním z hlavních hybatelů změny kariéry.

„Chtěla jsem být vlastním šéfem bez závislosti na jiných.“

V uvedených odpovědích, byl jeden respondent citován slovy: „Hledám další dobrodružství, než by mně mohl poskytnout můj předchozí zaměstnavatel.“ Očekává se, že konzultanti, kteří jsou zaměstnaní budou trvale dodávat vynikající výsledky, ale jejich vlastní hodnocení a plány jejich práce jsou často nereálné, což vede k nerovnováze. „Už mám dost nerealistických prodejních cílů a plánů,“ uvedl jeden konzultant. Nicméně, vzhledem k možnosti si volně vybírat klienty a čas, se jeví rozhodnutí o nezávislosti dobrou kariérní volbou, protože klienti jsou stále více ochotni pracovat s nezávislými externími osobami.

Další článek:  Resume Assistent od Microsoftu? Tvorba životopisu nebyla jednodušší!

Zaměstnanecký nebo podnikatelský život

Velká většina 91 % vzorku se cítila šťastnější nebo stejně šťastná jako předtím se svou rovnováhou mezi prací a životem, existovalo zde něco, co se opakovalo ve všech profesních záležitostech. Nezáleželo ani na tom, zda jednotlivci opustili své trvalé pozice podle svých vlastních podmínek nebo ne. Dokonce i ti, kteří byli propuštěni, zhodnotili svou rovnováhu mezi prací a životem jako lepší.

„Chci dělat věci, které se mi líbí a v kterých jsem také dobrá…“

Ti, kteří dříve pracovali v oboru poradenství 97 % nebo společnost poskytující finanční služby 100 %, zaznamenali zejména zlepšení v rovnováze mezi pracovním a osobním životem, nejpravděpodobněji kvůli těmto oborům, které mají největší pracovní zátěž. Konzultanti, kteří pracují na sebe, se proto cítí šťastnější díky své svobodě volit si vlastní čas.

Velké poradenské a konzultační firmy však tvrdě pracují na tom, aby to změnily a zabránily ztrátě zaměstnanců, neboť v blízké budoucnosti hrozí, že nedostatek těchto talentovaných zaměstnanců se stane jejich hlavním problémem, což se také děje.

Kariérní rozvoj

Nezávislí konzultanti mají pravděpodobně větší prostor k osobnímu rozvoji. Zaměstnanci na volné noze používají svou nově objevenou svobodu k tomu, aby se zaměřili na specifické odborné znalosti v oblastech, kde již dříve pracovali a chtěli by využívat nadále své rozvinuté znalosti. Zaměstnanci v širším sektoru odborných služeb často nemají šanci specializovat se tímto způsobem v široké škále portfolia své společnosti.

Další článek:  Wayne W. Dyer a jeho odkaz, děkujeme.

Touha vydělávat

Většina 58 % respondentů řekla, že vydělávají více peněz jako nezávislé jednotky než jako zaměstnanci. Přechod na nezávislé poradenství je obzvláště atraktivní pro bývalé zaměstnance poradenských společností. 68 % z této skupiny se shoduje na tom, že bude moci vydělat více peněz, než tomu bylo dříve. Ovšem jsou zde patrné rozdíly. Úspěšnost poradce nebo konzultanta se značně odvíjí i od dalších schopností, dovedností a kompetencí.

Vaše rozhodnutí

Celkově, na základě výše uvedených zjištění možná není překvapující, že tito nezávislí konzultanti jsou spokojeni s jejich rozhodnutím. 62 % uvedlo, že je pravděpodobné, že nadále zůstanou konzultanty na volné noze, jen něco málo přes pětinu tvrdí, že by zvážili návrat k trvalému zaměstnání.

Tato studie je také v souladu s nedávnou studii holandských nezávislých pracovníků. Téměř devět z deseti nezávislých poradců v Nizozemsku je spokojeno s volbou práce na OSVČ.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nejde vždy pouze o výplatu!

Globální studie designu ukazuje, že kreativci aktivně upřednostňují účel před ziskem. Pro některé pracovní pozice je to zcela nemyslitelné, ale pro kreativce ano. Jde...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se do tohoto místa dostal téměř každý, možná v něm i někdo aktuálně je, možná se do...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené na vypořádání se s vlastním stresem. Jedná se o celkovou schopnost identifikovat stresory, ovládnout různé metody...

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli rozhovoru s Matthiasem Burchardtem, který mě oslovil svým způsobem, jakým zachycuje dnešní dobu. Dá se říct,...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás