Pondělí, 27 června, 2022

Značka: Hledám ředitele/nástupce své rodinné firmy

Hledám nástupce rodinné firmy

„Kdyby se někdo ukázal a rozhodl se koupit naši rodinnou firmu, jedinou jistotu, kterou máte je, že odejde vrcholový management. Vysoký plat ředitele je za toto riziko a mnohé další.“

„Plat manažera rodinné firmy považuji za kompenzaci rizika.“

- Reklama -Institut rodinných firem

„Benefity a balíčky pro top management se samozřejmě zvýšily a myslím si, že je to spravedlivá odměna za odpovědnost a riziko.“

„Jedná se o rizikově výhodný obchod.“

„Moje jistota práce je více omezenější než kohokoli jiného v naší rodinné firmě.“

„Dostanete vysoký plat, ale také hodně riskujete, že to brzy ztratíte.“

„Pokud se rodinný podnik dostane do problémů, jste jako první na ráně.“

„Top manažeři nesou vysoký stupeň rizika a vystavují tím i rodinu a tak dále. Myslím, že by to mělo být uznáno a také odškodněno.“

Nástupce rodinné firmy – Člověk z venku

Majitelé rodinných firem jsou nyní v situaci, kdy je volba nového člověka do firmy často řešením jejich hlavního personálního problému, kterým je pokračování jejich firmy v rukou „člověka z venku“.

Jak ale motivovat člověka, který firmu nepostavil, nezažil i to zlé, zkrátka není ve firmě od jejího začátku. Možná si vztah vytvoří, možná také, že jedinou motivací jsou peníze majitele? Nebo mít moc na pozici generálního ředitele rodinné firmy?

V současném přehledu a zdrojů literatury se dá zjistit, že generální ředitelé budou pravděpodobně motivováni různými věcmi než pouze penězi, včetně výzvy a skutečné hodnoty práce a touhy po moci, úspěchu, bezpečnosti, zabezpečení a úspěchu a že dobře etablovaní ředitelé velkých firem by mohli mít jen malou potřebu peněz.

Další článek:  Proč vám odcházejí zaměstnanci? Protože...

Na základě různých poznatků bylo zjištěno, že motivace bude záviset na smyslu a největší motivační aspekt odměny může spočívat spíše v její symbolické než finanční hodnotě.

Smysl a symbol rodinné firmy

V uplynulých 20 letech je odměna generálního ředitele, z důvodu stárnutí zakladatelů rodinných firem, tématem frekventovaným. V rozvinutém světě se stalo téměř univerzální praxí motivovat generální ředitele prostřednictvím platebních balíčků založených na výkonnosti, které se skládají ze základního platu, ročního bonusu a další složky, jako jsou podíly, akcie apod.

Generální ředitelé tvrdí, že by neměli být placeni méně než jejich vrstevníci, a ceny stanovené odborníky spíše toto tvrzení podporují, ale nezdá se, že by byli motivováni pouze odměnou. Je to skutečně otázka profesionální hrdosti a morálního principu, že jejich osobní odměny by neměly ovlivnit jejich rozhodování. K jejich chování a rozhodování patří uznání a respekt skupin a jednotlivců, pracovní úspěch a spokojenost s prací a výzva porazit firemní konkurenty nebo získat další teritoria atd.

Profesionální hrdost a morální princip

Další studie se zaměřila mimo jiné na interakci mezi vnějšími a vnitřními zdroji motivace. Vnitřní motivace vychází z osobních hodnot, zájmů a základních psychologických potřeb autonomie, kompetence a příbuznosti. Vyjadřuje se v takových motivátorech, jako je spokojenost s prací, bezpečnost, pocit úspěchu, pracovní etika a altruistický smysl pro službu nebo touha přispět ke společnému dobru.

Další článek:  Rodinné podniky. Podnikání pro příští generace.

Osobní hodnoty

Z další studie se analytici MSCI zaměřili na téměř 500 amerických společností, které dále rozdělili podle odvětví. Následně porovnali vztah celkové částky, kterou společnost vyplatila na mzdách a bonusech, s výnosností akcií dané firmy. Výsledky říkají, že průměrná výnosnost byla významně vyšší u akcií těch společností, jejichž generální ředitel společnosti byl mezi 20 % nejhůře placenými. Platí tedy, že čím méně budete své nejvyšší manažery platit, tím lépe budou vaši společnost řídit?

Nadměrně výkonní ředitelé s největší pravděpodobností přijmou určité typy smluv o odměňování, které zahrnují dlouhodobé závazky ke zvýšení hodnoty firmy, a také významně vyšší pravděpodobnost následného nedostatečného plnění, což vytváří negativní vztah mezi platem a budoucím stavem.

Vysoce placení generální ředitelé, ve srovnání s nízko placenými generálními řediteli, investují celkově více, více se zapojují do fúzí a využívají více dluhů. Dále bylo také zjištěno, že firmy v nejvyšším decilu nadměrného výdělku vydělávají výrazně nižší průměr.

Generální ředitelé, kteří dostávají vysoké platy, mají tendenci méně kriticky uvažovat o svém rozhodnutí. Ignorují nepotvrzené informace a často si myslí, že právě oni mají pravdu. To vede k nadměrnému investování, které často nepřinášejí pozitivní výnosy.

Výzkumníci zjistili, že 13 % ze 150 generálních ředitelů na konci seznamu provedlo fúze v minulosti a průměrný výnos z fúzí byl záporný. Mezi nejvýše placenými generálními řediteli 19 % provedlo fúze a tyto obchody vedly v následujících třech letech k zápornému výkonu. Výnosy jsou téměř třikrát nižší než podniky s nízkými mzdami generálních ředitelů.

Další článek:  Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Bez ohledu na to, jak se vše měří, je odměna generálního ředitele i nadále velmi vysoká a v posledních desetiletích rostla mnohem rychleji než typicky průměrný plat. Vyšší odměna generálního ředitele neodráží odpovídající vyšší výkon a ani lepší výkonnost firmy!

Plat versus přesvědčení

Ze zjištění průzkumů a studií se dá shrnout jedno. Nejvyšší plat není zárukou nejvyšší produktivity. Vaše nejlepší nabízené podmínky nejsou zárukou toho, že z trhu dostanete toho nejlepšího ředitele vaší rodinné firmy. Má praxe na poli krizového personálního managementu mi říká jedno. Hledejte k sobě člověka, pro kterého má vaše rodinná firma VYŠŠÍ SMYSL a znamená pro něj určitý SYMBOL jeho kariéry.

Hledejte člověka s dobrou MORÁLNÍ VÝBAVOU a náležitou HRDOSTÍ na svou praxi, práci a profesní budoucnost, a nakonec hledejte člověka s podobnými HODNOTAMI jako jsou ty vaše. Protože nakonec osobní hodnoty jsou v rozhodujících a kritických momentech klíčové.

To, co musí majitel rodinné firmy udělat především, je nalézt DŮVĚRU. Mít možnost dát KOMPETENCE k řízení toho, co mají majitelé tak rádi, své dítě – svou rodinnou firmu. Nakonec je nutné pochopit i to, že firma je organismus, který občas potřebuje zdravě novou energii ke svému dalšímu růstu.

 „Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.“ — Henry Ford

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Nejnovější články

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců...

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Top články týdne

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná...

Jaký vliv má vzhled na úspěch v kariéře?

Atraktivní zaměstnanci vydělávají o 10-15% více než jejich neatraktivní...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Značka: Hledám ředitele/nástupce své rodinné firmyHledám nástupce rodinné firmy „Kdyby se někdo ukázal a rozhodl se koupit naši rodinnou firmu, jedinou jistotu, kterou máte je, že odejde vrcholový management. Vysoký plat ředitele je za toto riziko a mnohé další." „Plat manažera rodinné firmy považuji za kompenzaci rizika." „Benefity a balíčky pro top...