Zpětná vazba

497

Zpětná vazba je v našem životě důležitá. Snažte se a naučte se poskytovat kvalitní zpětnou vazbu, ale také ji přijímat, protože je to jeden ze základních nástrojů vedení a rozvoje vašich lidí a týmů, ale i vás samotných. Její pravidelnost a obsahová správnost je podstatná, i s ohledem na to, že je v různých formách poskytována manažery prakticky denně.

Ve firmách obecně panuje obava ji pravidelně využívat, protože manažeři neví, jak jí správně poskytnout a co vlastně sdělit. Zaměstnanci se pak těmto rozhovorům raději vyhýbají. Zpětná vazba je velice cenná forma hodnocení výkonu, kvality práce a spokojenosti a je jedním z páteřních principů kariérního růstu.

Institut rodinných firem

Proč je zpětná vazba přínosná

 • Zpětná vazba by měla být klíčovým prvkem systému hodnocení zaměstnanců
 • Podporuje komunikaci v organizaci
 • Rozvíjí dovednosti a kompetence manažera, ale také zaměstnance
 • Posiluje firemní vztahy a důvěru
 • Přináší zlepšení, nápady, inovace a mnoho dalšího
 • Je základním kamenem pro kariérní rozvoj

 

„Zpětná vazba, stejně jako sprchování, není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně.“ Zig Ziglar

Jak ji poskytovat

 • Pozitivně, a to jak na začátku, tak i na konci a vždy pouze osobně.
 • Plánujte ji a buďte v jejím poskytování disciplinovaní, provádějte pravidelně.
 • Zpětná vazba musí mít osnovu, formu, data, je vždy konkrétní a věcná, obsahuje kritiku, ale i pochvalu.
 • Vzájemně se na ní musíte se zaměstnancem shodnout, musí mít nějaké vyústění a plán.
 • Nebojte se ji poskytovat a nebojte se ji také přijímat!
Další článek:  Z praxe: Když koučuji

Zaměstnavatelé pozor! Zpětná vazba je také součástí vašeho personálního marketingu, protože v ní vstupujete do komunikace se zaměstnancem a tvoříte tím kvalitu vzájemného vztahu, budujete důvěru. Čím lépe umíte poskytovat jako zaměstnavatel zpětnou vazbu, tím silnější máte konkurenční výhodu, jste odolnější a přispíváte tak k motivaci vašeho týmu.

- Reklama -