Ztráta a znovunalézání vnitřní energie

761

Všichni to známe. Děláme – li něco, co nás baví, co nás vnitřně uspokojuje a naplňuje, co nám dává pocit smysluplné práce, přichází s tím ruku v ruce příliv vnitřní energie. Díky ní jsme výkonní, soustředění, produktivní a v tom co právě děláme ve všech směrech efektivní.

Někdy ale činnost, kterou ve své profesi nebo podnikání vykonáváme, na nás nepůsobí blahodárně. Cítíme se vyčerpaní, nedokážeme se soustředit, jsme nespokojení s tím, co a jak děláme. A to člověku bere jeho elán, jeho energii, jeho chuť do jakékoliv další práce.  

Coby kariérní kouči se s lidmi, kteří se cítí být tzv. „bez energie“ konfrontujeme. Vyhledají naši pomoc, neboť si sami nevědí rady, jak se dostat z pro ně svízelné situace. Neví kudy a kam se profesně ubírat. Pochybují o své práci a ve výsledku i o sobě. Jejich sebedůvěra je mizivá. Mají pocit, že nejsou schopní dál kariérně růst. Nic je nebaví, nic z toho, co dělají, nepovažují za smysluplné.      

V takové chvíli je potřeba se zastavit a důkladně zvážit co dál. Zda zůstat v práci, která nás nenaplňuje, nebo hledat práci jinou, v níž zúročíme naše osobní a profesní předpoklady. I od toho je tu pro vás kariérní kouč. Aby vám dodal víru, že má smysl takovou práci, v níž znovu nabydete životní energii, hledat. Taková energie je totiž to, co nás pohání dopředu, co nám dává pocit radosti ze života. Tu pak šíříme kolem sebe a vrací se nám třeba i ve formě úspěchu v profesním životě. Máme radost pak i sami ze sebe a z toho, co a jak děláme a že tím také někomu prospíváme.

Další článek:  E-mailový podpis je Váš pomocník?

To je velmi důležité. Zvláště dnes v konzumní době, kdy jsme někdy hodně zaměřeni sami na sebe a nezohledňujeme vždy to, co se kolem nás děje. Myslíme na své cíle, na své ambice, ale v kontextu s nimi bychom měli myslet i na druhé. Zda to, co chceme, může a má být někomu prospěšné. Pakliže tomu tak je, dodá nám to sílu, příliv nové energie, kterou s pomocí kariérního kouče v rámci své profese ještě lépe zúročíme.

A o to právě jde. Snažit se najít a dělat práci, která nás obohacuje. Nejen hmotně, ale celkově. V dynamickém tržním prostředí to není vždy snadné, někdy se to může jevit jako téměř nemožné. Ale z pozice kariérních koučů se s takovými lidmi setkáváme. Byli v jedné etapě svého života bez energie, bez radosti z práce. S naší pomocí něco změnili, nalezli pro sebe to pravé a energií srší. Obohacují pak nejen sebe, ale i ty, s nimiž přicházejí do kontaktu a jsou pro ně zdrojem inspirace. 

Odebírejte můj email newsletter zdarma a již vám nic neuteče. Novinky, tipy a rady pro vaši práci, zaměstnání nebo kariéru, ale také témata pracovního a osobního života. Odebírejte zde.

- Reklama -