Personální rozvoj zaměstnance

0

Rozvoj pracovníka by měl být umožněn každému zaměstnanci. Personální rozvoj lze uchopit jako vzdělávací zážitky, rozvojové aktivity, během nichž pracovníci i skupiny získávají další znalosti, dovednosti a také hodnoty, případně rozvíjí své chování. Rozvoj zaměstnance také závisí na procesu jeho učení.

Plán personálního rozvoje

1) Přípravná fáze

První fází musí být analýza současného stavu pracovníka, jeho potřeb rozvoje a aktivit, včetně stanovení cílů.

2) Plánovací fáze

Je nutné naplánovat rozvojové kroky a také je realizovat. Cíle personálního plánování by měly být specifické, měřitelné, reálné a také mít dané termíny.

3) Cíle rozvoje

Cíle musí být také uchopitelné pro obě strany, personalistu, který rozvoj plánuje, i pro pracovníka.

Previous article Personální agentura
Next article Povolání a volba povolání
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.