Personální rozvoj zaměstnance

  43

  Rozvoj pracovníka by měl být umožněn každému zaměstnanci. Personální rozvoj lze uchopit jako vzdělávací zážitky, rozvojové aktivity, během nichž pracovníci i skupiny získávají další znalosti, dovednosti a také hodnoty, případně rozvíjí své chování. Rozvoj zaměstnance také závisí na procesu jeho učení.

  Plán personálního rozvoje

  1) Přípravná fáze

  První fází musí být analýza současného stavu pracovníka, jeho potřeb rozvoje a aktivit, včetně stanovení cílů.

  2) Plánovací fáze

  Je nutné naplánovat rozvojové kroky a také je realizovat. Cíle personálního plánování by měly být specifické, měřitelné, reálné a také mít dané termíny.

  3) Cíle rozvoje

  Cíle musí být také uchopitelné pro obě strany, personalistu, který rozvoj plánuje, i pro pracovníka.

  - Reklama -