Role manažerů během krize

0

Je potřeba převzít plnou zodpovědnost za situaci. Manažeři by měli mít plnou kontrolu nad zaměstnanci. Měli by vědět, co se děje kolem. Jakýkoli problém zanedbaný v počáteční fázi může být velkým problémem později. Problémy musí být okamžitě ošetřeny. Člověk by neměl ignorovat ani drobné problémy ani čekat, až se někdo ujme iniciativy. Jakýkoli problém ponechaný bez dozoru může později vést ke krizi a velkým nepokojům.

Manažer by měl být schopen předvídat krizi. Taková fáze se také nazývá detekce signálu. Manažeři se musí co nejlépe snažit, aby předešli krizi. Podporovat efektivní komunikaci na pracovišti. Umožnit zaměstnancům diskutovat o problémech mezi sebou a najít nejlepší možnou alternativu k překonání krize.

Požádat zaměstnance, aby v době krize nepropadli panice. Povzbuzovat je, aby čelili těžkým dobám s odvahou, odhodláním a úsměvem. Nechat je pracovat jako jedna jednotka. Je povinností vůdce poskytnout zaměstnancům smysl pro další směr.

Zaměstnancům je nutné poskytnout nezbytná školení v oblasti krizového řízení. Plánování je nezbytné, aby se zabránilo nouzovým situacím. Naučit se rychle přijímat rozhodnutí. Ujistit se, že všichni na pracovišti jsou dobře informováni o mimořádných situacích.

Identifikace důležitých procesů a systémů, které by měly zůstat funkční pro hladký chod organizace. Vypracovat alternativní plány se správnými a přesnými informacemi. Provést přísná opatření proti těm, kdo šíří zvěsti a snaží se poškodit image organizace.

Nevyhýbat se zúčastněným stranám, externím stranám a hlavně médiím. Vyjít ven, setkat se a vysvětlit celou situaci. Ignorování lidí zhoršuje situaci. Rozvíjet silná partnerství s externími stranami a požádejte o pomoc. Během této doby je třeba si vyjasnit role a odpovědnosti jednotlivců.

566  Krizový Management, Management  
Total 0 Votes:
0

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?

Previous article Jak vytvořit plán krizového řízení
Next article Proč vzniká fluktuace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.