Agilní management

0

Agilní management je interaktivní a pružný. V praxi to znamená těsnou a neustálou spolupráci mezi projektovým týmem, který vytváří průběžné výstupy a mezi zákazníkem, který dává zpětnou vazbu na základě, které se upřesňuje zadání. Agilní řízení se proto uplatňuje u velmi komplexních systémů, u kterých se detailní požadavky tvoří nebo upřesňují průběžně na základě zkušeností. Agilní přístup vyžaduje schopné jednotlivce, kteří jsou schopni tento způsob řízení zvládnout. Není možné jej univerzálně uplatnit vždy, ve všech typech projektů a ve všech týme

Previous article Due dilligence
Next article Agilní manažer
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.