Agilní management

0

Agilní management je interaktivní a pružný. V praxi to znamená těsnou a neustálou spolupráci mezi projektovým týmem, který vytváří průběžné výstupy a mezi zákazníkem, který dává zpětnou vazbu na základě, které se upřesňuje zadání. Agilní řízení se proto uplatňuje u velmi komplexních systémů, u kterých se detailní požadavky tvoří nebo upřesňují průběžně na základě zkušeností. Agilní přístup vyžaduje schopné jednotlivce, kteří jsou schopni tento způsob řízení zvládnout. Není možné jej univerzálně uplatnit vždy, ve všech typech projektů a ve všech týme

Previous article Due dilligence
Next article Agilní manažer
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.