Net Promoter Score (NPS)

0

Je mírou loajality zaměstnanců, vytvořena firmou Bain & Caompany a Satmetrix. Poprvé byl uveřejněn roku 2003 v časopise Harvard. Net Promoter Score nabývá hodnot mezi 0-100, vyšší hodnota NPS znamená vyšší loajalitu zkoumaných osob. Výpočet NPS se provádí na základě výzkumu spokojenosti., při kterém dotazovaní dostanou otázku:

„Jak pravděpodobné je, že byste doporučili společnost/ zaměstnavatele příteli nebo kolegovi?“

Následně na škále 0 – zcela nepravděpodobné až 10 – zcela pravděpodobné definujte svůj názor.

Ti, kteří odpověděli 0 až 6 tzv. neloajální se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 tzv. loajální zaměstnanci. Výsledný rozdíl je NPS. Hodnoty, které jsou nižší než 0 se popisují jako problém s loajalitou, naopak víc než 50 je dobrý výsledek.

Podle odpovědí se rozdělují dotazovaní na tři skupiny zákazníků:

  • Kritici – ti, kteří zvolili 0–6
  • Neutrální – ti, kteří zvolili 7 nebo 8
  • Propagátoři – ti, kteří zvolili 9 a 10

Previous article Peterův princip
Next article Zpětná vazba
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.