Umbrella brand

0

Je označení pro zastřešující značku. Většinou se jedná o značku korporace, která má v portfoliu několik značek, mezi kterými je daná nějaká forma architektury a tyto značky se odlišují od sebe různým positioningem. Umbrella se používá hlavně pro případy, kdy je potřeba dodat značkám v portfoliu na významu.

Previous article Rebranding
Next article Přehled kompetencí
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.