Vrcholový manažer – vrcholoví manažeři

0

Jde o pozici nejvyšší a také nejdůležitější, neboť na ni závisí konečné výsledky řízení firmy. Tento manažer je odpovědný za celkovou výkonnost organizace. Z důvodu malého počtu takových manažerů, patří mezi nejmenší manažerskou skupinu.

Do jeho kompetence spadá nejen plánování a strategické rozhodování, ale také organizování, vedení lidí a kontrola samotného splnění stanovených cílů.

Jedná se obvykle o představitele firmy, jako je generální ředitel, ředitelé divizí, náměstci ředitelů apod.

Previous article Střední manažer – střední manažeři
Next article Typy manažerských osobností
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.