Vrcholový manažer – vrcholoví manažeři

0

Jde o pozici nejvyšší a také nejdůležitější, neboť na ni závisí konečné výsledky řízení firmy. Tento manažer je odpovědný za celkovou výkonnost organizace. Z důvodu malého počtu takových manažerů, patří mezi nejmenší manažerskou skupinu.

Do jeho kompetence spadá nejen plánování a strategické rozhodování, ale také organizování, vedení lidí a kontrola samotného splnění stanovených cílů.

Jedná se obvykle o představitele firmy, jako je generální ředitel, ředitelé divizí, náměstci ředitelů apod.