Pondělí, 27 června, 2022

Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

Měl jsem možnost pracovat již se stovkami klientů v průběhu několika let, včetně vysoce postavených manažerů a profesionálů, kteří pečlivě budovali svou kariéru. Většina mých klientů byla báječná, příležitostně skvělá a s některými, jednalo se pouze o jednotky, to skutečně vázlo, ale to je konzultační život. To, co jsem našel je, že čím vyšší je snaha o kariérní dráhu směrem nahoru, tím jednodušší je s klientem pracovat. Takže neoficiálně jsem přemýšlel o tom, co moji nejúspěšnější klienti měli společné a vznikl tento zajímavý seznam.

  • Aktivně jednají.
  • Jejich komunikační a měkké dovednosti, jsou obecně nadprůměrné.
  • Obvykle mají rozsáhlou síť kontaktů, čemuž jsem rád…????.
  • Jsou připraveni investovat do sebe a aktivně investují do svého rozvoje.
  • Jejich kariéry nestagnují!

Na základě tohoto seznamu jsem začal zkoumat vlastnosti úspěšných vedoucích pracovníků a manažerů. Zatímco charakteristiky byly různé, vlastnosti, které jsem dal na seznam výše, jsem našel ve většině literatury o úspěšných lídrech. Další dobrou zprávou je to, že většina z těchto vlastností je naučitelná, a to navzdory různým osobnostem, silným stránkám, slabostem, hodnotám, postojům a přesvědčení jednotlivců.

Další článek:  Falcon Heavy & Starman a Elon Musk

Majorita mých klientů dělá velké akce, a to se odráží v jejich pracovní historii a postoji při práci se mnou. Prostřednictvím jednoduchého jednání a rychlého a odpovědného rozhodování dosáhnou výsledku. Tito klienti nemají tendenci odkládat a příliš přemýšlet. Jejich pracovní historie odráží způsob, jak se ptají, co je třeba udělat, vypracovat akční plány, převzít odpovědnost za rozhodnutí a uvědomit si způsob realizace. Často jsem zvědavý na to, co někteří moji klienti dosáhnou ve velmi krátkém časovém období. Někdy jim závidím to tempo a odhodlání.

- Reklama -Institut rodinných firem

Většina mých klientů přijme ihned opatření, adekvátně se rozhodne anebo začne vhodně delegovat. V průběhu let mé praxe jsem objevil, že čím vyšší je kariéra klienta, tím lepší jsou jeho měkké dovednosti. Diskuze s těmito klienty je na vysoké úrovni, jsou obecně velice vnímaví a mnozí jsou i velice zábavní, mají obrovský přehled, který rozvíjí i mne.

Dobrá část mých nejúspěšnějších klientů disponuje rozsáhlou sítí kontaktů, ve které se aktivně zapojují. Většina těchto sítí se rozvíjela po dlouhou dobu a díky těmto spojkám je jejich život plný aktivit. Síťové kontakty fungují, pokud jsou efektivní a složené efekty vytváření sítí mohou být významné a dlouhodobé.

Další článek:  Kariéra ve 21. století

Nejúspěšnější klienti, s nimiž pracuji, jsou připraveni investovat do sebe, jednoduše proto, že si cení sebe sama. Spolupracují s mentory, kouči, poradci a aktivně vyhledávají nové. Neustále se učí, a proto se zapisují do kurzů, nebo jsou zanícenými čtenáři, aby se ujistili, že jsou na vrcholu své profese a mají dokonalý přehled o oboru. Pokud se chtějí něco naučit, prostě jdou přímo k nejlepším ve městě či oboru a učí se přímo od nich. Je pro mě pocta pro ně pracovat a sledovat jejich dráhu. Tím, že investují do sebe, obecně utvářejí život a kariéru, kterou chtějí.

Většina úspěšných klientů, s nimiž pracuji, nemá stagnující kariéru. Zřídka zůstávají na stejném místě více než několik let. Namísto toho, aby sledovali kariérní žebřík, dívají se na širší obrázek a souvislosti. To znamená, že jsou obecně otevřenější k riziku a uvědomují si, že kariéra není lineární nebo přímočará.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...