Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

651

Měl jsem možnost pracovat již se stovkami klientů v průběhu několika let, včetně vysoce postavených manažerů a profesionálů, kteří pečlivě budovali svou kariéru. Většina mých klientů byla báječná, příležitostně skvělá a s některými, jednalo se pouze o jednotky, to skutečně vázlo, ale to je konzultační život. To, co jsem našel je, že čím vyšší je snaha o kariérní dráhu směrem nahoru, tím jednodušší je s klientem pracovat. Takže neoficiálně jsem přemýšlel o tom, co moji nejúspěšnější klienti měli společné a vznikl tento zajímavý seznam.

  • Aktivně jednají.
  • Jejich komunikační a měkké dovednosti, jsou obecně nadprůměrné.
  • Obvykle mají rozsáhlou síť kontaktů, čemuž jsem rád…????.
  • Jsou připraveni investovat do sebe a aktivně investují do svého rozvoje.
  • Jejich kariéry nestagnují!

Na základě tohoto seznamu jsem začal zkoumat vlastnosti úspěšných vedoucích pracovníků a manažerů. Zatímco charakteristiky byly různé, vlastnosti, které jsem dal na seznam výše, jsem našel ve většině literatury o úspěšných lídrech. Další dobrou zprávou je to, že většina z těchto vlastností je naučitelná, a to navzdory různým osobnostem, silným stránkám, slabostem, hodnotám, postojům a přesvědčení jednotlivců.

Další článek:  Jaký je Váš kariérní vrchol?

Majorita mých klientů dělá velké akce, a to se odráží v jejich pracovní historii a postoji při práci se mnou. Prostřednictvím jednoduchého jednání a rychlého a odpovědného rozhodování dosáhnou výsledku. Tito klienti nemají tendenci odkládat a příliš přemýšlet. Jejich pracovní historie odráží způsob, jak se ptají, co je třeba udělat, vypracovat akční plány, převzít odpovědnost za rozhodnutí a uvědomit si způsob realizace. Často jsem zvědavý na to, co někteří moji klienti dosáhnou ve velmi krátkém časovém období. Někdy jim závidím to tempo a odhodlání.

Většina mých klientů přijme ihned opatření, adekvátně se rozhodne anebo začne vhodně delegovat. V průběhu let mé praxe jsem objevil, že čím vyšší je kariéra klienta, tím lepší jsou jeho měkké dovednosti. Diskuze s těmito klienty je na vysoké úrovni, jsou obecně velice vnímaví a mnozí jsou i velice zábavní, mají obrovský přehled, který rozvíjí i mne.

Dobrá část mých nejúspěšnějších klientů disponuje rozsáhlou sítí kontaktů, ve které se aktivně zapojují. Většina těchto sítí se rozvíjela po dlouhou dobu a díky těmto spojkám je jejich život plný aktivit. Síťové kontakty fungují, pokud jsou efektivní a složené efekty vytváření sítí mohou být významné a dlouhodobé.

Další článek:  6 kariérních rad ze seriálu Walking Dead

Nejúspěšnější klienti, s nimiž pracuji, jsou připraveni investovat do sebe, jednoduše proto, že si cení sebe sama. Spolupracují s mentory, kouči, poradci a aktivně vyhledávají nové. Neustále se učí, a proto se zapisují do kurzů, nebo jsou zanícenými čtenáři, aby se ujistili, že jsou na vrcholu své profese a mají dokonalý přehled o oboru. Pokud se chtějí něco naučit, prostě jdou přímo k nejlepším ve městě či oboru a učí se přímo od nich. Je pro mě pocta pro ně pracovat a sledovat jejich dráhu. Tím, že investují do sebe, obecně utvářejí život a kariéru, kterou chtějí.

Většina úspěšných klientů, s nimiž pracuji, nemá stagnující kariéru. Zřídka zůstávají na stejném místě více než několik let. Namísto toho, aby sledovali kariérní žebřík, dívají se na širší obrázek a souvislosti. To znamená, že jsou obecně otevřenější k riziku a uvědomují si, že kariéra není lineární nebo přímočará.

- Reklama -