7 klíčových faktorů angažovanosti zaměstnanců

Průzkum angažovanosti zaměstnanců

1288

Dle průzkumu Watsona Wyatta, již z roku 2000, bylo odhaleno sedm klíčových faktorů, které měly dopad na zaměstnance, a to především v oblasti angažovanosti. Důvěra a dovednosti zaujímají v tomto průzkumu vrcholné faktory.

Sedm klíčových faktorů angažovanosti zaměstnanců

 1. Důvěra v manažera 14 %
 2. Šance na využití dovedností v práci 14 %
 3. Bezpečnost práce 11 %
 4. Konkurenceschopnost odměňování 11 %
 5. Kvalita produktů / služeb společnosti 10 %
 6. Absence pracovního stresu 7 %
 7. Poctivost a bezúhonnost podnikatelského chování společnosti 7 %

Všechny ostatní faktory dohromady představovaly zbytek 26 %. Toto zjištění jasně ukazuje, že vrcholové vedení zaujímá klíčové téma zájmu zaměstnance a má markantní dopad na jeho angažovanost. Vedení musí nejdříve prokázat svou míru angažovanosti zaměstnancům a získat jejich důvěru, dále jim nabídnout možnost kariéry a vytvořit konkurenceschopné podmínky pro své zaměstnance. Dá se říci, že se tyto faktory od roku 2000, do dnešní doby výrazně nezměnily.

10 dalších faktorů ovlivňující angažovanost zaměstnanců

 1. Kvalita středního a vrcholového vedení
 2. Jasnost ve vizi, poslání a strategii firmy
 3. Důvěra lidí v zavedené systémy a struktury
 4. Pracovní atmosféra
 5. Balík benefitů
 6. Ocenění na základě výkonu
 7. Efektivní komunikační systémy
 8. Dobré vzdělávací a rozvojové programy
 9. Možnost zapojení –  realizace návrhů na zlepšení
 10. Dobrý systém hodnocení zaměstnanců
Přečtěte si také:  Proč se přístup a postoj českých zaměstnanců se zhoršuje?

Průzkum angažovanosti zaměstnanců

Co funguje pro zlepšení angažovanosti

 • Poskytování dodatečných individuálních výhod
 • Zavedení bonusu za individuální výkon
 • Rozvoj témat individuální zaměstnanecké motivace
 • Zavedení inovačních programů ke zlepšení procesů, postupů atd.
 • Rozvoj kompetencí středního managementu
 • Rozvoj klíčových dovedností v oblasti řízení lidí
 • Tréninkové programy pro stávající zaměstnance
 • Vytváření a budování důvěry prostřednictvím otevřené komunikace a vedení aktivního dialogu
 • Aktivní propagace firemní vize a hodnot, napříč organizací
 • Propracovaný adaptační systém
 • Management by měl vytvářet mentorské programy pro kvalifikované zaměstnance a předávat své znalosti a dovednosti novým i stávajícím zaměstnanců.

Jak uchopit téma angažovanosti zaměstnanců

Klíčové faktory se dají shrnout do jednoduché formule, pod názvem MAGIC

 • Meaning – Smysl práce
 • Autonomy – Autonomie
 • Grow – Osobní růst
 • Impact – Možnost vlivu
 • Connection – Propojení a spojení s organizací

 

- Reklama -
PŘEHLED RECENZE
Eva K.
Honza
Předchozí článekNěkolik charakteristik vysoce úspěšných klientů
Další článekKdyž vaše podnikání selhává
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.