📖 2 min. čtení

Dle průzkumu Watsona Wyatta, již z roku 2000, bylo odhaleno sedm klíčových faktorů, které měly dopad na zaměstnance, a to především v oblasti angažovanosti. Důvěra a dovednosti zaujímají v tomto průzkumu vrcholné faktory.

Sedm klíčových faktorů a jejich dopad na angažovanost

 1. Důvěra v manažera 14 %
 2. Šance na využití dovedností v práci 14 %
 3. Bezpečnost práce 11 %
 4. Konkurenceschopnost odměňování 11 %
 5. Kvalita produktů / služeb společnosti 10 %
 6. Absence pracovního stresu 7 %
 7. Poctivost a bezúhonnost podnikatelského chování společnosti 7 %

Všechny ostatní faktory dohromady představovaly zbytek 26 %. Toto zjištění jasně ukazuje, že vrcholové vedení zaujímá klíčové téma zájmu zaměstnance a má markantní dopad na jeho angažovanost. Vedení musí nejdříve prokázat svou míru angažovanosti zaměstnancům a získat jejich důvěru, dále jim nabídnout možnost kariéry a vytvořit konkurenceschopné podmínky pro své zaměstnance. Dá se říci, že se tyto faktory od roku 2000, do dnešní doby výrazně nezměnily.

Další výzkumy na toto téma ukázaly, že existuje řada dalších 10 faktorů, které výrazně ovlivňují pocity zaměstnanců

 1. Kvalita středního a vrcholového vedení
 2. Jasnost ve vizi, poslání a strategii firmy
 3. Důvěra lidí v zavedené systémy a struktury
 4. Pracovní atmosféra
 5. Balík benefitů
 6. Ocenění na základě výkonu
 7. Efektivní komunikační systémy
 8. Dobré vzdělávací a rozvojové programy
 9. Možnost zapojení –  realizace návrhů na zlepšení
 10. Dobrý systém hodnocení zaměstnanců

Co funguje pro zlepšení angažovanosti

 • Poskytování dodatečných individuálních výhod
 • Zavedení bonusu za individuální výkon
 • Rozvoj témat individuální zaměstnanecké motivace
 • Zavedení inovačních programů ke zlepšení procesů, postupů atd.
 • Rozvoj kompetencí středního managementu
 • Rozvoj klíčových dovedností v oblasti řízení lidí
 • Tréninkové programy pro stávající zaměstnance
 • Vytváření a budování důvěry prostřednictvím otevřené komunikace a vedení aktivního dialogu
 • Aktivní propagace firemní vize a hodnot, napříč organizací
 • Propracovaný adaptační systém
 • Management by měl vytvářet mentorské programy pro kvalifikované zaměstnance a předávat své znalosti a dovednosti novým i stávajícím zaměstnanců.

Jak uchopit téma angažovanosti zaměstnanců

Klíčové faktory se dají shrnout do jednoduché formule, pod názvem MAGIC

 • Meaning – Smysl práce
 • Autonomy – Autonomie
 • Grow – Osobní růst
 • Impact – Možnost vlivu
 • Connection – Propojení a spojení s organizací

 

- Reklama -