Buďte ★ na pohovoru!

564

Je před Vámi interview a už máte své nervy na pochodu, zpocené dlaně a ještě k tomu Vás nenapadá o čem na pohovoru hovořit? Jak se správně vyjádřit a nemít strach a celé to překonat? Nebojte se, je zcela normální pociťovat tlak a někdy strach u pohovoru.

Představuji Vám jednoduchou STAR metodu, jak to celé úspěšně překonat. Tato metoda Vám dá náskok před konkurencí a sníží Vaše obavy na minimum. Metoda STAR je skvělý nástroj pro vylepšování Vašeho interview a také nástrojem pro hodnocení kandidátů, využívaný personalisty. Metoda STAR je především pomůcka pro situace, úkoly, akce a výsledky. Tato metoda ukazuje, jak jste zvládnul, nebo zvládnete reálné situace a řešíte konkrétní problémy v pracovním životě. Určuje specifické akce, chování a výsledky, které Vás více definují. STAR metoda poskytuje další důkazy o Vaší osobnosti a pracovních návycích a chování.

STAR metoda v praxi

  • Situace: nejtěžší je představit si samotnou scénu, místo, aby bylo určité a jasné, srozumitelné a nevedlo k pochybnostem personalisty nebo náboráře.
  • úkol: co mělo být vykonáno, co bylo zadáním anebo muselo být dosaženo.
  • Akce: co jste konkrétně udělal a dovednosti nebo znalosti, které jste proto využil. Akce by měla být logická s cílem jasně definovat Vaše jednání.
  • Výsledek: vše by mělo vždy skončit v pozitivním duchu a měl by z toho být měřitelný výstup, pro okolí, kolegu, nadřízeného nebo proces. Výsledek vedl k tomu, či onomu, ale měl podstatný vliv na, atd.
TIP:  Hledám práci

Vždy se ujistěte se, že používáte STAR metodu úspěšně. Nyní víte, jak STAR systém funguje a je třeba použít tyto čtyři pravidla, aby vše proběhlo úspěšně.

Buďte konkrétní
Snažte se demonstrovat vždy pouze jeden příklad, nikoli kombinovat jich několik. Pokud jste mluvil s nějakými klienty, řekněte jejich počet, jak jste je získal a kde, buďte sebejistí a přesvědčte.

Buďte struční
Nikdo nemá rád omáčku a diskuze kolem hlavního tématu. Maximalizaci Vaší hodnoty získáte tím, že popisujete  pouze klíčové body Vaší kariéry. Nesmíte se zatoulat někam, kde si nejste jistí. Vždy se musíte udržet na správné trati pohovoru a vždy se snažte ukázat, co a jak jste vyřešili.

Vždy a pouze kladně
Vyhněte se prezentaci příkladů, kdy riskujete pomluvu bývalého kolegy nebo nadřízeného. Nechceme u pohovoru přece narazit do zdi. Namísto kritiky špatné služby nebo zázemí přeneste téma na něco jiného, nemoderní aplikace, byrokratické přístupy nebo nevhodný přístup k řešení problémů.

Jako po másle
Toto nejlépe funguje, když je vaše odpověď vždy srozumitelná, zapadá do kontextu a je informačně obsáhlá. Vyhněte se větám, kdy situace X byla taková, cíl Y takový a výsledek byl A. Vždy si příklady z praxe nacvičte a napište dopředu, trénujte a učte se jejich prezentaci.

TIP:  Modrý život

Nyní víte jak STAR metoda pohovoru funguje a proč a jak ji úspěšně použít. Začněte identifikovat své nejlepší příklady z praxe, které ukazují Vaše dovednosti, a budete na dobré cestě k získání Vaší nové práce.

- Reklama -