Sobota, 2 července, 2022

Nikdy neuškodí opakování. 16 charakteristik úspěšného lídra

Ačkoli osobní dovednosti a schopnosti se liší člověk od člověka, tyto výzkumy naznačují, že vynikající manažeři nahlížejí na svět stejným způsobem. Následuje výčet nejčastěji se vyskytujících shodných charakteristik.

16 charakteristik úspěšného lídra

Ačkoli osobní dovednosti a schopnosti se liší člověk od člověka, tyto výzkumy naznačují, že vynikající manažeři nahlížejí na svět stejným způsobem. Následuje výčet nejčastěji se vyskytujících shodných charakteristik.

1. Lídři se drží vysokých etických standardů.

- Reklama -Institut rodinných firem

Většinu úspěšných lidí tvoří osobnosti s vysokou etikou a morálkou. Kombinace tvrdé práce, čestnosti a vytrvalosti jsou osou Tempeltonova pojetí. Jak říká: „Lidé, kteří se naučili plně odevzdat své práci, jsou ve své profesi úspěšní. Mají totiž jen to, co si vysloužili tvrdou prací. Nejde jen o fakt, že znají hodnotu peněz, ale znají také svou vlastní hodnotu“.

2. Lídři vedou své lidi vlastním příkladem, jednají na základě integrity, a to jak v profesním, tak i osobním životě.

Ať už naplňují své myšlenky, nebo realizují nápady druhých, pracují tvrdě na tom, aby tyto plány přeměnili ve skutečnost. Nic tak neposílí vůdcovské schopnosti jako dosažení úspěchu.

Další článek:  Infografika: Jak je důležitá angažovanost vašich zaměstnanců?

3. Lídři jsou si vědomi firemních cílů a cílů svého oddělení a informují své lidi o všech změnách.

Ti nejlepší lídři si stanoví vysoké standardy výkonnosti a pak pracují na dosažení cílů. Stejně jako ostatní lidé, i oni se někdy dopouštějí chyb. Ale lídři vidí své chyby jako příležitost něco se jejich prostřednictvím naučit a pokoušejí se je obrátit v úspěch.

4. Lídři jsou proaktivní, jsou to sebemotivaní lidé orientovaní na dosažení výsledků.

Vůdčí osobnosti nejsou nikdy samy se sebou spokojeny.

5. Lídři jsou přesvědčiví komunikátoři a výjimečně dobří posluchači.

Dobrý lídr dokáže vytvořit ovzduší spolupráce a součinnosti, kdy všichni zúčastnění vědí, že jejich nápady jsou vítány.

6. Lídři jsou pod vlivem stresu flexibilní a vždy mají pod kontrolou své emoce.

Když narazí na neúspěch, jejich závazek vůči dosažení cíle je vede k tomu, aby se nevzdali a věc dotáhli k vítěznému konci.

7. Lídři mívají pozitivní přístup k věcem.

Nácvikem pozitivního myšlení vzrostou naše schopnosti nebývalým způsobem, a to ze dvou důvodů. Jednak proto, že se mohou projevit naše dovednosti, které byly dříve zablokovány, a objeví se naše skryté zdroje. Za druhé si díky pozitivnímu myšlení udržíme harmonii v duši tím, že zlikvidujeme obavy a strachy, úzkosti, zkrátka že nám tento pozitivismus pomůže zničit všechny nepřátele, kteří brání dosažení úspěchu a znemožňují nám být efektivními.

Další článek:  Mileniáni a trh práce

8. Lídři usilují ve svém týmu o spolupráci a součinnost všech lidí.

Nebývají to totiž samolibí lidé, neustále uvažují nad tím, jak by se práce mohla dělat lépe, dělají vše myslitelné pro to, aby byl zákazník spokojený a aby vzrostla ve firmě profitabilita.

9. Lídři jsou otevření vůči novým myšlenkám a vítají je.

Dokonce, i když už byly provedeny změny a různá vylepšení, stále hledají lepší způsoby, jak splnit své cíle. Nelitují času, aby pochopili, co žene vpřed jejich lidi, a pomáhají jim při dosažení jejich individuálních cílů.

10. Lídři dokážou u druhých rozpoznat jejich přednosti a umí je maximálně
využít.

11. Lídři se hlásí ke své zodpovědnosti za výsledky.

Jsou to oni, kdo stanoví standardy, které jejich lidé přijímají a snaží se je dodržovat.

12. Lídři jsou efektivní a svůj čas efektivně využívají.

Mají schopnost vytvářet smyšlené časové plány, umějí určovat priority, minimalizují vyrušování
a snaží se svou práci nepřerušovat.

13. Lídři jsou kreativní a inovativní.

Nebojí se vyzkoušet nové nápady.

14. Lídři mají svou vizi.

Další článek:  Mikroagrese jež zmítají dnešní firmy a celou společnost

Velcí vůdci vědí, čeho chtějí dosáhnout a jaké kroky je třeba udělat, aby dosáhli svých cílů.

15. Lídři dotahují věci do konce.

Už jste se jistě někdy setkali s osobou v manažerské pozici, která se tvářila jako lídr, ale nic nedotáhla do konce?

16. Lídři se nenechají snadno zastrašit.

Když se setkají s neúspěchem, zatáhnou pevně za opratě a jedou neohroženě vstříc problémům.

Zdroj: Jak se stát úspěšnou vůdčí osobností a efektivně se rozhodovat | Dale Carnegie & Associates, Inc. | 2011

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...