Nikdy neuškodí opakování. 16 charakteristik úspěšného lídra

1024

Ačkoli osobní dovednosti a schopnosti se liší člověk od člověka, tyto výzkumy naznačují, že vynikající manažeři nahlížejí na svět stejným způsobem. Následuje výčet nejčastěji se vyskytujících shodných charakteristik.

16 charakteristik úspěšného lídra

Ačkoli osobní dovednosti a schopnosti se liší člověk od člověka, tyto výzkumy naznačují, že vynikající manažeři nahlížejí na svět stejným způsobem. Následuje výčet nejčastěji se vyskytujících shodných charakteristik.

1. Lídři se drží vysokých etických standardů.

Institut rodinných firem

Většinu úspěšných lidí tvoří osobnosti s vysokou etikou a morálkou. Kombinace tvrdé práce, čestnosti a vytrvalosti jsou osou Tempeltonova pojetí. Jak říká: „Lidé, kteří se naučili plně odevzdat své práci, jsou ve své profesi úspěšní. Mají totiž jen to, co si vysloužili tvrdou prací. Nejde jen o fakt, že znají hodnotu peněz, ale znají také svou vlastní hodnotu“.

2. Lídři vedou své lidi vlastním příkladem, jednají na základě integrity, a to jak v profesním, tak i osobním životě.

Ať už naplňují své myšlenky, nebo realizují nápady druhých, pracují tvrdě na tom, aby tyto plány přeměnili ve skutečnost. Nic tak neposílí vůdcovské schopnosti jako dosažení úspěchu.

Další článek:  Hledáte inspiraci pro gamifikaci? Zkuste Pokémon Go

3. Lídři jsou si vědomi firemních cílů a cílů svého oddělení a informují své lidi o všech změnách.

Ti nejlepší lídři si stanoví vysoké standardy výkonnosti a pak pracují na dosažení cílů. Stejně jako ostatní lidé, i oni se někdy dopouštějí chyb. Ale lídři vidí své chyby jako příležitost něco se jejich prostřednictvím naučit a pokoušejí se je obrátit v úspěch.

4. Lídři jsou proaktivní, jsou to sebemotivaní lidé orientovaní na dosažení výsledků.

Vůdčí osobnosti nejsou nikdy samy se sebou spokojeny.

5. Lídři jsou přesvědčiví komunikátoři a výjimečně dobří posluchači.

Dobrý lídr dokáže vytvořit ovzduší spolupráce a součinnosti, kdy všichni zúčastnění vědí, že jejich nápady jsou vítány.

6. Lídři jsou pod vlivem stresu flexibilní a vždy mají pod kontrolou své emoce.

Když narazí na neúspěch, jejich závazek vůči dosažení cíle je vede k tomu, aby se nevzdali a věc dotáhli k vítěznému konci.

7. Lídři mívají pozitivní přístup k věcem.

Nácvikem pozitivního myšlení vzrostou naše schopnosti nebývalým způsobem, a to ze dvou důvodů. Jednak proto, že se mohou projevit naše dovednosti, které byly dříve zablokovány, a objeví se naše skryté zdroje. Za druhé si díky pozitivnímu myšlení udržíme harmonii v duši tím, že zlikvidujeme obavy a strachy, úzkosti, zkrátka že nám tento pozitivismus pomůže zničit všechny nepřátele, kteří brání dosažení úspěchu a znemožňují nám být efektivními.

Další článek:  Manažeři budujte svou kredibilitu!

8. Lídři usilují ve svém týmu o spolupráci a součinnost všech lidí.

Nebývají to totiž samolibí lidé, neustále uvažují nad tím, jak by se práce mohla dělat lépe, dělají vše myslitelné pro to, aby byl zákazník spokojený a aby vzrostla ve firmě profitabilita.

9. Lídři jsou otevření vůči novým myšlenkám a vítají je.

Dokonce, i když už byly provedeny změny a různá vylepšení, stále hledají lepší způsoby, jak splnit své cíle. Nelitují času, aby pochopili, co žene vpřed jejich lidi, a pomáhají jim při dosažení jejich individuálních cílů.

10. Lídři dokážou u druhých rozpoznat jejich přednosti a umí je maximálně
využít.

11. Lídři se hlásí ke své zodpovědnosti za výsledky.

Jsou to oni, kdo stanoví standardy, které jejich lidé přijímají a snaží se je dodržovat.

12. Lídři jsou efektivní a svůj čas efektivně využívají.

Mají schopnost vytvářet smyšlené časové plány, umějí určovat priority, minimalizují vyrušování
a snaží se svou práci nepřerušovat.

13. Lídři jsou kreativní a inovativní.

Nebojí se vyzkoušet nové nápady.

14. Lídři mají svou vizi.

Další článek:  Značka: Hledám ředitele/nástupce své rodinné firmy

Velcí vůdci vědí, čeho chtějí dosáhnout a jaké kroky je třeba udělat, aby dosáhli svých cílů.

15. Lídři dotahují věci do konce.

Už jste se jistě někdy setkali s osobou v manažerské pozici, která se tvářila jako lídr, ale nic nedotáhla do konce?

16. Lídři se nenechají snadno zastrašit.

Když se setkají s neúspěchem, zatáhnou pevně za opratě a jedou neohroženě vstříc problémům.

Zdroj: Jak se stát úspěšnou vůdčí osobností a efektivně se rozhodovat | Dale Carnegie & Associates, Inc. | 2011

- Reklama -