Super práce pro mladé a absolventy na trhu práce!

554

Coby kariérní poradce aktivně využívám všech svých kompetencí při hledání práce absolventům škol různých profesních zaměření. Trh práce nabízí širokou škálu možností,ale…

Poskytuji informace mladým lidem stran správného přístupu k pracovním pohovorům při hledání stálého zaměstnání. Snažím se jim otevřít cestu k příležitostem, které odpovídají jejich dosaženému vzdělání a také jejich osobním dispozicím.

Práce pro mladé a absolventy

Mladí lidé dnes mají široké možnosti práce v zahraničí. I zde mám coby personalista značný přehled a dokážu zpřístupnit mladým lidem informace, jaké mají možnosti práce v rámci EU s ohledem na jejich jazykové vybavení, na jejich flexibilitu a adaptivnost v pro ně novém prostředí.

Dále jsou tu úřady práce, kde se mohou mladí lidé ucházet o zaměstnání. S mou pomocí se lépe zorientují v nabízené škále nabídek práce. Na základě vyplněného dotazníku a jiných mě poskytnutých informací jim usnadním vybrat si pro sebe vhodnou práci. Zejména pak mohu mladým lidem pomoci v tom jimi vybranou práci získat.

Volných míst pro mladé není na trhu přebytek. Coby personalista o nich mám vždy aktuální přehled, popř. jej sběrem informací směrem k poptávce dokážu pro každého klienta tzv. na míru, včetně těch mladých a perspektivních, rychle získat. V regionech velkých měst, ale i v regionech, kde jsou možnosti pro jejich odlehlost více omezené, usnadním mladým lidem rychle se zorientovat v pracovních pro ně vhodných příležitostech anoncovaných na webech nebo v regionálních tiskovinách.

TIP:  Video: Mluvme spolu a téma mezilidské vztahy a učit se komunikovat

Mladí lidé oprávněně často hledají uplatnění tam, kde existuje potencionální možnost profesního růstu. Takovou práci získat mohu pomoci svým kariérním koučinkem. Seznamuji mladé lidi, jak mají vystupovat při pohovorech, jak napsat strukturovaný životopis, jak prodat své vzděláním nabyté dovednosti a schopnosti.

Častým kamenem úrazu bývá ze strany zaměstnavatele požadavek dvou a více let praxe v oboru. Tím se situace mladým lidem a absolventům různých škol situace na trhu práce komplikuje. I zde dokážu svými letitými zkušenostmi v oboru personálního poradenství a koučinku mladým lidem pomoci, aby i přes tuto nevýhodu na trhu práce uspěli a následně získali první práci a tím i praxi v oboru, kterou pro svůj profesní růst a lepší nejen mzdové podmínky potřebují.

Výhodou mladých lidí na trhu práce je naopak jejich potencionální flexibilita a nezávislost. Jejich možnost se stěhovat za prací a přizpůsobit se lépe aktuálním podmínkám na trhu práce. I v tomto mohu coby kouč a personalista zefektivnit hledání vhodných pracovních příležitostí v regionech ČR svými znalostmi Českého trhu práce, jeho specifik a možností, které primárně mladým lidem adekvátně jejich vzdělání, schopnostem a osobním představám o jejich profesi, trh práce nabízí.

- Reklama -