4 klíčové náborové trendy, které stojí za to sledovat v roce 2016

511

Jaké jsou výstupy studie společnosti LinkedIn pro tento rok a jaká nová témata se vyskytla jako klíčová v náboru pro rok 2016? Síla vztahů a spojení je hned to první téma, stejně jako měření kvality náboru, získávání kvalitních zdrojů náboru, zaměstnavatelská značka a udržení stávajících zaměstnanců. Vztahy a jejich budování jsou tématem všech těchto oblastí a mají klíčovou roli v roce 2016.

Hlavní náborové trendy

Zdroj článku: LinkedIn

- Reklama -