Úspěšný employer brand je o důvěře

450

Vzpomeňte si, jak jste se učili řídit své první auto, získali první práci, obhájili svůj první projekt. Základem a zapálením všech těchto skutečných milníků v našich životech byla a je důvěra. Důvěra v naše rodiče, učitele, trenéry, kouče, prostě v ty, do kterých jsme vložili naši důvěru, aby nás nějakým milníkem našeho života nebo kariéry provedli.

Všichni tito lidé v různých fázích našeho života nás přiměli k tomu, abychom věřili velmi silným způsobem, že nás nenechají padnout nebo selhat, a to ať se stane cokoliv. Důvěra nám pomohla získat potřebnou odvahu a učinit první krok nebo první skok, který se stal začátkem každé významné cesty nebo stádia našich životů.

Institut rodinných firem

Udělali bychom ten první krok, kdybychom neměli takovou důvěru?

Odpověď je jasná „nikoli“. Důvěra je základem každého vztahu a začátku každé nezapomenutelné cesty spolupráce.

Teď, když je vše jasně popsáno a všichni jsme se v naší kariéře posunuli a stali se odborníky a profesionály, je důležité pamatovat na to, že každé obchodní jednání a všechny profesní a osobní vztahy jsou založeny na důvěře. Je tedy důležité, abyste pro svou organizaci přilákali správného člověka, správným způsobem a na základě správných hodnot.

Další článek:  Jak měříte svůj employer branding?

Značka s důvěrou přitahuje

Pokud vás kandidáti a uchazeči o zaměstnání nepovažují za zaměstnavatele vysoké důvěry, nebudou přitahováni k tomu, aby byli součástí vašeho podnikatelského příběhu. A pouze tehdy, když budujete důvěru uvnitř vaší organizace, dostane se do vnějšího světa nebo bude vnímán způsobem, jakým vaši vlastní lidé hovoří o vaší značce.

Budování důvěry je proto naprosto nezbytné k tomu, abyste si vybudovali svou reputaci jako zaměstnavatel. To významně pomáhá nejen v přilákání nových, ale i udržení správných zaměstnanců ve vaší organizaci a obě tyto skupiny společně definují „značku“, kterou jste.

Značka zaměstnavatele = Zaměstnavatelský kapitál

Employer brand je o důvěře

Jak budovat důvěru na pracovišti, s kolegy, týmy, manažery nebo vedením? Některé z nejlepších přístupů, které pomáhají při posilování důvěry na pracovišti, jsou z mé praxe tyto:

 • Buďte autentičtí – Jednejte vždy počestně a ctěte své závazky.
 • Buďte transparentní – Vždy komunikujte otevřeně. Nepokoušejte se o negativní manipulaci.
 • Buďte respektující – Zacházejte se všemi stejně a s respektem.
 • Buďte důslední – Nekonzistentní komunikace vede k nedůslednosti.
 • Buďte sdílní a nezapomeňte, že sdílení je forma péče – Podělte se o i nedobré zprávy a otevřeně. To podporuje silné vzájemné spojení.
 • Buďte schopni uznání a chvály – Naučte se otevřeně chválit. Uznejte něčí přínos nebo záměr, velký nebo malý, krátkodobý nebo dlouhodobý.
 • Buďte schopni naslouchat – Snažte se udržet oči a uši otevřené.
 • Buďte oporou – Někdy jsme na překážky sami, a to není v případě zaměstnaneckého vztahu dobře.
 • Buďte aktivní v tématu rozvoje vašich lidí – Tímto způsobem získáváme loajalitu. Lidé se musí cítit důležití a je třeba do nich investovat.
 • Buďte aktivní ve sběru zpětné vazby – K tomuto bodu si napište komentář sami.

„Když je vaše značka opravdová a autentická, nejen že lépe působí na vaše publikum, ale navíc je jednodušší na údržbu.“ Denise Duffield-Thomas

Cnosti employer brandu

 1. Buďte pokorní
 2. Buďte štědří
 3. Buďte přejícní
 4. Buďte mírumilovní
 5. Buďte činorodí
 6. Buďte spravedliví

„Vždycky buďte spravedliví. Tím se některým lidem zavděčíte, jiné ohromíte.“ — Mark Twain

V tvorbě vašeho employer brandu buďte stateční. Hodně štěstí
- Reklama -