Jakou roli hrají HR odborníci v prevenci katastrofického selhání podnikání?

Jen málo organizací se zhoršuje kvůli nedostatku objednávek. Mnozí z nich selhávají, protože jsou nadměrně zásobeni, nadměrně obsazeni, nadměrně rozmístěni, nadměrně zadluženi, nadměrně komplikovaní nebo prostě neetičtí. Ale u kořene všech těchto základních nedostatků je kultura, která nedokáže rozpoznat, co se děje špatně, nedokáže promluvit a nedokáže přijmout opatření, aby udělala správné kroky. Zatímco mnoho obchodních neúspěchů přichází jako šok, často varovné známky byly přítomny již dávno předtím.

Začněte u hlavy

Lidé mají tendenci kopírovat chování a postoje svých manažerů. Dobré manažerské jednání zahrnuje etické vedení, silnou argumentaci, flexibilitu, adaptaci a pocit, že ti na vrcholu vždy zjistí, co se děje. Organizace musí přijmout rozmanitost, pohánět rovnováhu a vysílat jasné signály a sdělení, přijímat zpětnou vazbu. Způsob, jakým jsou lidé v organizaci motivováni a jaký je princip kariéry jednotlivce navržen a strukturován, vám hodně řekne o prioritách organizace.

Podělte se o to negativní

Hodně firem stále potlačuje možnost vyjádřit se a umožnit svým lidem sdělovat aktuální problémy, které je trápí. Mělo by být bezpečné se ptát. Organizace by měly umět prezentovat své problémy ve vhodnou dobu a pro správné publikum. Lidé by měli dostávat pravidelnou příležitost poskytnout vám zpětnou vazbu na vaše podnikání.

Mnozí z podnikatelů selhávají, protože jsou nadměrně zásobeni, nadměrně obsazeni, nadměrně rozmístěni, nadměrně zadluženi, nadměrně komplikovaní nebo neetičtí.

Neměňte strategii

Je nepravděpodobné, že bude úspěšná strategie založená na stoupajícím obratu spíše než na rostoucí ziskovosti. Je lepší vyvíjet dlouhodobou vizi prostřednictvím komplexního, důvtipného plánování, předvídání a zapojení zúčastněných stran. Angažovaná pracovní síla, která přispívá k řešení problémů s obchodem, vám pomůže nejlépe. To je právě ten druh kultury, který pomáhá organizacím čelit nevyhnutelným bouřím obchodního života.

Vždy jde o peníze

Znám celou řadu společností, které tvrdí, že každá nová služba a produkt přece musí být v zisku. Rovněž je ale také důležité vědět, kteří zákazníci vám ztrácí vaše peníze a s nimi přestat obchodovat. Neměli bychom stále předpokládat, že jediné varování o stavu vašeho zisku bude jediné, bohužel je za ziskovostí vždy více špatných zpráv a signálů, které je třeba vždy následovat.

Pozor, když nakupujete

Akvizice by neměla překrývat procesní a organizační srozumitelnost. Při integraci akvizic se snažte maximálně zjednodušovat vše. Pokud často nakupujete, dbejte na to, aby nedocházelo k základním provozním problémům a společnost se nerozpadala zevnitř.

Udržujte jednoduchost

Máte-li několik poboček, duplicitní procesy a trvající rozdíly, zeptejte se sami sebe, proč tomu tak je. Pokud vaši lidé nedokážou přesně popsat určitý proces napříč celým procesem, buďte velmi opatrní.  Požádejte zaměstnance, aby vám každý popsal, za co dostává zaplaceno, jaká je jejich konkrétní role v celém procesu organizace. To, že rozumíte práci svých lidí, je klíčové pro identifikaci následných problémů v řetězci.

Hlídejte své dluhy

Pamatujte si, že banky a záruky jsou zde z nějakého důvodu. Banky vám půjčují peníze ostatních lidí. Nakládání společnosti s dluhem může působit jako mocný podnět ke zlepšení operací, ale může to být také smyčka kolem vašeho krku. Když se to stane těžké, nepředpokládejte, že vám druhá strana pomůže. Vždy mějte své dluhy pod drobnohledem.

Sledujte své náklady

Pokud náklady na práci vzrůstají z důvodu zvýšené mzdy, tlaku pracovního trhu, firemních benefitů a již dlouhodobě nemůžete dosáhnout při stejném počtu zaměstnanců vyššího výkonu a produktivity organizace, možná by bylo rozumné koukat se na náklady z dlouhodobější perspektivy.

Nic není jisté

Nedovolte příliš přesvědčivým prezentacím vašeho vedení, které neodrážejí skutečnou situaci. Nezapomínejte, že kultura, která vede ke zvyšování rizika, dluhu a složitosti vytváří koktejl vašich budoucích problémů. Existuje spousta varovných signálů, na které je třeba se zaměřit, včetně toho, že nedošlo k nastavení a udržení efektivní komunikace, byl potlačována zpětná vazba, zájem lidí o růst organizace se zastavil.

Cílem práce HR odborníků a specialistů je detekovat hrozby, problémy a rizikové chování. Sledovat problematické procesy a navrhovat jejich zjednodušování. Upozorňovat na neetické chování a poskytovat vedení maximálně transparentní obraz organizace. Řešit problémy ještě dříve, než se stanou většími.

- Reklama -