Když vaše podnikání selhává

561

Jakou roli hrají HR odborníci v prevenci katastrofického selhání podnikání?

Jen málo organizací se zhoršuje kvůli nedostatku objednávek. Mnozí z nich selhávají, protože jsou nadměrně zásobeni, nadměrně obsazeni, nadměrně rozmístěni, nadměrně zadluženi, nadměrně komplikovaní nebo prostě neetičtí. Ale u kořene všech těchto základních nedostatků je kultura, která nedokáže rozpoznat, co se děje špatně, nedokáže promluvit a nedokáže přijmout opatření, aby udělala správné kroky. Zatímco mnoho obchodních neúspěchů přichází jako šok, často varovné známky byly přítomny již dávno předtím.

Začněte u hlavy

Lidé mají tendenci kopírovat chování a postoje svých manažerů. Dobré manažerské jednání zahrnuje etické vedení, silnou argumentaci, flexibilitu, adaptaci a pocit, že ti na vrcholu vždy zjistí, co se děje. Organizace musí přijmout rozmanitost, pohánět rovnováhu a vysílat jasné signály a sdělení, přijímat zpětnou vazbu. Způsob, jakým jsou lidé v organizaci motivováni a jaký je princip kariéry jednotlivce navržen a strukturován, vám hodně řekne o prioritách organizace.

- Reklama -