DomůKrizový management | Crisis managementKrizový scénář pro české podniky do roku 2030

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do svého fungování, trh začne vykazovat značné změny, které naruší celé skupiny a segmenty. Dovolil jsem si připravit přehled těch nejzásadnějších kroků.

Růst nákladů

Přichází dramatická redukce nákladů. Bohužel asi první oblast bude téma lidí. Některé obory začnou poměrně dynamicky propouštět, jejich energetická závislost bohužel pro ně bude znamenat ukončení podnikání. Tento scénář se již děje. Omezení působnosti poboček, prodejen, kanceláří, provozů. Postupně do stavu zachování bazální struktury organizace. Další náklady skrze inflaci, růst mezd, vstupů apod. Bude muset dojít k významné konsolidaci rodinných firem.

Nepokrytí poptávky

Dalším již několik let trvajícím dopadem pandemie a následně války na Ukrajině, je chybějící nedostatek dílů, ale také dlouhotrvající stav nekvalifikovaných zaměstnanců. Firmy nemohou i navzdory zatím vysoké poptávce dodávat své výrobky a služby. Dopad je stejný jako v prvním odstavci. Značný výpadek celé řady produktů a služeb, nabídka opět vznikne, ale již nebude vznikat poptávka. Poptávka bude pouze po těch produktech, které budou patřit k těm skutečně nejnutnějším.

Globální versus lokální

Dostáváme se do doby, kdy fungující logistické systémy přestávají fungovat. Státy a globální firmy nudou muset s globálními trendy a snahami zcela ustoupit. Výrazný zásah do Evropské unie a gigantické zadlužování k udržení fungování této skupiny se postupně stane neúnosným. Je čas začít pracovat s lokálními zdroji a podporovat nezávislost. Ne vždy to samozřejmě půjde a v řadě oblastí to bude trvat i celou dekádu a možná i generaci. Opět řada produktů a služeb zcela mimo dostupnost. Nepochybně vznikne tendence podpory lokálních produktů a služeb. Zaměření se na produkty a služby s přidanou hodnotou.

Efektivita práce

Opět se do popředí dostane téma produktivity a efektivity. Sledování nákladů, pracovního výkonu, efektivita lidských zdrojů. Hledání klíčových lidí – talent management. Udržení klíčových zaměstnanců. Gerilová válka mezi firmami, vykrádání know-how a boj o lidi, kteří disponují potřebnými dovednostmi.

Trh práce

Daleko větší fluktuace pracovní síly, zásahy do pracovních úvazků, volnější práce s lidskými zdroji. Snižování benefitů, fyzických prodejen, optimalizace služeb, investice do automatizace a online řešení. Opět bude kladen důraz na přidanou hodnotu práce a významné zaměření na produktivitu a efektivitu lidských zdrojů.

Státní aparát

V této stávající podobě zcela a postupně disfunkční aparát. Několik pokusů o jeho optimalizaci a efektivitu selžou. Vznikne velký tlak na transparentnost aparátu, odstranění lobby, klientelismu a kast. Přehledné smlouvy, dodavatelé, důraz na spolupráci a sdílení znalostí. Důraz na efektivitu a hospodaření. Zřízení skupiny kritického řízení státu. Složení odborníků a specialistů s podporou aparátu. Zřizování odborných a nepolitických skupin s cílem řešení aktuálních projektů. Poměrně výrazné odpolitizování řízení státu. Jiná možnost pro udržení aparátu není možná.  

Doba krize a vy podnikatelé

Dle mého odhadu bude dopad na trh práce v rozsahu tří až pěti let velice výrazný, pak by se situace mohla stabilizovat. Budeme svědky revoluce v myšlení a jednání. Poté, co situace projde tzv. revolucí, nemusí z ní zůstat nic známého. Základní změna ovšem nepostačí a bude potřeba úplná proměna. Mezi lidmi bude cítit strach z nového, protože strach, který provází změnu je vždy přítomný. Nová cesta je zatím neznámá.

Cítíme, že řada oblastí podnikání již nebude ve své podobě fungovat nadále. Hodně firem bude muset najít své nové uplatnění. To, co fungovalo v minulosti, už nebude fungovat a vy se musíte skutečně otevřít hluboké a silné změně. Neštěstí je obvykle vnímáno jako negativní pocit, ale je to srdce, které vysílá zprávy o potřebě změny. V životě vždy nevíme, co chceme, dokud nezjistíme, co nechceme. Tato doba bude skvělou příležitostí pro podnikatele k autenticitě a objevení skutečného naplnění.

Podnikatelská revoluce

Tato doba je dobou změny. Změna často vyvolává konflikt a konflikt přináší změnu. Toto období odkazuje na nový koloběh lidských záležitostí, kdy se věci hýbou a ve vzduchu je cítit náznak dramatické změny.

Aby byla revoluce úspěšná, musí být v souladu s přírodními zákony a správně načasovaná. Musí začít ve správný okamžik, získat podporu široké základny lidí, být vedena upřímnými a schopnými vůdci a což je ze všeho nejdůležitější musí řešit skutečnou potřebu. Síla sil změny bude vždy úměrná naléhavosti prosazované potřeby. To platí bez ohledu na to, zda se jedná o revoluci ve státní správě, podnikání, vzdělávání nebo ve vašich osobních záležitostech.

Revoluční změna podnikání

Revoluční změna zahajuje období, kdy z řádu vzniká chaos. Pamatujme, že ne každý pořádek je dobrý, a ne každý chaos je špatný. Chaos je často nedílnou součástí toho, jak se věci vyvíjejí a jak potvrdí každý rodič a evoluční vědec. Toto období nám připomíná, abychom měli odvahu radikálně změnit a obnovit způsob, jakým uvádíme sami sebe do života. Tímto způsobem můžete chaos nasměrovat ve svůj prospěch a uvolnit novou sílu ve prospěch dobra. Účastníte-li se jednání změňte jeho pravidla. Tvoříte něco? Přidejte něco neočekávaného a odvažte se být nekonvenční. Čeká nás nové období.

Etapy podnikatelské revoluce

Na začátku tohoto období velkých změn není třeba spěchat. Můžete se trochu krotit, neboť tato linie naznačuje, že čas ještě není dokonale zralý. Události se teprve začínají formovat a nemůžeme přesně vědět, jaká podoba nakonec bude ta finální. Ve velkých revolucích obvykle první vlna vůdců brzy skončí, přetrvá až ta druhá.

Když byla učiněna poctivá snaha o reformu, ale tyto snahy se ukázaly jako marné, může být nutná revoluční změna. Než se pokusíte zavést rozsáhlé změny, věnujte čas podrobné vizualizaci výsledku, kterého chcete dosáhnout. Pouze pokud jasně vnímáte podstatu žádoucího cíle, může být tohoto cíle vůbec dosaženo.

I když se změny zdají být velmi potřebné, není obratné postupovat ukvapeně nebo bezohledně, protože by to mohlo přivolat katastrofu. Provedení radikální změny vyžaduje odpovídající úroveň autority. Důraz je kladen na nezištné motivy a zralé názory. Dávejte si pozor zejména na malichernosti a omezené myšlení.

Štěstí přeje odvážným se silným srdcem. Pusťte se do nezbytných změn, nyní již víte, co máte dělat. Snažte se najít uspokojení v tom, co je možné.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Vilém

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Co je v krizi zásadní? Leadership!

V jednadvacátém století se vedení stává obtížnějším, protože se zvyšují očekávání zainteresovaných stran, globální problémy, digitální transformace a inovace jsou stále důležitější pro trvalý...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na plné obrátky, dokonce v této oblasti v Evropě excelujeme. Následky pandemie se stále projevují po...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
PeckaKrizový scénář pro české podniky do roku 2030