DomůKrizový management | Crisis managementKrizový scénář pro české podniky do roku 2030

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do svého fungování, trh začne vykazovat značné změny, které naruší celé skupiny a segmenty. Dovolil jsem si připravit přehled těch nejzásadnějších kroků.

Růst nákladů

Přichází dramatická redukce nákladů. Bohužel asi první oblast bude téma lidí. Některé obory začnou poměrně dynamicky propouštět, jejich energetická závislost bohužel pro ně bude znamenat ukončení podnikání. Tento scénář se již děje. Omezení působnosti poboček, prodejen, kanceláří, provozů. Postupně do stavu zachování bazální struktury organizace. Další náklady skrze inflaci, růst mezd, vstupů apod. Bude muset dojít k významné konsolidaci rodinných firem.

Nepokrytí poptávky

Dalším již několik let trvajícím dopadem pandemie a následně války na Ukrajině, je chybějící nedostatek dílů, ale také dlouhotrvající stav nekvalifikovaných zaměstnanců. Firmy nemohou i navzdory zatím vysoké poptávce dodávat své výrobky a služby. Dopad je stejný jako v prvním odstavci. Značný výpadek celé řady produktů a služeb, nabídka opět vznikne, ale již nebude vznikat poptávka. Poptávka bude pouze po těch produktech, které budou patřit k těm skutečně nejnutnějším.

Globální versus lokální

Dostáváme se do doby, kdy fungující logistické systémy přestávají fungovat. Státy a globální firmy nudou muset s globálními trendy a snahami zcela ustoupit. Výrazný zásah do Evropské unie a gigantické zadlužování k udržení fungování této skupiny se postupně stane neúnosným. Je čas začít pracovat s lokálními zdroji a podporovat nezávislost. Ne vždy to samozřejmě půjde a v řadě oblastí to bude trvat i celou dekádu a možná i generaci. Opět řada produktů a služeb zcela mimo dostupnost. Nepochybně vznikne tendence podpory lokálních produktů a služeb. Zaměření se na produkty a služby s přidanou hodnotou.

Další článek:  Krizový manažer „Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází"

Efektivita práce

Opět se do popředí dostane téma produktivity a efektivity. Sledování nákladů, pracovního výkonu, efektivita lidských zdrojů. Hledání klíčových lidí – talent management. Udržení klíčových zaměstnanců. Gerilová válka mezi firmami, vykrádání know-how a boj o lidi, kteří disponují potřebnými dovednostmi.

Trh práce

Daleko větší fluktuace pracovní síly, zásahy do pracovních úvazků, volnější práce s lidskými zdroji. Snižování benefitů, fyzických prodejen, optimalizace služeb, investice do automatizace a online řešení. Opět bude kladen důraz na přidanou hodnotu práce a významné zaměření na produktivitu a efektivitu lidských zdrojů.

Státní aparát

V této stávající podobě zcela a postupně disfunkční aparát. Několik pokusů o jeho optimalizaci a efektivitu selžou. Vznikne velký tlak na transparentnost aparátu, odstranění lobby, klientelismu a kast. Přehledné smlouvy, dodavatelé, důraz na spolupráci a sdílení znalostí. Důraz na efektivitu a hospodaření. Zřízení skupiny kritického řízení státu. Složení odborníků a specialistů s podporou aparátu. Zřizování odborných a nepolitických skupin s cílem řešení aktuálních projektů. Poměrně výrazné odpolitizování řízení státu. Jiná možnost pro udržení aparátu není možná.  

Doba krize a vy podnikatelé

Dle mého odhadu bude dopad na trh práce v rozsahu tří až pěti let velice výrazný, pak by se situace mohla stabilizovat. Budeme svědky revoluce v myšlení a jednání. Poté, co situace projde tzv. revolucí, nemusí z ní zůstat nic známého. Základní změna ovšem nepostačí a bude potřeba úplná proměna. Mezi lidmi bude cítit strach z nového, protože strach, který provází změnu je vždy přítomný. Nová cesta je zatím neznámá.

Další článek:  Jak uniknout traumatu z rodinného podnikání? 10 kroků jak z toho ven!

Cítíme, že řada oblastí podnikání již nebude ve své podobě fungovat nadále. Hodně firem bude muset najít své nové uplatnění. To, co fungovalo v minulosti, už nebude fungovat a vy se musíte skutečně otevřít hluboké a silné změně. Neštěstí je obvykle vnímáno jako negativní pocit, ale je to srdce, které vysílá zprávy o potřebě změny. V životě vždy nevíme, co chceme, dokud nezjistíme, co nechceme. Tato doba bude skvělou příležitostí pro podnikatele k autenticitě a objevení skutečného naplnění.

Podnikatelská revoluce

Tato doba je dobou změny. Změna často vyvolává konflikt a konflikt přináší změnu. Toto období odkazuje na nový koloběh lidských záležitostí, kdy se věci hýbou a ve vzduchu je cítit náznak dramatické změny.

Aby byla revoluce úspěšná, musí být v souladu s přírodními zákony a správně načasovaná. Musí začít ve správný okamžik, získat podporu široké základny lidí, být vedena upřímnými a schopnými vůdci a což je ze všeho nejdůležitější musí řešit skutečnou potřebu. Síla sil změny bude vždy úměrná naléhavosti prosazované potřeby. To platí bez ohledu na to, zda se jedná o revoluci ve státní správě, podnikání, vzdělávání nebo ve vašich osobních záležitostech.

Revoluční změna podnikání

Revoluční změna zahajuje období, kdy z řádu vzniká chaos. Pamatujme, že ne každý pořádek je dobrý, a ne každý chaos je špatný. Chaos je často nedílnou součástí toho, jak se věci vyvíjejí a jak potvrdí každý rodič a evoluční vědec. Toto období nám připomíná, abychom měli odvahu radikálně změnit a obnovit způsob, jakým uvádíme sami sebe do života. Tímto způsobem můžete chaos nasměrovat ve svůj prospěch a uvolnit novou sílu ve prospěch dobra. Účastníte-li se jednání změňte jeho pravidla. Tvoříte něco? Přidejte něco neočekávaného a odvažte se být nekonvenční. Čeká nás nové období.

Další článek:  Konec tlustých podniků? Pouze ty štíhlé zvítězí. Jak na minimalistické řízení firmy?

Etapy podnikatelské revoluce

Na začátku tohoto období velkých změn není třeba spěchat. Můžete se trochu krotit, neboť tato linie naznačuje, že čas ještě není dokonale zralý. Události se teprve začínají formovat a nemůžeme přesně vědět, jaká podoba nakonec bude ta finální. Ve velkých revolucích obvykle první vlna vůdců brzy skončí, přetrvá až ta druhá.

Když byla učiněna poctivá snaha o reformu, ale tyto snahy se ukázaly jako marné, může být nutná revoluční změna. Než se pokusíte zavést rozsáhlé změny, věnujte čas podrobné vizualizaci výsledku, kterého chcete dosáhnout. Pouze pokud jasně vnímáte podstatu žádoucího cíle, může být tohoto cíle vůbec dosaženo.

I když se změny zdají být velmi potřebné, není obratné postupovat ukvapeně nebo bezohledně, protože by to mohlo přivolat katastrofu. Provedení radikální změny vyžaduje odpovídající úroveň autority. Důraz je kladen na nezištné motivy a zralé názory. Dávejte si pozor zejména na malichernosti a omezené myšlení.

Štěstí přeje odvážným se silným srdcem. Pusťte se do nezbytných změn, nyní již víte, co máte dělat. Snažte se najít uspokojení v tom, co je možné.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Nová krizová role HR

V mém dnešním článku se můžeme se zaměřit na očekávanou budoucí úlohu lidských zdrojů.  Mohli bychom se domnívat, že manažeři lidských zdrojů mohou plnit zásadní...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Co hledáte:

Nejnovější články

Kariérní rada: Svět práce přeje produktivním a ne zaměstnaným!

Ve své práci se soustřeďte na to, co můžete...

Textovky a SMS v náboru? Nový trend v náboru zaměstnanců?

Společnost Nexxt nedávno oznámila výsledky celostátního průzkumu mezi více...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy...

Inspirace: Opravdu dobrá videa značek zaměstnavatelů

Několik inspirativních způsobů, jak komunikovat svou značku zaměstnavatele s...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Flexibilní úvazky ano, ale umíme to?

V dnešní dynamické a rozmanité pracovní síle je zřejmé,...

První krok manažera je budování důvěry

Pokud jde o budování důvěry ve vztazích, musí vždy...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Krizový scénář pro české podniky do roku 2030Pecka