Proč už nikomu nevěříme? Vytratila se nám důvěra. Pozor na infodemii!

Asi nejsem jediný, komu je v poslední době už nějak špatně z toho, co vidí a slyší. Opustila mě a nejspíše nejen mě ona důvěra. Důvěra v to, že máme ve vládě kompetentní lidi. Nebudu zde zacházet do detailů, co je a není kompetence politika, ale postupem času jsem přestal věřit, že vše šlape tak jak má. Nebudu a nechci hledat viníka tohoto stavu. Chápu, že kdyby stát v této době řídil kdokoli, zcela jistě by se do něj také trefovalo, ale toto je něco zcela jiného.

Ztráta důvěry ve stát a politiky

Je to jako celospolečenská rakovina. Kdy už nikdo nebude a nechce věřit nikomu. Každý si vybere, dle vlastního uvážení nějaký ten zdroj a jemu důvěru dá, ale nikdo z nás již neví, jestli je zdroj informací stoprocentně důvěryhodný. Fake, lži a nepravdivé informace se šíří všemi zdroji, včetně těch státních, politických a dalších.

Možná se to zdá pouze mně, ale opravdu politici jsou zástupci nás, naší společnosti, jsou našimi reprezentanty. Nejsou tam sami za sebe, za své firmy, zájmy, hnutí apod. Jsou tam především pro nás. Pracují pro nás, z našich daní, z naší podpory a důvěry. Zpovídají se nám, co pro nás dělají a jak a s čím nakládají. Musí být správnými hospodáři, důvěrníky, zástupci, partnery, kolegy. Není to rozhodně solitérní práce.

Když jsem psal článek o volbách a o tom, proč má smysl zajímat se o politický svět, sledoval jsem tím především jedno, aby situace, které nastanou byly vždy zvládnuty ve prospěch lidí, nikoli politických a voličských preferencí.

Další článek:  Tak vy chcete být dobrým manažerem?

Přečtěte si také: Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Barometr důvěry je nekompromisní

Podle studie tzv. Barometru důvěry, který vytváří agentura Edelman, zhruba 50 % lidí nevěří vládě, médiím, nevládním organizacím či firmám. Ať už jde o bohaté nebo vzdělané, chudé bez univerzitního titulu, jen jeden z pěti je přesvědčen, že státní systém pracuje v jeho prospěch. Pouze čtyři z deseti obyvatel průmyslových zemí důvěřují své vlastní vládě. 60 % dotazovaných Evropanů ze států Unie vypovědělo, že vlastní vládě nevěří.

Nejvíc nedůvěry nacházíme u těch, kdo se cítí podvedeni: u menšin, chudých, mladých či u lidí bez vysokoškolského vzdělání. Důvěra rapidně klesá v místech, kde existuje ekonomická nerovnost, diskriminace a materiální nedostatek.

Pandemie a narušení důvěry

Pandemie Covid-19 ve spojení s nezaměstnaností rovnající se Velké hospodářské krizi, urychlila narušení důvěry po celém světě. To je patrné na výrazném poklesu důvěry ve dvě největší ekonomiky, kterým jsou USA 40 % a Čína 30 %.

S rostoucím nedostatkem důvěry a poklesem důvěry na celém světě lidé hledají vedení a řešení, protože odmítají tzv. „mluvící hlavy“, které již považují za nedůvěryhodné. Ve skutečnosti žádný ze společenských vůdců, které sledujeme, ať už se jedná o lídry, generální ředitele, novináře nemá důvěru v to, co dělá. S poklesem skóre důvěry se musí vyrovnávat všichni.

Přečtěte si také: Proč nám dobrý vůdce dodá pocit bezpečí?

Obchod je o důvěře

I když se zdá, že svět je zahalen nedůvěrou a dezinformacemi, v podnikání existuje záblesk naděje. Letošní studie ukazuje, že obchod není jen nejdůvěryhodnější institucí ze čtyř zkoumaných, ale je také jedinou důvěryhodnou institucí s 61 % úrovní důvěry na celém světě a jedinou institucí považovanou za etickou i kompetentní.

Další článek:  Pozor! Hledáme novou pozici: Chief Play Officer

Nová role managementu

Nejen, že se zvýšila očekávání od vedení firem, ale vidíme také nové oblasti zaměření, kterým se podnikání musí věnovat. Například nejvyšší je budování důvěry ve firmách. Firmy nyní chrání kvalitu informací a zajišťují, aby byly distribuovány spolehlivé a důvěryhodné informace a byly předávány jejich zaměstnancům a v širším smyslu komunitě. Ve skutečnosti je více než polovina respondentů 53 % přesvědčena, že v případě absence sdělovacích prostředků mají podniky odpovědnost za vyplnění prázdných informací.

Zdá se, že i vedení a management mají zodpovědnost za to, jaké jsou správné informace a jaké jsou pravdivé. Toto je jasný signál toho, že zaměstnanci potřebují věřit vedení a musí mít pocit bezpečí, že firma, potažmo management je vyvede z krize pandemie a jedná férově, otevřeně a pravdivě.

Přečtěte si také: Bez důvěry v lidi firmu nepostavíte!

Co může management firem udělat pro podporu důvěry

 1. Potřeba udržovat zaměstnance a zákazníky v bezpečí 59 %
 2. Zavedení programů školení pracovních dovedností 54 %
 3. Pravidelná komunikace se zaměstnanci 54 %
 4. Různorodá pracovní síla 50 %

Celospolečenský strach a nejistoty

To, že je ve společnosti cítit strach je zřejmé. Nenávidím ten pocit, dokáže překonat kde koho a prožrat se až do morku kosti a uhnízdit se na dny, měsíce, roky. Těžko se s ním bojuje, protože je třeba překonat celou řadu pochybností, problémů, nejistot atd. 53 % se z dotazovaní obávají ztráty zaměstnaní, 40 % klimatických změn, 35 % útoků hackerů a podobně je tomu i obava z nakažení, další významnou oblastí je strach, ze ztráty svobody celých 32 %.

Jak získat důvěru zpět

Zpráva sebou nese potřeby změn v celé řadě oblastí:

 1. Zlepšení našeho systému zdravotní péče 70 %
 2. Řešení chudoby v zemi 62 %
 3. Zlepšení vzdělávacího systému 62 %
 4. Řešení změny klimatu 61 %
 5. Hledání způsobů, jak bojovat s falešnými zprávami 60 %
 6. Ochrana individuálních svobod lidí 59 %
 7. Odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů 58 %
 8. Řešení diskriminace a rasismu 53 %
Další článek:  Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

Přečtěte si také: První krok manažera je budování důvěry

Jak můžeme získat důvěru zpět?

 • Je třeba započít partnerství s jinými organizacemi a společenskými institucemi, i když by mohly být konkurenty, s cílem dosáhnout nejsilnějších a nejúčinnějších možných reakcí na naše společenské výzvy. Začít se spojovat pro posílení našich slabých míst.
 • Kroky k vyplnění informačních mezer, které vláda zanechala. Firmy musí převzít distribuci ověřených informací, vyvracet fake news, zklidňovat situaci. Vláda a stát toto nezajistí.
 • Být ochráncem kvality informací a snažit se zajistit, aby byly sdíleny a šířeny pouze pravdivé a ověřené informace. Zabránit šíření infodemie.
 • Dělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost a blahobyt našich lidí a komunit.
 • Identifikovat a řešit systémové nerovnosti, nespravedlivé zacházení a předsudky ve společnosti a ve světě podnikání.
 • Formovat naši firemní i společenskou kulturu k lepšímu, inspirováním pozitivních změn v tom, jak vidět a léčit sebe i sebe navzájem.
 • Vývoj nových řešení, která pomohou řešit problémy naší země.
 • Pracovat na prospěchu zaměstnanců, zákazníků a místní komunity, kromě jejich vlastníků a akcionářů.
 • Klást lidi před zisky.
 • Podporovat ekonomickou prosperitu naší země.
 • Pracovat a zajistit to, aby zaměstnanci měli dovednosti nezbytné k tomu, aby byli konkurenceschopní na globálním trhu práce.
 • Investovat do místních komunit, kde má vaše firma sídlo.
 • Vše vnímat jako dlouhodobou perspektivu. Přijímání obchodních rozhodnutí versus se zaměřením na krátkodobé zisky.
 • Přijmout udržitelné postupy v celém našem podnikání.

A proto

„Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“ Tomáš Baťa

Celá studie:

Zdroj: https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Hezky napsanéProč už nikomu nevěříme? Vytratila se nám důvěra. Pozor na infodemii!