Jak na firemní nástupnictví

612

Když společnost přijme dobré řešení svého nástupnictví vyvolá kladné očekávání a může přispět k dynamice vývoje firmy. Na druhé straně zvyšuje nejistotu a neklid stávajících zaměstnanců, protože dostávají nové nadřízené s odlišným stylem vedení a řízení.

Rodinné podniky a jejich orientace

Rodinné podniky jsou totiž více než pouze na zisk orientovány dlouhodobě a do budoucna a jsou schopny obětovat zisk k dalšímu zajištění chodu firmy.

Nový manažer se bude snažit vlastním představám přizpůsobit celou organizaci a její řízení, včetně některých podnikových procesů a firemní kulturu. Vždy je důležité všechny dopředu informovat o všem, co se plánuje měnit nebo zavést.

Problémy rodinného podnikání

Rodinné podnikání nebo chcete-li, když podniká rodina, se vždy potýká s řadou problémů, které se liší od klasického nerodinného podnikání. Problémy mají dvojí charakter, a to sociální a také manažerský. První oblastí je vliv a síla samotné rodiny, druhou jsou pak standardní problémy spojené s podnikáním. Rodinné firmy totiž řeší kromě problémů v podnikání i problémy, rozpory a konflikty rodinné, které se zákonitě promítají do každodenního chodu firmy.

TIP:  5 tipů proč vám odcházejí vaši top zaměstnanci

Jde například o narcisismus, nepotismus, paternalismus, ale také syndrom zhýčkaného jedináčka. Výzkumy nám ukazují, že více než 50 % rodinných podniků klade nižší nároky na kvalifikaci, zkušenosti a schopnosti členy rodiny než na ostatní pracovníky.

Dobré jméno rodinné firmy a tradici, kterou předci vybudovali, se snaží udržet, a proto dbají na vysokou kvalitu svých výrobků a služeb. Jejich primární orientace je odlišná od klasických nerodinných podniků. Rodinné podniky jsou totiž více než na zisk orientovány dlouhodobě do budoucna. Daleko více jsou schopny obětovat zisk k dalšímu zajištění chodu firmy, čímž se stávají odolnější vůči kritickým situacím. Síla tohoto druhu podnikání tkví v jeho specifických vlastnostech.

Co rodinné podniky trápí nejvíce

  • Majitel žije v přesvědčení, že dělá pro svou rodinu jen to nejlepší tím, že se zcela ponoří do svého podnikání, přitom začne zanedbávat vztahy ke své rodině a další klíčové role.
  • Majitel podceňuje svého syna/dceru, nedůvěřuje jeho schopnostem vést firmu.
  • Majitel dělá vše proto, aby si stále udržel svou moc a převahu co nejdéle.
  • Majitel ve svém synovi/dceři spatřuje konkurenta nebo osobu, která ohrožuje samotný základ jeho moci.
TIP:  Zapaříme? Gamifikace ve firmách roste

Jak zvládnout nástupnictví v rodinných firmách

  1. Přípravnou fází je ta část aktivit, kdy je třeba vytvořit sdílené povědomí o tom, že je nutné v příštích pěti až deseti letech předat vedení firmy do jiných rukou, a že jde o proces, který je třeba po celou jeho dobu aktivně řídit.
  2. Dalším krokem je vyjasnění a definování potřeb majitele a jeho rodiny, se všemi svými následky a dopady.
  3. Třetím krokem je nutné ve firmě vytvořit předpoklady k tomu, aby firma byla atraktivní pro případný prodej anebo fúzi, či partnerství.

Následovnictví v rodinných firmách je nominační proces. Kvalita tohoto procesu a plán následovnictví by měl patřit k prioritním oblastem zájmu majitele organizace. Nalezení člena rodiny, který by byl ochoten podnik převzít a dále ho rozvíjet a měl k této činnosti také potřebné znalosti, zkušenosti a kompetence, bývá v některých případech velice složitým úkolem.

Následovnictví v rodinných firmách

Plánujete také předání své dlouho budované společnosti svým dětem? Chcete pro tyto účely mít k sobě někoho, kdo vás tímto procesem provede v personálních otázkách a pomůže vám citlivě komunikovat s vašimi zaměstnanci, s tvorbou nového směru a firemní atmosféry? Kontaktujte nás.

TIP:  Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

- Reklama -