Jak na firemní nástupnictví

Když společnost přijme dobré řešení svého nástupnictví vyvolá kladné očekávání a může přispět k dynamice vývoje firmy. Na druhé straně zvyšuje nejistotu a neklid stávajících zaměstnanců, protože dostávají nové nadřízené s odlišným stylem vedení a řízení.

Rodinné podniky a jejich orientace

Rodinné podniky jsou totiž více než pouze na zisk orientovány dlouhodobě a do budoucna a jsou schopny obětovat zisk k dalšímu zajištění chodu firmy.

Nový manažer se bude snažit vlastním představám přizpůsobit celou organizaci a její řízení, včetně některých podnikových procesů a firemní kulturu. Vždy je důležité všechny dopředu informovat o všem, co se plánuje měnit nebo zavést.

Problémy rodinného podnikání

Rodinné podnikání nebo chcete-li, když podniká rodina, se vždy potýká s řadou problémů, které se liší od klasického nerodinného podnikání. Problémy mají dvojí charakter, a to sociální a také manažerský. První oblastí je vliv a síla samotné rodiny, druhou jsou pak standardní problémy spojené s podnikáním. Rodinné firmy totiž řeší kromě problémů v podnikání i problémy, rozpory a konflikty rodinné, které se zákonitě promítají do každodenního chodu firmy.

Další článek:  Růst a rozvoj firmy? 4 klíčová témata růstu firmy

Jde například o narcisismus, nepotismus, paternalismus, ale také syndrom zhýčkaného jedináčka. Výzkumy nám ukazují, že více než 50 % rodinných podniků klade nižší nároky na kvalifikaci, zkušenosti a schopnosti členy rodiny než na ostatní pracovníky.

Dobré jméno rodinné firmy a tradici, kterou předci vybudovali, se snaží udržet, a proto dbají na vysokou kvalitu svých výrobků a služeb. Jejich primární orientace je odlišná od klasických nerodinných podniků. Rodinné podniky jsou totiž více než na zisk orientovány dlouhodobě do budoucna. Daleko více jsou schopny obětovat zisk k dalšímu zajištění chodu firmy, čímž se stávají odolnější vůči kritickým situacím. Síla tohoto druhu podnikání tkví v jeho specifických vlastnostech.

Co rodinné podniky trápí nejvíce

  • Majitel žije v přesvědčení, že dělá pro svou rodinu jen to nejlepší tím, že se zcela ponoří do svého podnikání, přitom začne zanedbávat vztahy ke své rodině a další klíčové role.
  • Majitel podceňuje svého syna/dceru, nedůvěřuje jeho schopnostem vést firmu.
  • Majitel dělá vše proto, aby si stále udržel svou moc a převahu co nejdéle.
  • Majitel ve svém synovi/dceři spatřuje konkurenta nebo osobu, která ohrožuje samotný základ jeho moci.
Další článek:  Jak uniknout traumatu z rodinného podnikání? 10 kroků jak z toho ven!

Jak zvládnout nástupnictví v rodinných firmách

  1. Přípravnou fází je ta část aktivit, kdy je třeba vytvořit sdílené povědomí o tom, že je nutné v příštích pěti až deseti letech předat vedení firmy do jiných rukou, a že jde o proces, který je třeba po celou jeho dobu aktivně řídit.
  2. Dalším krokem je vyjasnění a definování potřeb majitele a jeho rodiny, se všemi svými následky a dopady.
  3. Třetím krokem je nutné ve firmě vytvořit předpoklady k tomu, aby firma byla atraktivní pro případný prodej anebo fúzi, či partnerství.

Následovnictví v rodinných firmách je nominační proces. Kvalita tohoto procesu a plán následovnictví by měl patřit k prioritním oblastem zájmu majitele organizace. Nalezení člena rodiny, který by byl ochoten podnik převzít a dále ho rozvíjet a měl k této činnosti také potřebné znalosti, zkušenosti a kompetence, bývá v některých případech velice složitým úkolem.

Následovnictví v rodinných firmách

Plánujete také předání své dlouho budované společnosti svým dětem? Chcete pro tyto účely mít k sobě někoho, kdo vás tímto procesem provede v personálních otázkách a pomůže vám citlivě komunikovat s vašimi zaměstnanci, s tvorbou nového směru a firemní atmosféry? Kontaktujte nás.

Další článek:  Rodinné podniky. Podnikání pro příští generace.

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás