Domů Služby Personální marketing

Personální marketing

Personální marketing, je stále relativně novým pojmem v oblasti HR, ale v dnešní době by již neměl být žádnou společností opomíjen, protože jeho přínosy jsou obrovské a mají dopad i na další oblasti společnosti. Úspěšnost firmy, jako zaměstnavatele, rostou a padají právě se schopností využití úspěšných metod personálního marketingu.

Personální marketing

Vhodně aplikovaný a odborně nastavený personální marketing sebou přináší významnou konkurenční výhodu, která dopomáhá k získání nejvhodnějších, ale také obvykle nejkvalifikovanějších zaměstnanců z trhu práce. Další přínos má personální marketing v retenci stávajících zaměstnanců. Obecně personální marketing posiluje celou řadu dalších aspektů, jako je identifikace se zaměstnavatelem a pocit být součástí něčeho většího.

Personální marketing představuje pro zaměstnavatele použití marketingového přístupu v personální oblasti, zejména v úsilí nalezení a udržení potřebné pracovní síly společnosti. Personální marketing můžeme také vnímat, jako dlouhodobý proces získávání lidských zdrojů z trhu práce vytvářením pozitivního image.

Proces úspěšného personálního marketingu

Proces nastavení personálního marketingu není jednoduchý a krátkodobý, vyžaduje marketingové znalosti, znalost personální práce a praktické zkušenosti z trhu práce, teprve tehdy můžeme hovořit o komplexním personálně-marketingovém přístupu.

Zatímco klasický marketing je zaměřen na oblasti 4P, jako jsou produkt, cena, místo a propagace, je personální marketing zaměřen na pracovní místo, motivaci, výkon práce a nakonec prezentaci pracovní nabídky uchazečům.

Externí a interní personální marketing

Zvládat ideálně personální marketing může pro vaši firmu znamenat velký progres, nebo alespoň stabilizaci personálních procesů, jako jsou nábory zaměstnanců, komunikace s pracovníky firmy nebo zajišťování zvyšování efektivity práce. Personální marketing je komplexní činnost, která zajistí vaší firmě konkurenceschopnost na trhu práce a zvýší angažovanost a motivaci vašeho týmu.

Jistě se ptáte, co taková služba v oblasti rozvoje personálního marketingu přinese vaší organizaci? Je to časová úspora při vyhledávání nových zaměstnanců, úspora nákladů, budování zaměstnanecké značky - employer brand, rozvoj vašeho online brandu, zlepšení vnitrofiremní komunikace, nastavení ideálních personálně-marketingových koncepcí a v neposlední řadě také vyšší ziskovost a tržby z produktů i služeb.

Personální marketing služba

  • Časová úspora při vyhledání zaměstnanců
  • Úspora nákladů na opakovanou inzerci
  • Budování zaměstnanecké značky - Employer Brand
  • Nastavení, vedení a rozvoj personálně-marketingové koncepce
  • Vyšší ziskovost produktů nebo služeb
  • Lepší zacílení, rozvoj prezentace výrobků, služeb a celé společnosti.
  • Zlepšení vintrofiremní komunikace
  • Rozvoj angažovanosti zaměstnanců
Exit mobile version